Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dost...
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Objednávka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - knut


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Objedn vka

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).


Objedn vka
Objednávka jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné

Objednávkou zákazník uděluje prodávající firmě zakázku na dodávku zboží nebo služeb.

 • Návrh kupní smlouvy (objedná-li kupující např. podle inzertní nabídky; zavazuje pouze kupujícího, prodávajícího až po potvrzení objednávky).

 • Uzavření kupní smlouvy (objedná-li kupující na základě závazné nabídky, zavazuje obě strany).

 • Klasická kupní smlouva vzniká podpisem smluvních stran na jedné písemnosti.

 • Objednávka je akt jednostranný, kupní smlouva oboustranný.


Objedn vka1
Objednávka jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné

Závazná nabídka, objednávka i kupní smlouva musí obsahovat tyto podstatné

náležitosti:

 • Určení zboží (služby) buď jednotlivě, nebo druhem a množstvím tj. přesný popis výrobku nebo služby

 • Kupní cenu, případně způsob jejího dodatečného určení

 • Datované podpisy obou smluvních stran

  Praxe vyžaduje, aby se v objednávkách uvádělo také:

 • Doba, způsob a místo dodání zboží (provedení služby)

 • Platební podmínky

 • Odkaz na všeobecné, příp. speciální obchodní podmínky (záruční lhůta, balení, návěští apod.)

 • Technické údaje (číslo objednávky, IČO, DIČ, telefon, e-mail…)


Vyhotoven objedn vky
Vyhotovení objednávky jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné

Objednávky vyhotovujeme formou:

 • Individuálního obchodního dopisu

 • Na tiskopisu (SEVT nebo vlastní) objednacího formuláře v písemné nebo elektronické podobě

 • Vyplněním inzertního kupónu v nabídce (oddělitelná část inzerátu)

 • Kupní smlouva

  Objednávku vyhotovujeme obvykle při jednoduchých obchodech a kupní smlouvu při dlouhodobých nebo větších zakázkách.


Zas l n objedn vky
Zasílání objednávky jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné

Objednávky zasíláme:

 • Poštou (Doporučeně)

 • E-mailem, faxem, telefonicky

 • Objednávky můžeme uzavírat ústně i písemně, ale písemná forma je upřednostňována pro svoji průkaznost. Proto předběžné telefonické (ústní) objednávky doplňujeme písemnou formou.

  Obchodní kontakty prostřednictvím elektronické pošty převažují,

  zasílání je rychlé, pro uživatele pohodlné a levné. Důležité kontakty je

  vhodné potvrdit písemně, pak se posílají doporučeně.


Zru en odvol n objedn vky
Zrušení/odvolání objednávky jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné

 • Někdy je nutné objednávku pozměnit nebo zrušit /stornovat.

 • Většinou je tak nutné učinit rychle, a proto se využívá telefonu, faxu, e-mailu.

 • I zde platí, že je nutné zrušení objednávky zaslat v písemné formě (pokud se nejednalo o e-mail s digitálním podpisem) doporučeným dopisem.

  Změna nebo storno objednávky by mělo obsahovat:

 • odkaz na objednávku

 • zdůvodnění změny nebo storna

 • omluvu


Potvrzen objedn vky
Potvrzení objednávky jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné

 • Objednávka musí být prokazatelným způsobem přijata. Dodavatel se potvrzením objednávky zavazuje, že zboží/ služby dodá. Je vhodné každou objednávku dohodnutým způsobem potvrdit (pokud není vyřízena ihned).

 • samostatným individuálním obchodním dopisem (nákladné, zdlouhavé)

 • vrácením potvrzené kopie objednávky (obvyklé)

 • SMS zprávou (nejčastější)

 • e-mailem (nejčastější)

 • faxem

  Výhodou elektronických objednávek je automatické vygenerování čísla objednávky. Na e-mail se

  zasílá mj. zpráva o expedici objednávky. Součástí potvrzení objednávky může být zálohová faktura.

  Kupní smlouva je platná v okamžiku podepsání oběma stranami (kupujícím i prodávajícím).


Odm tnut objedn vky
Odmítnutí objednávky jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné

 • Z různých důvodů může nastat situace, kdy objednávka nemůže být

 • akceptována a je nezbytné ji odmítnout.

 • změna sortimentu, žádáné zboží se už nevyrábí, služby neposkytují

 • prodávající nemá dostatečnou výrobní kapacitu

 • kupující nedodržel lhůtu uvedenou v inzerátu

 • kupující změnil údaje nabídky

  Nepřijetí objednávky by mělo být vyhotoveno podle osnovy:

 • poděkování za objednávku

 • odmítnutí objednávky a jeho zdůvodnění

 • nová nabídka


Se a te spr vn jednotliv sti dopisu
Seřaďte správně jednotlivé části dopisu jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné

 • S pozdravem

 • Děkujeme za Vaši výhodnou nabídku.

 • Podle ústní dohody žádáme o dodání do jednoho týdne po zaplacení zálohové faktury a o telefonickou zprávu o termínu dodání nejpozději den před expedicí.

 • Vážení obchodní partneři,

 • Objednáváme dodávku a montáž automatického dveřního systému s elektronikou NABCO.

 • Na pečlivém vyřízení této objednávky závisí naše další spolupráce.


Spr vn e en
Správné řešení jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné

 • 4. Vážení obchodní partneři,

 • 2. Děkujeme za Vaši výhodnou nabídku.

 • 5. Objednáváme dodávku a montáž automatického dveřního systému s elektronikou NABCO.

 • 3. Podle ústní dohody žádáme o dodání do jednoho týdne po zaplacení zálohové faktury a o telefonickou zprávu o termínu dodání nejpozději den před expedicí.

 • 6. Na pečlivém vyřízení této objednávky závisí naše další spolupráce.

 • 1. S pozdravem


Zdroje
Zdroje jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné

 • FLEISCHMANNOVÁ, Emílie; JONÁŠ, Ivan; KULDOVÁ, Olga. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. Praha: Fortuna, 2005, ISBN 80-7168-924-6.

 • OLCHAVOVÁ, Jana a kol. Písemná a ústní komunikace. -: HYL s.r.o., 2010, ISBN 978-80-254-6427-4.

 • NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. -: Computer Media s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7402-011-7.

 • ŠTIKOVÁ, Stanislava. Obchodní korespondence 1. Plzeň: Ing. Stanislava Štiková - Korespondent, 2001, ISBN -.

 • FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a kol. Obchodní korespondence pro střední školy. Praha: Fortuna, 2000, ISBN 80-7168-718-9.

 • PREISLEROVA, Milada. Technika administrativy IV. Praha: Fortuna, 1994, ISBN 80-7168-134-2.

 • AUTOR NEUVEDEN. Objednávka [online]. [cit. 5.3.2014]. Dostupný na WWW: http://projekty.sosptu.cz/obk/


ad