Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju
Download
1 / 49

Bran?a wodoci?gowo-kanalizacyjna w Polsce. Przesz?o??, stan obecny, perspektywy rozwoju - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego. Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bran?a wodoci?gowo-kanalizacyjna w Polsce. Przesz?o??, stan obecny, perspektywy rozwoju' - koen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego

Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r i dziś zrzesza 450 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków.

Izba należy do wielu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych: Krajowa Izba Gospodarcza, IWA, EUREAU


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

Działalność Izby: organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992

 • Prawo: bieżąca interpretacja i ocena przepisów, monitoring zmian, aktywne uczestnictwo w tworzeniu prawa

 • Ekonomia: badanie trendów zmian w branży, taryfikacja, analizy ekonomiczne-benchmarking

 • Technika: praca nad standardami technicznymi dla branży

 • Organizacja szkoleń i zagranicznych wyjazdów technicznych


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

Działalność Izby: organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992

 • Organizacja Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji (w 2012 roku odbyły się XX Targi)

 • Organizacja Kongresów Wodociągowców Polskich

 • Wydawanie podręczników, standardów, książek specjalistycznych i miesięcznika Zeszyty IGWP


D ugo sieci wodoci gowej tys km
Długość sieci wodociągowej (tys. km) organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992


D ugo sieci kanalizacyjnej tys km
Długość sieci kanalizacyjnej (tys. km) organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992


Poziom zwodoci gowania
Poziom zwodociągowania (%) organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992


Poziom skanalizowania
Poziom skanalizowania (%) organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992
Potrzeby bran y
Potrzeby branży (mln zł)

Nie oszacowano potrzeb inwestycyjnych dla obszaru całego kraju po roku 2015.

 • KPOŚK w trakcie aktualizacji. Dotyczyć będzie tylko potrzeb aglomeracji.

 • Potrzeby gmin nie tworzących aglomeracji – nie zbilansowane.

 • Brak wskaźników docelowych dotyczących np. koniecznej długości sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ilości przydomowych oczyszczalni ścieków itp..

  Jaka przyszłość branży: konsolidacja, ppp, a może prywatyzacja?


Wyzwania prawne bran y wod kan
Wyzwania prawne branży wod-kan (mln zł)

Zasadnicza dla działalności branży –Ustawa o zzwwizoś uchwalona w 2001 roku i znowelizowana w 2007 - zdezaktualizowała się.

Brak jednoznacznych definicji powoduje, że interpretacje tych samych artykułów ustawy branżowej stosowane przez sądyi urzędy kontrolne są rozbieżne.


Wyzwania prawne bran y wod kan1
Wyzwania prawne branży wod-kan (mln zł)

IGWP podjęła decyzję o konieczności przygotowania projektu nowej ustawy.

W ramach tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej IGWP przygotowała projekt nowelizacji najbardziej kontrowersyjnych artykułów obowiązującej ustawy.

Proponowane zmiany to między innymi doprecyzowanie: definicji przyłącza, obowiązków odbiorców usług wod-kan, okresu obowiązywania umowy i warunków jej wypowiedzenia. Projekt przedłożono MTBiGM.


Wyzwania prawne dla bran y wod kan
Wyzwania prawne dla branży wod-kan (mln zł)

Ustawa o korytarzach przesyłowych.

Izba na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Gospodarki, dzięki czemu zgodnie z obecnym projektem ustawy o korytarzach przesyłowych przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne będą miały możliwość lokalizowania kolejnych urządzeń przesyłowych w korytarzach przesyłowych jeżeli urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne w całości będą się mieściły w istniejącym już korytarzu przesyłowym oraz nie będą zagrażały bezpieczeństwu funkcjonowania urządzeń przesyłowych.

Ministerstwo Gospodarki wskazało, iż w celu zwiększenia udziału sektora wodociągowo – kanalizacyjnego w projektowanej ustawie niezbędne jest pozyskanie większej ilości szczegółowych danych.

Izba obecnie pracuje nad szczegółowymi obliczeniami pozwalającymi na dalszą współpracę z Ministerstwem Gospodarki.


Gospodarka osadowa
Gospodarka osadowa (mln zł)

Nie ma jak dotąd krajowej strategii rozwiązania problemu.

Powstają spalarnie i suszarnie przy oczyszczalniach ścieków – są to działania oddolne i nieskoordynowane w skali kraju.

Na rozwiązanie problemów z rosnącą ilością osadów, powstających w wyniku coraz doskonalszego kanalizowania kraju, Polska ma czas do 2018 roku.

Branża wskazuje na potrzebę opracowania krajowego programu zagospodarowania osadów ściekowych, w którym określono by liczbę i wartość potrzebnych inwestycji oraz wskazano preferencyjne technologie.

Funduszy na gospodarkę osadową jest za mało.Sposoby zastosowania osad w wytworzonych w ci gu roku na komunalnych oczyszczalniach ciek w tys ton
Sposoby zastosowania osadów wytworzonych w ciągu roku na komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

KRAJOWY SYSTEM BENCHMARKINGU PRZEDSIĘBIORSTW komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton). WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH W POLSCE


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

Cele projektu komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

Wdrożenie krajowego systemu benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, umożliwi obiektywne porównywanie efektywności działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce z uwzględnieniem ich indywidualnej specyfiki.

