tekniska hj lpmedel f r eller emot matematikl rande
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tekniska hjälpmedel för (eller emot) matematiklärande

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Tekniska hjälpmedel för (eller emot) matematiklärande - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Tekniska hjälpmedel för (eller emot) matematiklärande. Tomas Bergqvist Peter Nyström Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik. Tekniska hjälpmedel för (eller emot) matematiklärande. Introduktion Hjälpmedelskompetens Forskning om tekniska hjälpmedel Forskning om grafräknare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tekniska hjälpmedel för (eller emot) matematiklärande' - knox-santana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tekniska hj lpmedel f r eller emot matematikl rande

Tekniska hjälpmedel för (eller emot) matematiklärande

Tomas Bergqvist

Peter Nyström

Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik

tekniska hj lpmedel f r eller emot matematikl rande1

Tekniska hjälpmedel för (eller emot) matematiklärande

Introduktion

Hjälpmedelskompetens

Forskning om tekniska hjälpmedel

Forskning om grafräknare

Symbolhanterande räknare

olika typer av r knare
Olika typer av räknare
 • Enkla räknare
 • Tekniska räknare
 • Grafritande räknare
 • Symbolhanterande räknare
 • Datorer
mobiltelefonen
Mobiltelefonen

Hur många elever använder mobilen som räknare i dina klasser?

Har du provat att använda mobilen som räknare själv?

vad skiljer grafr knaren fr n telefoner och andra r knare1
Vad skiljer grafräknaren från telefoner och andra räknare?
 • Kan rita grafer
 • Man ser det man har matat in
vad skiljer grafr knaren fr n telefoner och andra r knare2
Vad skiljer grafräknaren från telefoner och andra räknare?
 • Kan rita grafer
 • Man ser det man har matat in
 • Formler matas in i korrekt ordning cos(30°) log(100)
vad skiljer grafr knaren fr n telefoner och andra r knare3
Vad skiljer grafräknaren från telefoner och andra räknare?
 • Kan rita grafer
 • Man ser det man har matat in
 • Formler matas in i korrekt ordning cos(30°) log(100)
 • EXE (utför) i stället för =
vad skiljer grafr knaren fr n telefoner och andra r knare4
Vad skiljer grafräknaren från telefoner och andra räknare?
 • Kan rita grafer
 • Man ser det man har matat in
 • Formler matas in i korrekt ordning cos(30°) log(100)
 • EXE (utför) i stället för =
 • Två olika minustecken
vad skiljer symbolhanterande r knare fr n grafr knare
Vad skiljer symbolhanterande räknare från grafräknare?
 • Kan allt som grafräknaren kan
 • Innehåller ett CAS
  • Kan hantera algebra
  • Löser ekvationer exakt
  • Bestämmer derivator och integraler exakt
 • Innehåller ofta dynamisk geometri
kursplaner
Kursplaner

Ämnet Matematik, mål att sträva mot

”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att elevernautvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom informationsteknik, samt hur informationsteknik kan användas vid problemlösning föratt åskådliggöra matematiska samband och föratt undersöka matematiska modeller.”

kursplaner1
Kursplaner

Matematik kurs A, mål att uppnå

”Eleven skall efter avslutad kurs ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram”

kursplaner2
Kursplaner

Matematik kurs D, mål att uppnå

”Eleven skall efter avslutad kurs vid problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller symbolhanterande programvara föratt beräkna integraler.”

pengar
Pengar

Svenska skolan ska vara kostnadsfri. Kan vi uppnå kursplanens mål om eleverna inte har en egen grafritande räknare?

Vad betyder ”ha vana vid”?

hj lpmedelskompetens1
Hjälpmedelskompetens
 • Vad ingår i detta begrepp?
hj lpmedelskompetens2
Hjälpmedelskompetens
 • Vad ingår i detta begrepp?
  • Handhavande
hj lpmedelskompetens3
Hjälpmedelskompetens
 • Vad ingår i detta begrepp?
  • Handhavande
  • Kunskap om vad som kan göras
hj lpmedelskompetens4
Hjälpmedelskompetens
 • Vad ingår i detta begrepp?
  • Handhavande
  • Kunskap om vad som kan göras
  • Förmåga att välja vad som ska göras
hj lpmedelskompetens5
Hjälpmedelskompetens
 • Vad ingår i detta begrepp?
  • Handhavande
  • Kunskap om vad som kan göras
  • Förmåga att välja vad som ska göras
  • Förmåga att avgöra vilket hjälpmedel som passar till vilken uppgift.
hj lpmedelskompetens6
Hjälpmedelskompetens

Matematikdelegationens betänkande om vad ett modernt matematikkunnande är:

”konsten att hantera tekniska hjälpmedel relevant och effektivt ärytterligare aspekter av ett detta kunnande.”

forskning om r knare i skolmatematik
Forskning om räknare i skolmatematik
 • Forskningens uppgift är inte att säga hur undervisningen ska bedrivas utan att ge lärare möjligheter att förstå hur lärande fungerar så att de själva kan utveckla sin undervisning.
forskning om r knare i skolmatematik1
Forskning om räknare i skolmatematik
 • ”Research can help us understand how technology may be a positive influence on teaching and how it becomes a barrier”.

