fokus p folkeskolen konkretisering af 17 4 udvalgets anbefalinger n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger. 8 arbejdsgruppers indspil : Nye tiltag på alle områder i skolen og forskellige forslag til finansiering. Overblik. Tids- og procesplan Hovedpointer fra arbejdsgrupperne Nye tiltag Finansiering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fokus p folkeskolen konkretisering af 17 4 udvalgets anbefalinger

Fokus på FolkeskolenKonkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger

8 arbejdsgruppers indspil:

Nye tiltag på alle områder i skolen og forskellige forslag til finansiering

overblik
Overblik
 • Tids- og procesplan
 • Hovedpointer fra arbejdsgrupperne
  • Nye tiltag
  • Finansiering
 • De ledelsesmæssige udfordringer på kort og mellemlangt sigte
samlet plan for arbejdet med fokus p folkeskolen 17 stk 4 udvalgets anbefalinger
Samlet plan for arbejdet med ”Fokus på folkeskolen”(§17 stk. 4 udvalgets anbefalinger)

Drøftelse på

skole-

samrådsmøde

31.10.2011

Arbejdsgrupperne

afleverer færdige

oplæg

07.10.2011

Behandling i

BUF-udvalget

14.10.2011

Samlet oplæg til

udtalelse i

skolebestyrelser,

lokalråd, medudvalg mv.

14.10.2011.

Arbejdsgrupperne

arbejder

30.09.2011 –

07.10.2011

Skolebestyrelser,lo-

kalråd, medudvalg

mv. udarbejder

udtalelser

15.10.11-7.11.11

2. Seminardag med

skoleledere og

tr’ere

29.09.2011

Arbejdsgrupperne starter deres arbejde ultimo august 2011

1. Seminardag med

skoleledere og tr’ere

16.09.2011

Arbejdsgrupperne arbejder

17.09.2011-29.09.2011

 • Input fra seminardagen indarbejdes i arbejdsgruppernes arbejde. Deadline 07.10.2011
 • Kommissoriet beskriver opgave og arbejdsgang
 • Arbejdsgrupper påbegynder arbejdet
 • Arbejdsgrupper fremlægger foreløbigt udkast.
 • Drøftelse med skoleledere og tr’ere.
 • Arbejdsgrupper fremlægger foreløbigt udkast.
 • Drøftelse med skoleledere og tr’ere.
 • Input fra seminardagen indarbejdes i arbejdsgruppernes arbejde.
 • Deadline for indsendelse 7.11.2011
 • Samlet oplæg præsenteres og drøftes forud for udsendelse til udtalelse
 • Spørgsmål og debat
 • Arbejdsgruppernes tovholdere indsender det færdige produkt til fagsekretariatet
 • Fagsekretariat udsender samlede oplæg.
samlet plan for arbejdet med fokus p folkeskolen 17 stk 4 udvalgets anbefalinger1
Samlet plan for arbejdet med ”Fokus på folkeskolen” (§17 stk. 4 udvalgets anbefalinger)

BUF-udvalget

behandler

24.11.2011

Kommunalbestyrelsen

1. Behandling af det

samlede oplæg

24.11.2011

Skolebestyrelser,

med-udvalg mv.

01.12,2011 –

27.01.2012

BUF-udvalget

endelig behandling

01.02.2012 –

29.02.2012

Kommunalbestyrelsen

endelig behandling

ultimo februar

 • Offentliggørelse og
 • udsendelse i offentlig høring i skolebestyrelser, faglige organisationer med flere.
 • BUF-udvalget tager endelig stilling til samlede oplæg:
 • Ændret indhold i folkeskolen.
 • Effektiviseringsmulig-heder inden for folkeskolen.
 • Efter 1. behandling sendes samlede oplæg til høring
 • Offentliggørelse og
 • udsendelse i offentlig høring
 • i skolebestyrelser,lokalråd,
 • medudvalg, faglige organi-
 • sationer med flere.
 • Alle høringssvar fremlægges og der laves indstilling til Kommunalbestyrelsen til 2. behandling.
 • Beslutningerne implementeres.
de nye tiltag i kort form
Faste rammer om dagen:

0.-3.årgang kl. 8-14

4.-6.årgang kl. 8-14.30

7.-9.årgang kl. 8-15

Fokus på øget faglighed med hold på tværs af klasser og årgange i 50 % af tiden

Fag placeres parallelt

20 min. læsebånd hver dag

Hvert barn har en kontaktvoksen (lærer eller pædagog)

Lektiecafé i SFO, på mellemtrin og udskoling

De nye tiltagi kort form
slide6

De nye tiltagi kort form, fortsat

 • Teamsamarbejde styrkes markant (årgang, på tværs af årgange og fag) med gruppearbejdsrum og rette IT udstyr til alle lærere
 • 50 % af forberedelsen sker i teams
 • Styrket efter- og videreuddannelse (diplom, liniefag, arbejdspladsbaseret kompetenceudvikling)
 • Styrket fokus på kompetenceudvikling af lederne
 • Markant løft på IKT (informations- og kommunikationsteknologi)
  • trådløse net, en device pr. 2 elever, relevante platforme, øget strømforsyning
 • Tilpasning af aftaler og arbejdsforhold for medarbejdere
forslag til finansiering
Forslag til finansiering
 • Ændret tildeling af ressourcer
 • Ændret skolestruktur
 • Ændret model for specialundervisning
udfordringer
Udfordringer
 • Faldende elevtal pga. demografiudviklingen (9% i 2018 og 15% i 2024 i folkeskolen) og meget store geografiske forskelle
 • Økonomisk skævvridning mellem skolerne til de små skolers fordel
 • Sikring af faglig og økonomisk bæredygtighed (karakterniveau incl. korrektion for socio-økonomiske forhold blandt de ti laveste kommuner, omkostninger på landsgennemsnit og den skæve befolkningsudvikling betyder nogle skoler bliver meget små i de kommende år)
 • Uhensigtsmæssig udnyttelse af bygninger
 • Uhensigtsmæssige incitamentsstruktur vedr. målsætninger om en inkluderende skole (flere elever henvises til specialpædagogisk bistand)
 • Diffus organisering af specialområdet
nuv rende omkostningsstruktur varieret serviceniveau
Nuværende omkostningsstruktur =varieret serviceniveau
 • Stor forskel i undervisningsudgift pr. elev
 • Ingen entydig sammenhæng mellem skolestørrelse og udgiftsniveau
  • Nuværende tildelingsmodel er primært klasseafhængig, derfor udløser lille klasse samme udgift som stor klasse
slide13
Undervisning – udgift pr. elev 2011-2012Gul laveste udgift – blå højeste udgift – lysegrøn gennemsnitsudgift
mulige h ndtag
Mulige håndtag

Potentiale i nuværende struktur

7-11 mio. kr. /år.

Potentiale

10-20 mio. kr./år

 • Ny Budget tildelingsmodel:
 • Ændret skolestruktur:
mulige h ndtag1
Mulige håndtag

Mål:

Landsniveau 5,1 %

P. t. 6,5% =48 mio. kr.

Hvis tilpasning til landsniveau

Potentiale 2012 – 24

5-10 mio. kr./år

 • Almen-specialområdet:
budgettildelingsmodeller
Nuværende (klassetildelingsmodel)

En lærer til en klasse

Vejledende timetal + 30 timer ekstra i udskolingen

Holdtimer – 30 timer pr. elev over 20 elever i klassen

Alm. Spec. pæd bistand

Bh. kl. 0 timer pr. elev

1. – 3. kl 4,25 timer pr. elev

4. – 10. klasse 2.25 timer pr. elev

1 leder fuldtid på hver selvstændig skole + 844 kr./elev til afd. ledere og viceskoleinspektører.

1 SFO-leder fuldtid på hver SFO

Til SFO tildeles 20.111 kr. (SFO 1) og 8.235 kr. (SFO 2) pr. elev

Ny (elevtildelingsmodel)

Til undervisning tildeles pr. elev

21.500 kr. (0.-3.kl.)

24.500 kr. (4.-6. kl.)

28.500 kr. (7.-9. kl.)

26.500 kr. (10. kl.)

3.400 kr. pr. elev til inklusion

20.111 kr. pr. barn i SFO I

8.235 kr. pr. barn i SFO II

193.550 kr. i grundbeløb og 2142 kr. pr. elev til skoleledelse

155.410 kr. i grundbeløb og 2038 kr. pr. barn til SFO-ledelse

Vejledende timetal + 30 timer ekstra i udskoling

Beregning ved en klassekvotient på 22

Budgettildelingsmodeller
status quo nuv rende struktur1
Status Quo (nuværende struktur)

Abildhøj (inkl. Bårse afd.)

Klosternakke

Svend Gønge

Ørslev

Kastrup

Langebæk (inkl. Stensved, Mern og Kalvehave)

Vintersbølle

Islinge

Marienberg

Stege

Fanefjord

Hjertebjerg

 • Alle skoler bevares:
 • Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024:
 • Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Youngberegning): 144 mio. kr. svarende til godt 12 mio. kr./år frem til 2024
 • Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 0 kr.
 • APV: 16,4 mio. kr.
8 skoler tidl scenarie 2
8 skoler (tidl. Scenarie 2)

= bevares

= filial

= nedlægges

5,5 km

9 min

1,1 km

3 min

6,1 km

8 min

8,2 km

10 min

8,9 km

9 min

1,9 km

5 min

13,7 km

16 min

Kilde: http://maps.google.com/maps

8 skoler
8 skoler

Bårse

Mern

Kalvehave

Marienberg

Fanefjord

Hjertebjerg (efter 2015)

Klosternakke (efter 2019)

 • 7 skoler lukkes:
 • Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024:
 • Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 76 mio. kr./godt 6 mio. kr./år frem til 2024
 • Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 163 mio. kr.
 • Øget transportudgift: ca. 750 tkr./år
 • APV: 7,2 mio. kr.
8 skoler med tre forskoler tidl scenarie 3
8 skoler med tre forskoler (tidl. Scenarie 3)

= bevares

= filial

= nedlægges

5,5 km

9 min

1,1 km

3 min

6,1 km

8 min

8,2 km

10 min

8,9 km

9 min

1,9 km

5 min

13,7 km

16 min

Kilde: http://maps.google.com/maps

8 skoler med tre forskoler
8 skoler med tre forskoler

Bårse

Marienberg

Fanefjord

Klosternakke (efter 2019)

 • 4 skoler lukkes:
 • Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024:
 • Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning):101 mio. kr./godt 8 mio. kr./år frem til 2024
 • Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 163 mio. kr.
 • Øget transportudgift: ca. 550 tkr./år
 • APV: 10 mio. kr.
filialmodel med 8 skoler og undervisning p 15 matrikler tidl scenarie 6 og 7
Filialmodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler (tidl. Scenarie 6 og 7)

7,6km

12 min

= bevares

= filial

= nedlægges

1,1 km

3 min

8,1 km

10min

8,2 km

10 min

8,9 km

9 min

1,9 km

5 min

13,7 km

16 min

filialskolemodel med 8 skoler og undervisning p 15 matrikler
Filialskolemodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler

Præstø byskole (Abildhøj med filialer Bårse og

Klosternakke)

Svend Gønge

Ørslev

Kastrup

Langebæk (inkl. Stensved med forskoler i Mern og Kalvehave)

Vintersbølle

Vordingborg byskole (Iselinge og Marienberg)

Stege (med forskoler i Fanefjord og

Hjertebjerg)

 • Alle matrikler bevares:
 • Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024:
 • Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 134 mio. kr./godt 11 mio. kr./år frem til 2024
 • Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 0 kr.
 • Øget transportudgift: ca. 400 tkr./år
 • APV: 16,4 mio. kr.
filialmodel med 5 skoler og undervisning p 12 13 matrikler
Filialmodel med 5 skoler og undervisning på 12 (13) matrikler

7,6km

12 min

= bevares

= filial

= nedlægges

1,1 km

3 min

3,3 km

4 min

8,2 km

10 min

8,9 km

9 min

1,9 km

5 min

13,7 km

16 min

filialskolemodel med 5 skoler og undervisning p 12 13 matrikler
Filialskolemodel med 5 skoler og undervisning på 12-13 matrikler

Præstø byskole(Abildhøj inkl. elever fra Bårse med for- og mellemskole på Klosternakke indtil 2019)

Svend Gønge

Vordingborg By skole(Iselinge med elever fra Marienberg, for- og mellem skole i Ørslev og Kastrup)

Nyråd-Langebæk(inkl. Stensved med forskoler i Mern og Kalvehave og for- og mellemskole i Vintersbølle)

Stege (med forskoler i Fanefjord og

Hjertebjerg)

 • 3 skoler lukkes: Bårse, Marienberg og Klosternakke (fra 2019)
 • Øvrige matrikler bevares :
 • Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024:
 • Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 117 mio. kr./knapt 10 mio. kr./år frem til 2024
 • Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 32 mio. kr.
 • Øget transportudgift: ca. 500 tkr./år
 • APV: 13 mio. kr.
filialskolemodel med 5 skoler og undervisning p 13 14 matrikler inkl b rse
Filialskolemodel med 5 skoler og undervisning på 13 (14 matrikler inkl. Bårse)

Præstø byskole(Abildhøj med forskolefilial Bårse og med for- og mellemskole på Klosternakke indtil 2019)

Svend Gønge

Vordingborg By skole(Iselinge med elever fra Marienberg, for- og mellem skole i Ørslev og Kastrup)

Nyråd-Langebæk(inkl. Stensved med forskoler i Mern og Kalvehave og for- og mellemskole i Vintersbølle)

Stege (med forskoler i Fanefjord og

Hjertebjerg)

 • 2 skoler lukkes: Marienberg og Klosternakke (fra 2019)
 • Øvrige matrikler bevares :
 • Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024:
 • Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 119 mio. kr./knapt 10 mio. kr./år frem til 2024
 • Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 32 mio. kr.
 • Øget transportudgift: ca. 500 tkr./år
 • APV: 14,3 mio. kr.
mulige h ndtag2
Mulige håndtag

Mål:

Landsniveau 5,1 %

P. t. 6,5% =48 mio. kr.

Hvis tilpasning til landsniveau

Potentiale 2012 – 24

5-10 mio. kr./år

 • Almen-specialområdet:
vidtg ende specialundervisning
Vidtgående specialundervisning

Fast takst:

100.000 kr. stigende til 175.000 kr. over 3 år

Ingen betaling

Det fulde beløb

Stor central pulje Lille central

Incitament til eksklusion Incitament til inklusion

slide36

Vidtgående specialundervisning

med det overordnet princip:

”Pengene følger barnet”

 • Budget til øget specialpædagogisk bistand (op til 350 timer pr. skoleår) 4.500 kr./elev. Dette beløb er udover tillæg til alm. pædagogisk bistand (inklusionstillæg i elevtildelingsmodellen og timetillæg i den nuværende klassetildelingsmodel)
 • Alle elever med op til 350 timer pr. skoleår specialundervisning undervises fremover på distriktsskolen
 • Elever med behov for specialundervisning udover de 350 timer pr. skoleår
   • Behandling i centralt visitationsudvalg
   • Hvis anmodning bevilges finansieres det bevilgede tilbud via en grundtakstfinansiering fra distriktsskole (100.000 kr. i år 1 stigende til 175.000 kr. i år 3) + central pulje
   • Tilbudsviften kommer fremover til at bestå af 3 ”specialcentre” i Stege, Vordingborg og Præstø. I Vordingborg fusioneres de to Vordingborg centre. Samt 2 – 3 klasser for heltidsundervisning i ungdomsskolens regi. Alle enkeltintegrerede elever forbliver på distriktsskolen.
oversigt over det samlede potentiale til finansiering af de p dagogiske tiltag fokus p folkeskolen
Oversigt over det samlede potentiale til finansiering af de pædagogisketiltag ”Fokus på folkeskolen”
de ledelsesm ssige udfordringer p kort og mellemlangt sigte
De ledelsesmæssigeudfordringer på kort og mellemlangt sigte
 • Roller i udtalelsesfasen
 • Proces, hvis ændring af struktur
 • Mere udviklingsledelse uanset beslutning
  • Styrket personaleledelse (teams, fagligt..)
  • Nye mødeformer-/strukturer?
  • Ændret rollefordeling mellem sekretariat og skoler?