ajatemplis steemid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ajatemplisüsteemid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ajatemplisüsteemid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Ajatemplisüsteemid - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Ajatemplisüsteemid. Ahto Buldas. Loengu sisu. Mis on ajatemplid. Ajatemplitega seotud käideldavusohud. Ülevaade ajatemplisüsteemidest ja nende turvalisusest. Mitme serveri kasutamine. Veakindlast linkimisest. Uutest uurimissuundadest.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ajatemplisüsteemid' - klaus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
loengu sisu
Loengu sisu
 • Mis on ajatemplid.
 • Ajatemplitega seotud käideldavusohud.
 • Ülevaade ajatemplisüsteemidest ja nende turvalisusest.
 • Mitme serveri kasutamine.
 • Veakindlast linkimisest.
 • Uutest uurimissuundadest.
slide3
Ajatempel on tõestus teatud andmete tekkehetke seosele muude sündmustega:

Värskus -- andmed x tekkisid hiljem kui t.

Eksistents -- andmed y tekkisid enne kui t.

Järjestus -- andmed y tekkisid varem kui andmed x.

ajatempli v ljaandmine
Ajatempli väljaandmine
 • Kasutaja saadab ajatempliserverile dokumendi X krüptograafilise lühendi x.
 • Server (Time Stamping Authority, TSA) saadab vastu ajatempli T(x,t), mis sõltub hetkeajast t ja eelnevalt välja antud templitest.

T(x,t)

Ajatemplite baas

Kasutaja

TSA

x

t

Ajaallikas

ajatempel kui t estus
Ajatempel kui tõestus
 • Dokumendi loomise aja objektiivne tõestamine on vajalik näiteks patendivaidlustes, hangetes ja oksjonitel.
 • Ajatempel aitab tõestada digitaalallkirja kehtivust juhul kui allkirja andmise vahend enam ei kehti.
primitiivne ajatembeldus
Primitiivne ajatembeldus
 • Kasutaja saadab dokumendi lühendi x ajatempliserverile.
 • Ajatempliserver lisab lühendile x kellaaja t ja varustab paari {x,t} oma digitaalallkirjaga.
 • Ajatempliserver saadab allkirjastatud sõnumi SigTSA{x,t} tagasi kasutajale.
 • Ajatempliserver salvestab paari {x,t} andmebaasi [mitte igas süsteemis!].
slide7

Ajatemplisüsteemide ajalugu

 • Absoluutsed ajatemplid -- kuni 1990.
 • Suhtelised ajatemplid (auditeeritavus)

1990, Haber ja Stornetta -- linkimine

1992, Bayer, Haber ja Stornetta. Benaloh ja de Mare -- Merkle’i puude kasutamine.

 • Ajasertifikaadid (auditeeritavus + off-line kontroll)

1996, Pinto ja Freitas -- lahendus ebaefektiivne

1998, Buldas, Laud, Lipmaa, Willemson --

efektiivsed ajasertifikaadid.

k ideldavusohud
Käideldavusohud
 • TSA võtme leke -- peale seda on raske vahet teha: (1) õigetel ajatemplitel, mis anti välja enne leket; ja (2) võltsajatemplitel, mis moodustati peale leket.
 • Teenuse tõkestus -- tõestusmaterjali moodustamine on häiritud --> tähtsad otsused võivad hilineda.
 • Andmekadu ajatempliserveris -- osa ajatempleid muutub mittekontrollitavaks, mistõttu osa dokumente (lepingud, esitajaobligatsioonid vms.) kaotab oma tõestusväärtuse --> võimalikud rahalised kahjud.
primitiivse ajatembelduse puudused ja h ved
Primitiivse ajatembelduse puudused ja hüved
 • Kui andmebaas puudub, siis TSA võtme lekke tulemusena muutuvad kõik seni välja antud ajatemplid sisuliselt kehtetuteks … ja koos nendega ka (muude tõendite puudumisel) kõik digitaalallkirjad, mille andmisel kasutatud vahend on juba kehtetu.
 • Andmebaasi häving põhjustab eelmises punktis kirjeldatud olukorra.
 • TSA ja tema ajaallikas peavad olema tingimusteta usaldatavad.

