Tinh Dau Kodo - Kodo Viet Nam - PowerPoint PPT Presentation

tinh d u kodo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tinh Dau Kodo - Kodo Viet Nam PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tinh Dau Kodo - Kodo Viet Nam

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Tinh Dau Kodo - Kodo Viet Nam
0 Views
kodo1
Download Presentation

Tinh Dau Kodo - Kodo Viet Nam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tinh dầu Kodo với bộ sưu tập mùi hương lớn, trên 1,000 https://kodo.vn/ tinh dầu nước hoa và hơn 100 loại tinh dầu thiên nhiên, được tổng hợp phức tạp, có hương thơm tinh tế và hoàn hảo nhất. Việc sử dụng mùi hương tự nhiên để làm thơm không gian sống là một truyền thống rất lâu đời của người Nhật. Kodo – nghĩa tiếng Nhật là Hương Đạo – Nghệ thuật sử dụng Mùi Hương.