Burril, G (2002): Handheld Graphing Technology in Secondary Mathematics.

forskning om r knare i skolmatematik2
Forskning om räknare i skolmatematik
 • I huvudsak positiva resultat om miniräknarens effekter (Ellington, 2003, Ruthven, 2004)
 • Domineras av specialfall, småskalighet, och studier över kort tid
 • Vi vet inte hur typiska användningar av miniräknare i skolan har påverkat elevernas matematiska tänkande och beteende
 • Forskningen har kritiserats för att ge liten vägledning om hur miniräknare borde användas (Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001).
svensk forskning om tekniska hj lpmedel i matematik
Svensk forskning om tekniska hjälpmedel i matematik
 • ADM-projektet, Björk & Brolin 1995
 • Dahland 1998
 • Lingefjärd 2000
 • Bergqvist 2001
 • Samuelsson 2003
 • Engström 2006
forskning om grafr knaren i gymnasiematematiken
Forskning om grafräknaren i gymnasiematematiken
 • Elever med räknare använder grafer och utforskar matematik i högre grad än elever utan räknare. De är flexiblare i strategier, med representationsformer och är bekväma med verkliga data.
forskning om grafr knaren i gymnasiematematiken1
Forskning om grafräknaren i gymnasiematematiken
 • Elever med räknare använder grafer och utforskar matematik i högre grad än elever utan räknare. De är flexiblare i strategier, med representationsformer och är bekväma med verkliga data.
 • Inga tydliga skillnader i elevers förmåga att utföra operationer för hand kan påvisas.
forskning om grafr knaren i gymnasiematematik
Forskning om grafräknaren i gymnasiematematik
 • Lärare använder ofta räknaren i samband med sin vanliga undervisningsmetod.
forskning om grafr knaren i gymnasiematematiken2
Forskning om grafräknaren i gymnasiematematiken
 • Lärare använder ofta räknaren i samband med sin vanliga undervisningsmetod.
 • Att bara informera lärare om hur räknare fungerar ger ingen tydlig förändring av deras undervisning. Det krävs kompetensutveckling och stöd.
forskning om grafr knaren i gymnasiematematiken3
Forskning om grafräknaren i gymnasiematematiken
 • Vissa lärare låter eleverna själva utveckla sin räknaranvändning. Andra lärare formar sina elevers användning.
forskning om grafr knaren i gymnasiematematiken4
Forskning om grafräknaren i gymnasiematematiken
 • Vissa lärare låter eleverna själva utveckla sin räknaranvändning. Andra lärare formar sina elevers användning.
 • Elever litar på räknaren i hög grad och har en begränsad kritisk analys av resultat.
forskning om grafr knaren i gymnasiematematiken5
Forskning om grafräknaren i gymnasiematematiken
 • Vissa lärare låter eleverna själva utveckla sin räknaranvändning. Andra lärare formar sina elevers användning.
 • Elever litar på räknaren i hög grad och har en begränsad kritisk analys av resultat.
 • Räknarens potential underutnyttjas.
cas computer algebra systems
CAS – Computer Algebra Systems
 • Introduktionen av datorbaserade algebra-hanterande verktyg i matematikklassrummet … öppnade för möjligheten till en förskjutning från en betoning på att utföra traditionella algebraiska uppgifter som att lösa ekvationer och förenkla algebraiska uttryck till utvecklingen av en djupare begreppsförståelse och en förmåga att tillämpa algebra i verklighetsnära sammanhang(Heid & Edwards, 2001)
inte dina f r ldrars algebra
Inte dina föräldrars algebra
 • In a technological world, algebra would no longer be centered on the by-hand symbolic manipulation procedures that have dominated school mathematics instruction for countless years
forskningsresultat om cas
Forskningsresultat om CAS
 • Teknologi förändrar matematikklassrummet
 • Intensifierar och fokuserar diskussionen
 • Gör eleverna mer uthålliga och flexibla i problemlösning
 • Kontrollerar inte resultat
 • Gör lärarens roll mer komplex
 • Förbättrar begreppsförståelsen och försämrar inte manuella färdigheter
symbolhanterande r knare
Symbolhanterande räknare
 • MatBIT (2002). Vad händer om eleverna får använda symbolhanterande räknare på nationella prov?
symbolhanterande r knare1
Symbolhanterande räknare
 • MatBIT (2002). Vad händer om eleverna får använda symbolhanterande räknare på nationella prov?
 • På flesta uppgifter spelar det ingen roll. Där det spelar roll handlar det om proceduruppgifter som kan flyttas till den räknarfria delen av provet.
exempel p en uppgift1
Exempel på en uppgift

cos(x) = x

Symbolhanterande räknare kan lösa ekvationen.

Grafräknare kan också lösa den, men inte lika självklart.

Svårigheten är främst att ta fram ekvationen.

tack f r visad uppm rksamhet
Tack för visad uppmärksamhet

[email protected]

[email protected]

UFM, Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik

www.ufm.org.umu.se

ad