Realizacja projektu stanowi nawiązanie stałego dialogu pomiędzy uczestnikami projektu a IGWP – przyczyni się również do poprawy jakości otrzymywanych przez Izbę danych oraz uprości proces wypełniania ankiet i ich autokorektę.


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

WSKAŹNIKI EKSPLOATACYJNE komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

 • Efektywność obsługi sieci ogółem (A1)

 • Efektywność obsługi sieci bez przyłączy i przykanalików (A2)

 • Efektywność obsługi przyłączy i przykanalików (A3)

 • Produkcja wody na mieszkańca (A4)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej ogółem (A5)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy (A6)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej ogółem (A7)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików (A8)

 • Awaryjność eksploatowanych przepompowni ścieków (A9)

 • Sprzedaż wody na 1 km sieci (A14)

 • Odbiór ścieków na 1 km sieci (A15)


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

WSKAŹNIKI EKSPLOATACYJNE komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

 • Efektywność obsługi sieci ogółem (A1)

 • Efektywność obsługi sieci bez przyłączy i przykanalików (A2)

 • Efektywność obsługi przyłączy i przykanalików (A3)

 • Produkcja wody na mieszkańca (A4)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej ogółem (A5)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy (A6)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej ogółem (A7)

 • Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików (A8)

 • Awaryjność eksploatowanych przepompowni ścieków (A9)

 • Sprzedaż wody na 1 km sieci (A14)

 • Odbiór ścieków na 1 km sieci (A15)


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE INWESTYCJI I REMONTÓW komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

 • Poziom zwodociągowania (B1)

 • Stopień wymiany sieci wodociągowej (B2)

 • Przyrost nowej sieci wodociągowej (B3)

 • Poziom skanalizowania (B4)

 • Stopień wymiany sieci kanalizacyjnej (B5)

 • Przyrost nowej sieci kanalizacyjnej (B6)

 • Względny przyrost majątku (B7)


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

 • Stopień zadowolenia klienta (C1)

 • Ściągalność należności za wodę i ścieki (C3)

 • Opomiarowanie sprzedaży wody (C4)


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

 • Zgodność z normami jakości wody (D1)

 • Energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę (D2)

 • Energochłonność procesu oczyszczania ścieków (D3)

 • Straty wody (D4)

 • Straty wody w tys. m3 na km sieci (D5)

 • Sprawność sieci (D6)

 • Stopień zagospodarowania osadów (D8)


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

WSKAŹNIKI FINANSOWE komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

 • Rentowność sprzedaży brutto (ROS brutto) (E1)

 • Rentowność sprzedaży netto (ROS) (E2)

 • Rentowność działalności wodociągowo- kanalizacyjnej (E3)

 • Rentowność działalności wodociągowej (E4)

 • Rentowność działalności kanalizacyjnej (E5)

 • Cena wskaźnikowa netto za 1 m3 wody (E6)

 • Cena wskaźnikowa netto za 1 m3 ścieków (E7)

 • Rentowność aktywów ogółem (ROA) (E8)

 • Płynność bieżąca (E9)

 • Wskaźnik finansowania majątku kapitałem własnym (E10)

 • Obsługa długu nadwyżką finansową (E11)


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

4,13 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

3,14

3,25


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

0,17 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

0,24

0,36


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

0,37 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

0,53

0,18


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

9,20 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

12,49

21,79


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

14,16 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

19,68

34,81


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

0,21% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

0,28%

0,91%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

0,57% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

0,83%

0,63%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

1,24% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

3,33%

4,03%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

100,00% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

99,97%

99,96%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

1,00 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

0,75

0,80


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

0,69 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

0,58

0,44


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

13,01% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

13,68%

11,58%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

81,61% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

80,84%

84,44%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

2,10% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

1,43%

2,86%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

3,18% komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

1,61%

1,38%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

3,18 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

3,04

3,36


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

4,13 komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).

4,22

4,26


Korzy ci z wdra ania systemu benchmarkingu
Korzyści z wdrażania komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton). Systemu Benchmarkingu

 • Porównanie wyników przedsiębiorstw wod - kan z wynikami innych firm (porównywalnych) w branży z zachowaniem pełnej anonimowości

 • Stała kontrola i pomiar efektywności dokonywana przez specjalistyczne narzędzie i mierniki

 • Argumentacja dla akceptacji społecznej działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa

 • Możliwość śledzenia trendów w horyzoncie czasowym

 • Dostęp do szerokiej branżowej bazy danych

 • Wyniki pozwolą porównywać zmieniające się trendy i z innymi organizacjami typu IGWP z różnych krajów

 • Optymalizacja propozycji działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych


Perspektywy rozwoju i wdra ania systemu benchmarkingu
Perspektywy rozwoju i wdrażania komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton). Systemu Benchmarkingu

Spodziewane efekty projektu

 • Wyniki analiz w perspektywie kilku lat obiektywnie ukażą obraz branży wod – kan w Polsce, a także poszczególnych firm w gronie im podobnych

 • Interesujące wyniki i dobrowolny, bezpłatny i anonimowy udział powinny zachęcić inne firmy do wypełnienia ankiety i udziału w projekcie

 • Automatyczna kontrola poprawności danych w ankiecie i dialog na temat danych w ramach projektu powinny przyczynić się do poprawy bazy danych specjalistycznych dotyczących branży wod - kan.


Dzi kuj za uwag

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego

Dziękuję za uwagę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego