slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Internal Market Information System (IMI) Directiva privind Serviciile 2006/123/CE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Internal Market Information System (IMI) Directiva privind Serviciile 2006/123/CE - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Internal Market Information System (IMI) Directiva privind Serviciile 2006/123/CE. Cadrul general de transpunere a Directivei Servicii în legislaţia naţională. Coordonator naţional – Departamentul pentru Afaceri Europene 4 grupuri de lucru inter-instituţionale:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internal Market Information System (IMI) Directiva privind Serviciile 2006/123/CE' - knox


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Cadrul general de transpunere a Directivei Serviciiîn legislaţia naţională

 • Coordonator naţional – Departamentul pentru Afaceri Europene
 • 4 grupuri de lucru inter-instituţionale:
 • - GL pentru Scanarea Legislaţiei şi Cooperare Administrativă – coordonat de MEF şi MIRA
 • - GL pentru Proceduri Electronice – coordonat de MCTI
 • - GL pentru Punctul de Contact Unic – coordonat de ASSI
 • - GL pentru Cadrul Normativ – coordonat de MIMMCTPL
slide3

IMI – Directiva Servicii – principii generale

 • Cooperarea administrativă prin intermediul reţelei IMI este prevăzută în art. 34 din Directiva privind Serviciile pe piaţa internă
 • În principiu:
 • Autorităţile competente (AC) din diferite SM comunică direct, folosind platforma IMI
 • Comunicarea se face pe baza unui set de întrebări prestabilit
 • Solicitările adresate prin intermediul IMI trebuie să fie întotdeauna atent justificate
 • IMI nu serveşte verificării permanente a tuturor documentelor prestatorilor de servicii; IMI este conceput special pentru a facilita o rezoluţie rapidă în cazurile problematice (este vizat şi aici beneficiul prestatorului de servicii)
 • Facilităţile de căutare ale IMI permit identificarea AC dintr-un alt SM
 • Dacă nu este identificată nici o AC pentru un serviciu specific, cererea se poate transmite la coordonatorul naţional sau, dacă este transmisă în mod eronat la o AC, aceasta va sprijini rezolvarea solicitării, identificând AC sau apelând la coordonatorul naţional
slide4

IMI – Directiva Servicii – principii generale

 • AC care primeşte o solicitare prin IMI are obligaţia să răspundă în cel mai scurt timp
 • Sistemul generează reminder-e pentru a sprijini administrarea solicitărilor
 • Formularele care trebuie completate pentru a adresa o solicitare sunt standardizate şi se deschid pentru fiecare SM în limba naţională
 • Coordonatorul naţional poate monitoriza schimburile de informaţii în care s-au angajat AC din SM respectiv
 • IMI are un grad suficient de flexibilitate pentru a permite fiecărui SM să îşi configureze arhitectura şi fluxurile de informaţii
 • Comunicarea prin IMI este securizată; IMI este disponibil numai pentru autorităţi publice sau private, la nivel local, regional sau central, care sunt implicate în implementarea legislaţiei privind piaţa internă
slide5

IMI – Directiva Servicii – excepţii

 • Directiva prevede proceduri distincte pentru cazuri excepţionale, punând la dispoziţia SM două instrumente principale: derogarea de la caz la caz şi sistemul de alertă
 • Derogarea de la caz la caz (art.18/35) are în vedere derogarea de la principiul ţării de origine. În principiu, doar statul de stabilire poate lua măsuri împotriva unui prestator de servicii, indiferent de SM în care acesta prestează servicii.
 • Derogarea de la caz este o procedură în două faze:
 • Primul pas: solicitare - prin intermediul IMI - adresată SM de stabilire
 • Al doilea pas: notificarea către Comisie şi către SM de stabilire cu privire la măsurile pe care SM în care se prestează serviciul intenţionează să le ia
slide6

IMI – Directiva Servicii – excepţii

 • Sistemul de alertă este prevăzut la art. 32 şi art. 29 alin.3
 • Cazuri excepţionale, care presupun posibilitatea cauzării unor prejudicii grave sănătăţii sau siguranţei persoanelor sau mediului
 • Alerta se transmite către Comisie şi către SM interesate
 • - SM de stabilire (dacă este cazul)
 • - SM în care prestatorul respectiv operează
 • Ca şi în cazul derogării de la caz la caz, în cazul sistemului de alertă coordonatorul naţional IMI are un rol activ, având în vedere caracterul excepţional al acestor proceduri şi consecinţele pe care în special o alertă introdusă în sistem le poate avea asupra prestatorului de servicii vizat.
slide7

Beneficii pentru administraţia publică

 • Suport pentru implementarea obligaţiilor de cooperare administrativă
 • Comunicare directă între AC
 • Viteză şi eficienţă în schimbul de informaţii şi în cooperare
 • Accesibilitatea informaţiei şi transparenţă
 • Eliminarea barierei legate de incongruenţa sistemelor administrative ale SM
 • Eliminarea barierei lingvistice
 • Reducerea costurilor privind comunicarea şi cooperarea
slide8

Beneficii pentru prestatorii de servicii

 • Viteză şi eficienţă în relaţia cu administraţia
 • Degrevare de sarcina de a proba
 • Transparenţa proceselor
 • Reducerea costurilor
slide9

Pilotul pentru Directiva Servicii

 • Pilotul pentru Directiva Servicii - din ianuarie 2009
 • Înregistrarea autorităţilor competente participante la pilot – ianuarie – februarie 2009
 • Schimb de informaţii prin IMI – începând din martie
 • Pilotul pentru procedurile excepţionale: derogarea de la caz la caz şi sistemul de alertă – ultimul trimestru 2009
 • Aplicaţia complet funcţională – la 28 decembrie 2009
slide10

Pilotul pentru Directiva Servicii - Pregătire

Obiective iulie – decembrie 2008

 • Finalizarea scanării legislaţiei şi identificarea tuturor autorităţilor competente relevante
 • Selectarea autorităţilor competente care vor participa la pilot şi pregătirea înregistrării acestora în sistem
 • Training cu personalul AC în vederea participării la pilot
 • Arhitectura instituţională şi fluxul de informaţii prin intermediul IMI: rolul coordonatorului naţional
 • Identificarea eventualilor DIMIC pentru Directiva Servicii şi definirea rolului
 • Identificarea eventualelor măsuri legislative necesare pentru realizarea obligaţiilor de cooperare administrativă
slide11

Cerinţe pentru conectarea la IMI

 • Autoritatea să aibă relevanţă în raport cu sfera de aplicare a Directivei Servicii sau să fie competentă într-un domeniu vizat de chestionarele pre-definite din sistemul IMI
 • Desemnarea persoanelor care vor opera în sistemul IMI
 • Pregătirea personalului care va participa la pilot şi, ulterior, va avea responsabilităţi legate de cooperarea administrativă prin intermediul IMI
 • Baze de date disponibile şi uşor accesibile, pentru a putea furniza informaţii cu rapiditate şi acurateţe
 • Proceduri interne, dacă este cazul
 • Înregistrare şi certificare de către coordonatorul naţional
slide12

Vă mulţumesc!

Rodica Lupu

rodica.lupu@gov.ro

Departamentul pentru Afaceri Europene

Direcţia Drept European. Armonizare legislativă

www.dae.gov.ro

ad