Hüve: Ajatempel on kontrollitav serveriga suhtlemata.

suhtelise ajatembelduse idee
Suhtelise ajatembelduse idee

Tähelepanekud aja kohta:

 • Füüsilise aja sidumine arvuga on kunstlik ja mitte alati võimalik.
 • Aeg jätab jälje füüsilistele kehadele, kuid mitte arvutis olevatele andmetele (mis ise on sisuliselt arvud!).
 • Füüsilise aja suunda saab määrata põhjuslikkuse seoste abil.

Tähelepanekud matemaatikast:

 • Mittekonstruktiivses (tavalises) matemaatikas aja mõiste puudub.
 • Konstruktiivses matemaatikas aitab põhjuslikkuse seoseid defineerida keerukusteooria: raskesti teostatava arvutuse mõiste.

Põhiidee: Kasutada keerukusteooria abi aja suuna määramisel arvutiandmete maailmas.

slide11

Selgitus: “aja nool” tavamõistes

 • Piljardikuulide liikumine:

Aja suund õige

Aja suund vahetatud

Tõenäoline olukord laual!

Väga ebatõenäoline olukord!

 • Ehkki mehhaanikaseadused jäävad kehtima ka aja suuna vahetudes, on “aja nool” ikkagi “märgatav”.
aeg arvutis
Aeg arvutis
 • Kui funktsiooni f pöördfunktsiooni f-1 arvtamine on raskesti teostatav ja funktsioon f ise mitte, siis seosest:

y = f(x)

järeldub, et x oli olemas enne kui y, sest vasupidine olukord oleks liiga ebatõenäoline.

 • Kui y = f(f(x,x1),f(x2,x3)) ja kui y on avaldatud 25.oktoobri ajalehes, siis (x1,x2,x3) on objektiivne tõestus, et x tekkis hiljemalt 25. oktoobril.
suhteline ajatembeldus
Suhteline ajatembeldus
 • TSA peab turvalist logi (l0,…,ln,...), kus

ln = f(xn,ln-1),

ja (x1,…,xn) on ajatemplipäringud ajalises järjestuses.

Ajatempli võtmine:

1. C  TSA: xn

2. C  TSA: SigTSA{xn,ln-1}

Igal nädalal avaldab TSA viimase lN ajalehes.

Kontroll: Küsitakse TSA käest (xn+1,xn+2,…,xN) ja kontrollitakse, kas arvutatud lN vastab avaldatule.

suhtelise ajatembelduse h ved ja puudused
Suhtelise ajatembelduse hüved ja puudused
 • TSA võtme leke ei ole suur oht.
 • Suhtelist aega kasutav tõestus on objektiivsem.

Puudused:

 • Tõestus (xn+1,xn+2,…,xN) on suhteliselt mahukas, kui seda hoida serveris, siis jääb alles andmekao oht.
 • Ajatempel on “valmis” alles nädala lõpuks.

 Tuleb kas leppida on-line kontrolliga või ebaefektiivselt suurte ajatemplitega.

NB! On-line kontroll vajab täielikult usaldatavat serverit.

suhtelise aja sertifikaadid
Suhtelise aja sertifikaadid
 • Idee: Igale väärtusele ln omistatakse (nädala lõpus) sertifikaat (n), mis lisatakse päringu xn ajatemplile.
 • Kui m<n, siis ((m),(n)) sisaldab y1,…,yp nii et:

ln = f(yp,f(yp-1, …,f(y2, f(y1,xm))…)).

xm

ln

=

Meie panus: kompaktsed plog2(n-m) sertifikaadid

y1

y2

yp-1

yp

slide16

Ajatempli teenus

Alice

1. ajatempli

avalduse esitamine

2. ajatempli

koostamine

3. ajatempli

omistamine

aeg

Kasutusalad: patendid

Ajatempli saamine:

 • Alice saadab oma leiutise kirjelduse x ajatempliteenusele.
 • ja saab vastu ajatempli sx.

Ajatemplite võrdlemine:

comp(x,sy,w) = jah/ei.

jah - “x oli olemas enne kui sy välja anti.”

Turvalisus:

(kaitstus järgneva ründe vastu):

 • Ründaja genereerib sy.
 • xvalitakse juhuslikult.
 • Ründaja genereerib w, nii et

comp(x,sy,w) = jah.

slide17

Kasutusalad: digitaalallkirjad

Ajatempli teenus

Alice

1. ajatempli

avalduse esitamine

5. ajatempli

avalduse esitamine

2. ajatempli

koostamine

6. ajatempli

koostamine

3. ajatempli

omistamine

7. ajatempli

omistamine

4. signeerimine

aeg

Digitaalallkirja moodustamise ajavahemiku fikseerimiseks tekitatakse põhjuslikud ühesuunalised seosed.

 • Enne dokumendi x allkirjastamist võetakse sellele ajatempel sx ja lisatakse allkirjastatavale tekstile.
 • Allkirjale y=Sig{x, sx} võetakse uus ajatempel sy.

Ühesuunalised seosed

sxSig{x, sx} sy

tõestavadki allkirjastamise aja.

Kahe allkirja võrdlemine:

sxSig{x, sx} sy Sig{x, sy} sz

ajasertifikaadid eelised puudused
Ajasertifikaadid: eelised, puudused
 • Tagavad ajatemplite objektiivse kontrolli: usalduseeldusi ei ole vaja teha.
 • Võtme lekke oht puudub.
 • Tagavad off-line kontrolli võimaluse.

Puudused:

 • Ajatempel saab “valmis” alles nädala lõpuks.
 • Suur veatundlikkus: juhuslikud vead andmebaasis levivad kaugesse tulevikku!
vigade avastus linkimisel
Vigade avastus linkimisel
 • Kui suurus ln arvutatakse linkimisel valemiga:

ln = f(xn,ln(1),…,ln(j)) (*)

siis iga kord enne väärtuse ln kasutamist järgnevates arvutustes kontrollitakse võrdust (*).

 • See meede tagab, et juhuslikud (mittetahtlikud) vead andmebaasis avastatakse õigeaegselt.
mitme serveriga s steemid
Mitme serveriga süsteemid
 • Kaitsevad teenuse tõkestuse vastu ja
 • Absoluutse ajaga süsteemides lisaks sellele:

- kaitsevad võtme lekke vastu (uuendusprotseduurid).

- lubavad muuta täieliku usalduse läviusalduseks (threshold trust).

mitme serveriga s steem
Mitme serveriga süsteem:

On mitu serverit: TSA1, …, TSAs.

 • Ajatempli võtmine:

1. i: CTSAi: x

2. i: CTSAi: Ti = SigTSAi{x,ti}

 • Ajatempli (T1,…,Ts) kontroll:

1. Kontrollitakse digitaalallkirju.

2. Leitakse ajanäit: t = F(t1,…,ts), kus näiteks

F(t1,…,ts) = min{t1,…,ts}.

ajatempli t 1 t s uuendamine
Ajatempli (T1,…,Ts) uuendamine:

Kui TSA1 võti lekib, ja T1=SigTSA1{x,t1} muutub kehtetuks, siis ajatempli uuendamiseks:

1. TSA1 genereerib uue võtme.

2. CTSA1: T2, …, Ts

3. CTSA1: T1’= SigTSA1,uus{x,t},

kus t = F(t2,…,ts). Näiteks kui võtta

F(t2,…,ts):= k-s väikseim arv hulgast {t2,…,ts},

siis k-1 serverit ei pea käituma usaldatavalt - läviusaldus.

v rdlus
Võrdlus

Linkimine + ajasertifikaadid

Absoluutne aeg + mitu serverit

Ohud

Võtme leke

Ohtu pole, võti puudub.

Ajatempleid saab uuendada.

Teenuse tõkestus

Oht on olemas.

Oht vähetõenäoline.

Kiiresti avastatavad, pole olulised peale sertifikaadi saamist.

Ohtu pole, andmebaas puudub.

Vead andmebaasis

Usalduseeldused

Puuduvad.

Läviusaldus.

uutest uurimissuundadest
Uutest uurimissuundadest:
 • Veaparanduse võimalikkus linkimisskeemides.
 • Läviusaldusega skeemide kasutamiseks sobilik infrastruktuur.
 • Ajatemplisüsteemide turvalisuse formaalne määratlemine.
 • Minimaalse suurusega ajasertifikaate andvad eriotstarbelised linkimisskeemid.