tri dni pre hrdinov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRI DNI PRE HRDINOV PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRI DNI PRE HRDINOV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

TRI DNI PRE HRDINOV - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

TRI DNI PRE HRDINOV. Kde sa projekt už realizoval:. Švajčiarsko - V roku 2005, 500 aktivít, zapojených 20 000 deti a mladých Nemecko - V roku 2007, 1900 aktivít, zapojených 40 000 detí a mladých Rakúsko - V roku 2008, 350 aktivít, zapojených 5 000 detí a mladých

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TRI DNI PRE HRDINOV


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kde sa projekt u realizoval
Kde sa projekt už realizoval:
 • Švajčiarsko - V roku 2005, 500 aktivít, zapojených 20 000 deti a mladých
 • Nemecko - V roku 2007, 1900 aktivít, zapojených 40 000 detí a mladých
 • Rakúsko - V roku 2008, 350 aktivít, zapojených 5 000 detí a mladých
 • Taliansko - V roku 2008, 35 aktivít, zapojených 280 detí a mladých
stru n charakteristika projektu
Stručná charakteristika projektu:

Skupinky dobrovoľníkov budú počas troch dni realizovať na území štyroch susedných krajov množstvo aktivít prospešných pre okolie a komunitu kde žijú.

ciele projektu
Ciele projektu:
 • Pomôcť svojmu okoliu, urobiť ho krajším, atraktívnejším, ľudskejším.
 • Nadviazať kontakt a spoluprácu so samosprávou a s ďalšími inštitúciami s predpokladom, že keď mi chceme spraviť niečo pre nich, tak aj oni budú ústretoví voči nám ak niečo budeme potrebovať.
ciele projektu1
Ciele projektu:
 • Vzbudiť pozornosť verejnosti ohľadom tém dobrovoľníctva a participácie mladých ľudí.
 • Dokázať, že spojením ľudských síl je možné aj bez veľkých výdavkov spraviť veľké, pre spoločnosť významné veci.
 • Vytvoriť mladým ľuďom priestor na sebarealizáciu.
ciele projektu2
Ciele projektu:
 • Ponúknuť mladým ľuďom možnosť dobrodružne prežiť svoj voľný čas a možnosť spoznať nových ľudí v nových situáciách.
 • Ukázať mladým, že dobrovoľníctvo a angažovanosť v mládežníckych organizáciách a projektoch prináša so sebou veľké bohatstvo.
kedy a kde
Kedy a kde:
 • Projekt „Tri dni pre hrdinov“ sa uskutoční 16. – 18. 6. 2010
 • Množstvo jednotlivých aktivít bude v rámci projektu realizovaných počas týchto troch dní na území štyroch susediacich krajov (Trnavský, Trenčianský, Zlínsky a Jihomoravský).
slide9
Ako:
 • Každý kraj bude mať svojho lokálneho koordinátora.
 • Každý lokálny koordinátor si vyberie štyroch pomocných lokálnych koordinátorov.
 • Pomocný lokálny koordinátor si vyberie minimálne 10 vedúcich skupín.
 • Každý vedúci skupiny si musí vymyslieť aktivitu, ktorú bude so svojou skupinou v rámci projektu realizovať.
slide10
Ako:
 • Vedúci skupiny si musí nájsť zároveň potrebný počet dobrovoľníkov.
 • Skupina bude spolu vypĺňať formulár na prihlásenie aktivity.
 • Po prihlásení a schválení aktivity budú skupiny túto aktivitu realizovať v priebehu troch na to určených dní.
 • Záverečný festival pre vedúcich skupín
slide11

4 Lokálny koordinátori

Zodpovedá za projekt v kraji, vyberá a usmerňuje pomocných lokálnych koordinátorov

16 Pomocných

lokálnych koordinátorov

Hľadá a koordinuje vedúcich skupín v príslušnej lokalite kraja

min. 160 vedúcich skupín

Nahlasuje do databázy seba a aktivitu, ktorú potom s dobrovoľníkmi, ktorých nájde zrealizuje

Realizujú podľa pokynov nahlásenú aktivitu

XY Dobrovoľníkov

ak aktivity mo no v r mci projektu realizova
Aké aktivity možno v rámci projektu realizovať:

Nápadom ako pomôcť svojmu okoliu a komunite sa medze nekladú. Môže ísť napríklad o čistenie a úpravu verejného priestranstva, výsadbu stromov, čistenie potoka, stavbu detského ihriska, lavičiek, náučných chodníkov, maľovanie plotov, ihrísk, ale aj o darovanie krvi, pomoc starším ľuďom s nákupnými taškami, kultúrne predstavenie pre dôchodcov, varovanie malých detí...

kto sa m e projektu z astni
Kto sa môže projektu zúčastniť:

Projektu sa môže zúčastniť každý človek, ktorý je ochotný dobrovoľne bez nároku na honorár odpracovať tri dni v prospech svojho okolia a rešpektovať stanovené pravidlá. Jadro projektu by mali tvoriť predovšetkým mladí ľudia.

ako sa do projektu prihl si
Ako sa do projektu prihlásiť:

Od januára 2010 elektronicky cez web stránku: www.4R4Y.eu

Vytvorí sa tak databáza dobrovoľníkov, ktorí sa budú chcieť projektu zúčastniť, ale aj databáza aktivít, ktoré je prospešné realizovať. Prihlásení dobrovoľníci budú následne pridelení k vedúcim skupín. Vedúci skupín budú vybraní pomocnými lokálnymi koordinátormi. Každej skupine bude pridelená jedna, prípadne viac aktivít, ktoré počas troch dni bude skupina spoločne realizovať.