energieffektiviseringsst d pilotl nsuppdrag f rdplan 2050 och klimatsamverkan sk ne l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energieffektiviseringsstöd, Pilotlänsuppdrag, Färdplan 2050 och Klimatsamverkan Skåne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energieffektiviseringsstöd, Pilotlänsuppdrag, Färdplan 2050 och Klimatsamverkan Skåne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Energieffektiviseringsstöd, Pilotlänsuppdrag, Färdplan 2050 och Klimatsamverkan Skåne - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Energieffektiviseringsstöd, Pilotlänsuppdrag, Färdplan 2050 och Klimatsamverkan Skåne. Energieffektiviseringsstöd Del av nationellt 5-årigt program för energieffektivisering 2010-2014, ca 250 000:-/kommun

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Energieffektiviseringsstöd, Pilotlänsuppdrag, Färdplan 2050 och Klimatsamverkan Skåne' - kizzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Energieffektiviseringsstöd
 • Del av nationellt 5-årigt program för energieffektivisering 2010-2014, ca 250 000:-/kommun
 • Den offentliga sektorn ska vara en förebild inom energieffektivisering (EU-direktiv 2006)
 • Stärka det lokala och regionala energiarbetet för att bidra till nationella och EU-mål
 • Förordning 2009:1533, Föreskrift 2010:1
st det i sk ne
Stödet i Skåne
 • Länsstyrelserna -uppdraget att stödja och samordna kommuner och landsting som sökt stödet
 • I Skåne: Länsstyrelsen och Energikontoret Skåne samverkar i samordningsrollen
 • Obligatoriska åtgärder enligt förordning Energieffektiva byggnader, miljöanpassad offentlig upphandling, transporter
 • Exempel på fokusområden

-Tillförlitlig statistik

-Organisation av det interna energiarbetet

-Framtagande av lämpliga åtgärder, mål och strategier

 • 27 kommuner i Skåne har sökt stöd
 • Projektledare lst, Veronica Lindeberg tfn: 040 -25 21 58
sk ne r pilotl n f r gr n utveckling
Skåne är pilotlän för grön utveckling

Sex vägar mot minskad klimatpåverkan och energiomställning:

 • Utveckla och analysera bra metoder och verktyg
 • Inspirera, stödja och sprida vägledning till andra län
 • Analysera befintliga styrmedel och lämna förslag på förändringar
 • Ge förslag på förbättrade nationella insatser och åtgärder.
 • Samverka med varandra och fånga upp idéer.
 • Samverka med Köpenhamn för att skapa nya jobb och ökad konkurrenskraft.
utn mningen till pilotl n g ller hela sk ne
Utnämningen till pilotlän gäller hela Skåne!

Länsstyrelsen är huvudman och ska:

 • Entusiasmera och inspirera skånska aktörer till att fortsätta med samt sprida sitt goda arbete
 • Tillse att alla uppgifterna i uppdraget fullgörs
 • Initiera aktiviteter
 • Erbjuda administrativt stöd och kanske ”katalysatorpengar”
 • Förenkla kontakter med stödmyndigheterna
 • Rapportera till regeringskansliet

Projektledare lst, Åsa Skillius tfn: 040-25 26 22

f rdplan f r klimatet 2050
Färdplan för klimatet 2050

Naturvårdsverket får huvudansvaret för att ta fram underlag för en färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050.

Uppdraget ska redovisas i december 2012.

Länsstyrelserna ska – efter regional dialog - ge underlag till Naturvårdsverket om hur den lokala och regionala nivån kan bidra för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 - på ett kostnadseffektivt sätt.

Redovisas i särskild rapport till Naturvårdsverket senast 31 mars 2012.

klimatsamverkan sk ne
Klimatsamverkan Skåne
 • Samverka kring klimatfrågan

Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och Kommunförbundet Skåne

 • Fokusområden

Transporter, Energieffektivisering och Klimatanpassning

 • Utmaning! Fossilbränslefritt 2020

El, värme och transporter

www.klimatsamverkanskane.se

Mer info: Johannes Elamzon tfn 040 – 25 23 75