slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
การให้บริการ อนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

การให้บริการ อนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

การให้บริการ อนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี. Reproductive Health for PHA. องค์ประกอบของ อนามัยการเจริญพันธุ์. วางแผนครอบครัว. อนามัยแม่และเด็ก. ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ. อนามัยการเจริญพันธุ์. ภาวะการมีบุตรยาก. โรคเอดส์. มะเร็งระบบสืบพันธุ์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การให้บริการ อนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี' - knox-rowe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
การให้บริการ

อนามัยการเจริญพันธุ์

สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

Reproductive Health for PHA

slide2
องค์ประกอบของ อนามัยการเจริญพันธุ์

วางแผนครอบครัว

อนามัยแม่และเด็ก

ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ

อนามัยการเจริญพันธุ์

ภาวะการมีบุตรยาก

โรคเอดส์

มะเร็งระบบสืบพันธุ์

โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์

เพศศึกษา

อนามัยวัยรุ่น

การแท้งและภาวะแทรกซ้อน

slide3
การป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก

(UNAIDS/WHO4 Prong Strategy For

Prevention of Mother To Child HIV Transmission)

หญิงวัยเจริญพันธุ์

I. ป้องกันการติดเชื้อ HIV

II. ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

หญิงติดเชื้อ HIV

III. ป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก

หญิงติดเชื้อ, สามี, เด็กและครอบครัว

IV. ให้การดูแลรักษาต่อเนื่อง(MTCT-Plus & care)

UNAIDS/WHO 4 Prong Strategies

slide4
ข้อมูลการสำรวจของโครงการเสียงและทางเลือก
 • ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งยังคงมีเพศสัมพันธ์
 • ร้อยละ 10 ไม่เคยคุมกำเนิด
 • เพียงร้อยละ 50 ที่เคยขอรับการปรึกษาด้านอนามัยแม่และเด็ก
 • ผู้หญิงจำนวนหนึ่งเสี่ยงตัดสินใจตั้งครรภ์เพราะมีความหวังว่า
 • ลูกมีโอกาสไม่รับเชื้อจากแม่หากเข้าร่วมโครงการ PMTCT
 • ร้อยละ 25 ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัย
 • มากกว่าร้อยละ 50 ตัดสินใจทำแท้งเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์
 • แต่มีเพียงร้อยละ 40 ที่เคยรับบริการให้การปรึกษาเรื่องการทำแท้งจากสถานบริการของรัฐ
slide5
ส่วนข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวีท้องซ้ำโดยไม่ตั้งใจ

สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก

 • การไม่คุมกำเนิด
 • ผู้ชายไม่ใช้ถุงยางอนามัยและเลือกที่จะคุมกำเนิดโดยใช้วิธีหลั่งภายนอกแทน จึงเกิดความผิดพลาดขึ้น
 • ตั้งครรภ์เพราะต้องการปกปิดการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการปกปิดสามี สังคม ชุมชน พ่อ แม่ ญาติพี่น้องของสามีเนื่องจากคนส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อแต่งงานก็ควรมีลูกไว้สืบตระกูล หากตนเองไม่มีลูกก็จะถูกสงสัย
slide6
ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีจำนวนไม่น้อยยังเข้าไม่ถึงบริการ

ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

สาเหตุอาจมาจาก

 • กลัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รังเกียจ เลือกปฏิบัติ
 • ไม่รู้ว่ามีบริการให้การปรึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนการตั้งครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ การทำแท้ง หรืออื่นๆ
 • กรณีที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกำลังกินยาต้านไวรัสหรือยารักษาวัณโรคหรือโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆอยู่ ก็กลัวว่าการคุมกำเนิดจะทำให้ประสิทธิภาพของยาที่กำลังกินอยู่เสื่อมประสิทธิภาพ
 • มีบางส่วนกลัวถูกเจ้าหน้าที่ดุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักย้ำเรื่องการไม่ควรมีลูกถ้าติดเชื้อเอชไอวี และเมื่อมีลูกเลยไม่กล้าไปพบเจ้าหน้าที่
slide7
ปัญหาหรือผลที่ตามมาหากบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ไม่ครอบคลุมหรือบริการไม่ได้คุณภาพ
 • การมีลูกถี่ มีผลทำให้สุขภาพแม่ทรุดโทรมอันเนื่องจากการตั้งครรภ์และการคลอดลูก การเลี้ยงดูลูก การแท้งที่ไม่ปลอดภัย ตลอดถึงอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย
 • การป่วยและการตายของมารดาและทารก
 • มะเร็งปากมดลูก
 • การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
 • เด็กกำพร้าที่เกิดจากโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้น
slide8
วิธีการป้องกันผู้ติดเชื้อเอชไอวีจากการตั้งครรภ์

