slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Člověk a příroda Číslo materiálu: EU050101 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Člověk a příroda Číslo materiálu: EU050101

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Člověk a příroda Číslo materiálu: EU050101 - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Člověk a příroda Číslo materiálu: EU050101 Název: Ekosystém les Autor: M gr. Lenka Radochová Ročník: první osmiletého gymnázia Doporučený čas: 20 – 25 minut. Stručná anotace

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Člověk a příroda Číslo materiálu: EU050101


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Tematická oblast:Člověk a příroda

Číslo materiálu: EU050101

Název:Ekosystém les

Autor:Mgr. Lenka Radochová

Ročník:první osmiletého gymnázia

Doporučený čas: 20 – 25 minut

 • Stručná anotace
 • Materiál slouží k výkladu pojmu ekosystém, žáci uvádí příklady ekosystémů, rozpoznají ekosystémy přirozené a umělé.
 • Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
ekosyst m les
EKOSYSTÉM LES

Kdo chce lesu porozumět, měl by se ho nejdříve naučit poslouchat.

 • Les netřeba chránit. Postačí, když mu nebudeme ubližovat.
 • Až se vykácí poslední strom, až se zamoří všechny vody, až zemře poslední
 • živočich a zůstaneme na Zemi sami, pak poznáme, že peníze nejsou vše.
slide4

Les to jsou …..

rostliny

živočichové

houby a lesní plody

odpočinek a rekreace

potoky a studánky

dřevo a lidské stavby

ekosyst m
Ekosystém
 • ucelená část přírody, která je ve vztahu s okolím
 • 2 složky

živou – organizmy (biocenóza)

neživou – př. voda, světlo, teplo, minerální látky (biotop)

 • vše navzájem propojeno koloběhem látek, tokem energie a předáváním informací

minerální látky

voda

rozkladači

p klady ekosyst m
příklady ekosystémů
 • Dokážete sami uvést příklady ekosystémů?

Ekosystémy, které každého hned napadnou, jsou například

pole a město

louka

les a řeka

ale ekosyst mem m e b t i t eba
ale ekosystémem může být i třeba

kaluž vody nebo studánka

ztrouchnivělý pařez

lidské střevo

nebo dokonce …….

vaše dlaň

ekosyst my m eme rozd lit na
ekosystémy můžeme rozdělit na
 • přirozené

- přírodní ekosystémy s malými nebo žádnými zásahy člověka

- dokážou se sami obnovit při narušení

- druhově bohaté (většinou)

- i většina přirozených ekosystémů je dnes ovlivněna člověkem

- znečištěné ovzduší, voda

tundra

moře - korálový útes

řeka

tropický deštný les

um l ekosyst my
umělé ekosystémy

- vznikly zásahem člověka

- dnes převažují

- méně druhově početné, nestabilní, snadno narušitelné

- člověk je musí udržovat, jinak zaniknou

pole

rybník

louka

zahrada

slide10

?Zakroužkujte modře přirozené a červeně umělé ekosystémy

PŘEHRADA JEZERO SKLENÍK RAŠELINIŠTĚ

SAVANA STEP AKVÁRIUM PARK

SMRKOVÝ LES NA BROUMOVSKU

BUKOVÝ LES NA BROUMOVSKU

?Zamyslete se. Jak musí člověk udržovat louky?

Jak by se louka změnila, pokud by se o ni člověk nestaral?

Louky je třeba udržovat kosením nebo spásáním, vyřezáváním náletů.

Většina luk by začala zarůstat keři, nálety stromů

– změnila by se postupně v les

(výjimkou jsou např. přirozené horské louky)

zdroje
zdroje
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m, 4. 2. 2013

obrázky

 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=les&ex=1#ai:MP900442470|, 4. 2. 2013
 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=jelen&ex=2#ai:MC900057354|, 4. 2. 2013
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Amanita-muscaria-fliegenpilz-b.jpg, 4. 2. 2013
 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=malina&ex=1#ai:MC900423880|mt:0|, 4. 2. 2013
 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=cyklista&ex=1#ai:MP900422786|, 4. 2. 2013
 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=turista&ex=1#ai:MM900354669|mt:3|, 4. 2. 2013
 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=slune%C4%8Dnice&ex=1#ai:MC900391464|mt:1|, 4. 2. 2013
 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=my%C5%A1&ex=1#ai:MC900013240|, 4. 2. 2013
 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=%C5%BE%C3%AD%C5%BEala&ex=2#ai:MC900057341|, 4. 2. 2013
 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dravec&ex=1#ai:MC900030468|, 3. 6. 2013
 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=pa%C5%99ez&ex=1#ai:MC900193376|, 4. 2. 2013
 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=st%C5%99evo&ex=1#ai:MC900426142|, 4. 2. 2013
 • http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dla%C5%88&ex=1#ai:MC900441733|, 4. 2. 2013
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Forest_on_Barro_Colorado.png, 4. 2. 2013
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Greenland-sydkap_hg.jpg, 12. 2. 2013
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Timor_Coral_Reef.jpg, 12. 2. 2013
 • ostatní fotografie – archiv autorky