velkommen til pent m te om fakultetets konomi 22 februar 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomi 22. februar 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomi 22. februar 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomi 22. februar 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomi 22. februar 2008. Tallenes tale. Alarm: For 2008 har instituttene foreløpig meldt inn knapt 20 millioner kroner i merforbruk (utover tildelt budsjettramme). Hentet fra DBH databasen. Snylter eksternøkonomien på staten?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomi 22. februar 2008


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tallenes tale
Tallenes tale

Alarm:

For 2008 har instituttene foreløpig meldt inn knapt 20 millioner kroner i merforbruk (utover tildelt budsjettramme)

snylter ekstern konomien p staten
Snylter eksternøkonomien på staten?
 • Fra en eksternøkonomi på 116 millioner kr. styrket vi netto statsøkonomien med 6 millioner kr.
investering i vitenskapelig utstyr 2005 2007
Investering i vitenskapelig utstyr 2005-2007

I tillegg kommer:

 • Investeringer i AV, IT osv
 • Tannlegeutdanningen med øremerkete midler til utstyr på 106 millioner kroner
fra rik til fattig
Fra rik til fattig…
 • Rammekutt 2 år på rad (”hvileskjæret”)
 • Stopp i øremerkede investeringsmidler (hvor vi alt hadde forskuttert 25 millioner kroner)
 • Endring i regelverket for stipendiater (hvor utsatt tilsetting hadde gitt 17 millioner kroner i avsetninger)
 • 80 nye årsverk over statsøkonomien fra oktober 2004 til juni 2007
 • Oppbygning av tannlegeutdanningen og økning av medisinerkullene
 • Innløsning av forpliktelser som kvalitetsreformmidler, FUGE, miljøstøttegrupper med mer
 • Økonomistyringen har ikke tilpasset seg utviklingen av finansieringen i sektoren og den faglige utviklingen har i liten grad vært koblet mot økonomien.
tiltak etter fs 04 08 og s14 08
Tiltak etter FS 04-08 og S14-08
 • Sparing
  • Stillingsstopp
  • Investeringsstopp 5 000,-
  • Kvalitetssikring av innkjøp over 20 000,-
 • Inntekter
  • Økt produksjon/resultatmidler
  • Eksternøkonomi/overhead mm
  • Helse Nord
  • Kvalitetssikring av søknader
 • Faglige strategiske valg
 • Økonomistyring
universitetsstyret 14 02 08 vedtak i sak s 14 08
Universitetsstyret 14.02.08, vedtak i sak S 14-08

1. Universitetsstyret tar beskrivelsen av den økonomiske situasjonen ved Det medisinske

fakultet per 31.12.07 til orientering og merker seg at fakultetet legger opp til en negativ

avsetning ved utgangen av 2008.

2. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennom en medvirkningsbasert

prosess iverksetter nødvendige tiltak for å redusere de negative avsetningene mest mulig i

2008, herunder innfører generell ansettelses- og investeringsstopp.

3. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet prioriterer arbeidet med

økonomistyring og –kontroll, og sikrer en forsvarlig økonomiforvaltning og gode

arbeidsforhold ved fakultetet. Det forutsettes videre at arbeidet med utvikling av

undervisningsregnskap og bemanningsplaner videreføres.

4. Det medisinske fakultet gis anledning til å utsette tilsetting i stipendiatstillinger med

finansieringsperiode fra 1.1.2009 til januar 2009. For stillinger med finansieringsperiode fra

1.7.2008 gjelder samme regler som for øvrige fakulteter.

5. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennomfører en grundig vurdering

av framtidige faglige prioriteringer og ressursbruk.

inntekter institutt
Inntekter institutt

Belastning av statsutgifter

Overhead

Overhead

 • Institutt ∑
  • Incentivmidler forskning og utdanning
  • Restfordeling(basis + 1. stilingsandel)
  • Sentrale og fakultære øremerkede og strategiske midler rettet mot instituttnivået
  • Overføring fra eksternøkonomien

Sentrale strategiske og øremerkede midler

Strategiske

Fakultære strategiske og øremerkede midler

Undervisningskomponent

Incentivmidler

Forskningskomponent

1. stillingsandel

Restfordeling

Basis