เมื่อยังไม่พร้อมหรือไม่ตั้งใจ

 • พบว่า การวางแผนครอบครัวเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้พิจารณาประเมินตนเอง
 • การวางแผนการมีลูกล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
 • โดยการดำเนินงานต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้ติดเชื้อ เอชไอวีด้วย
 • การให้ความรู้การปรึกษาอย่างรอบด้านก็จะเป็นวิธีที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้เป็นอย่างดี
slide9
แนวทางการให้บริการด้านอนามัย

การเจริญพันธุ์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

วัตถุประสงค์หลัก

: เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามารถเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

กลุ่มเป้าหมาย

: ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและคู่

slide10
แนวทางการให้บริการด้านอนามัย

การเจริญพันธุ์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. คลินิกให้ยาต้านไวรัส

2. คลินิกวางแผนครอบครัว

3. คลินิกอนามัยการเจริญพันธุ์อื่น ๆ (คลินิกหลังคลอด / หลังแท้ง เป็นต้น)

4. ชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ศูนย์องค์รวม

5. คลินิกอื่นๆ อาทิ เช่น คลินิกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน

slide11
แนวทางการให้บริการด้านอนามัย

การเจริญพันธุ์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

กิจกรรมที่ 1ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน ให้ความรู้เรื่อง การวางแผนครอบครัว และอนามัยเจริญพันธุ์ ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในคลินิกยาต้านไวรัส และอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ กับผู้ปฏิบัติงานในคลินิกอนามัยเจริญพันธุ์ และวางแผนครอบครัว

กิจกรรมที่ 2อบรมแกนนำ / ผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ศูนย์องค์รวม ของโรงพยาบาล หลักสูตร “การส่งเสริมการรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีสำหรับแกนนำ/ ศูนย์องค์รวม (วิทยากรกระบวนการสำหรับแกนนำ)”

slide13
ผังการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

คัดกรองความต้องการการบริการเรื่องการวางแผนครอบครัว

ต้องการ FP*

ไม่ต้องการ FP*

ไม่ต้องการมีบุตร

ต้องการมีบุตร

- ให้ความรู้เรื่องบริการคุมกำเนิด และการมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย

ส่งรับการปรึกษาเพื่อการตัดสินใจมีบุตร

ให้บริการคุมกำเนิด

ต้องการตั้งครรภ์/มีบุตร

ไม่พร้อมตั้งครรภ์/ มีบุตร

บริการ PMTCT

slide14
ขอขอบคุณ

ทีมพัฒนาแนวทางการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

แพทย์หญิง นันทา อ่วมกุล

ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษา

นพ. สัญญา ภัทราชัย *

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล ภม, ภบ.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

slide15
ขอขอบคุณ

ที่ปรึกษาโครงการ

1. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดี กรมอนามัย

2. รศ. แพทย์หญิงอรวรรณ คีรีวัฒน์ ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วิจัยการอนามัยเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3. นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดี กรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย

slide16
ขอขอบคุณ

คณะทำงาน

1. สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย

2. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

3. กองอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

4. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

5. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

6. ศูนย์ความร่วมมือไทย สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

7. ที่ปรึกษาพันธมิตรสาธารณสุข

8. มูลนิธิรักษ์ไทย

9. มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์

10. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงติดเชื้อ

ad