slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A PROJEKTMENEDZSMENT ALAPJAI Pál Attila (NET-DIVE Kft.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
A PROJEKTMENEDZSMENT ALAPJAI Pál Attila (NET-DIVE Kft.)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

A PROJEKTMENEDZSMENT ALAPJAI Pál Attila (NET-DIVE Kft.) - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

A PROJEKTMENEDZSMENT ALAPJAI Pál Attila (NET-DIVE Kft.). A menedzsment definíciója. A menedzsment az ellenőrzés , irányítás , tervezés készsége és gyakorlata ; „meghatározott céllal történő irányítási, vezetési tevékenység”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A PROJEKTMENEDZSMENT ALAPJAI Pál Attila (NET-DIVE Kft.)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A PROJEKTMENEDZSMENT ALAPJAI

Pál Attila (NET-DIVE Kft.)

a menedzsment defin ci ja
A menedzsment definíciója

A menedzsment az ellenőrzés, irányítás, tervezéskészsége és gyakorlata; „meghatározott céllal történő irányítási, vezetési tevékenység”.

Más megfogalmazásban: az embereknek és erőforrásoknak egy bizonyos céllal történő tervezésére, szervezésére és mobilizálására irányuló erőkifejtés.

A menedzsmentet úgy is definiálhatjuk, mint annak biztosítását, hogy a kitűzött célok eléréséhez a szükséges erőforrások felhasználása leghatékonyabb és legeredményesebb módon történjen.

a projektmenedzsment c lja feladata
A projektmenedzsment célja / feladata

A projekt menedzsmentés a minőség biztosításcélja, hogy az adott feladatot a tervezett határidőre, az előre meghatározott minőségben és költségkereten belül valósítsuk meg.

A projekt menedzsment és a minőségbiztosítás keretében általában az alábbi fő feladatokat kell elvégezni:

 • projekt terjedelmének kontrollálása
 • projekt idő/ütemezés menedzselése
 • projekt költségek kontrollja
 • minőségbiztosítás
 • projekt humánerőforrás menedzsment
 • projekt kommunikáció menedzselése
 • kockázatkezelés
 • változások-menedzselése
 • szolgáltatások- és árubeszerzés menedzselése
projekt menedzsment funkci k i
Projekt menedzsment funkciók I.

Projekt tervezés

 • A projektvezető a közreműködő szervezeti egységekkel együtt,

team munkában végzi.

 • Jellemző a kettős feladat:
  • A megtervezendő rendszer kialakítása megfelelő módszerek, technikák segítségével
  • Az ehhez megfelelő tervezési eljárás kidolgozása

Projekt szervezés

  • Team építés és fejlesztés
  • A különböző team-ek tevékenységének szervezése, összehangolása (konfliktusok kezelése)
projekt menedzsment funkci k ii
Projekt menedzsment funkciók II.

Projekt koordinálás

 • Kitűzött határidők betartása
 • Információáramlás biztosítása

Projekt irányítás

 • A munkálatok terv szerinti lebonyolítása

Projekt ellenőrzés/monitoring

 • A projekt futását folyamatosan követő tevékenység

(Mennyiségi-, minőségi- és funkcionális szempontokra is ki kell terjednie!)

projekt letciklus f zisai
Projekt életciklus fázisai
 • Kezdeményezési (koncepcionális) fázis
  • Igények, szükségletek, elvárások projektötlet
  • Projektjavaslat elkészítése (elérhető –mérhető, objektív- cél(ok) vázolása, végrehajtás indoklása, résztvevők, főbb mérföldkövek)
  • Részletesebb piaci elemzések (megvalósíthatósági tanulmány) készítése
 • Tervezési fázis
  • Projekt cél(ok) konkretizálása
  • Projekt menedzsment létrehozása (tagok kiválasztása, hatáskörük tisztázása)
  • Tevékenységek, erőforrások tervezése-ütemezése, integrálása minőségi-, illetve biztonsági előírásokkal, adminisztrációval
  • Életciklus-előrehaladás ellenőrzési tervek készítése
slide7

Végrehajtási (implementációs) fázis

  • Megvalósítás az előzetes tervek alapján
  • Tevékenységek figyelemmel kísérése, irányítása
  • Előrehaladás (periodikus) vizsgálata, szükség szerinti revíziója
 • Lezáró (befejező) fázis
  • Projekt kiteljesítése
  • Átadás
  • Projekt kiértékelése

(teljes körű pénzügyi és szakmai értékelés; negatív és pozitív eredmények, hatások)

  • Nyomonkövetés
a projektciklus folyamat br ja
A projektciklus folyamatábrája

2. TERVEZÉS

1. LÉTREHOZÁS

4. ÉRTÉKELÉS

3. MEGVALÓSÍTÁS

és NYOMONKÖVETÉS

tanul si ciklus
Tanulási ciklus

1. Tapasztalat

2. Reflektálás

3. Következtetés

4. Tervezés a továbbiakra

tanul si st lusok honey mumford
Tanulási stílusok (Honey-Mumford)
 • AKTIVISTA, TEVÉKENY:

„Mindent ki kell próbálni egyszer.”

 • GONDOLKODÓ, TÖPRENGŐ:

„Először gondolkodj, aztán cselekedj.”

 • ELMÉLETI:

„Akkor jó valami, ha logikus.”

 • GYAKORLATIAS (pragmatikus):

„Akkor jó valami ha működik.”

Mindenkiben van mind a négy csoport jellemzőiből, de egy specifikus.

(1. melléklet)

a j projekt ism rvei
A jó projekt ismérvei

Felmerült igényekre – szükségletekre – problémákra szabott

Szorosan kapcsolódik és illeszkedik a szervezet (pályázó) hosszú távú fejlesztési tervéhez

Mind a partnerek, mind pedig az érintettek támogatják

A projekt megvalósítható (megfelelő célok-eszközök stb.)

Innovatív

Jelentős hatással bír a közvetlen és közvetett környezetére is

A jó projekt érdeke a megfelelő projektmenedzser kiválasztása 

a projekt l trehoz sa
A PROJEKT LÉTREHOZÁSA

A JÓ PROJEKT

ÁTLÁTHATÓ, MEGGYŐZŐ ÉS MÉRHETŐ (INDIKÁTOROK).

Ennek érdekében felmerülő kérdések és a hozzájuk kapcsolódó

tervezési módszerek:

 • Milyen aki csinálja (pályázó –konzorcium-)? (SWOT)
 • Minek az érdekében? (Problémafa)
 • Milyen eredményért? (Célfa)
 • Mit csinál? (Logikai keretmátrix, Logframe)
a tervez s
A tervezés

Mindezek után jöhet a –sikeres- pályázat megírása, és benyújtása! 

 • Megvalósítási struktúra elkészítése
 • Erőforrások megtervezése (külső – belső)
 • Logframe elkészítése
 • Mérföldkövek, sarokpontok meghatározása (Cselekvési terv), Idő tervezés (Ütemezés) (GANTT Diagramm, 2. melléklet)
 • Kockázatelemzés
 • Kommunikációs terv elkészítése
projektmegval s t s el k sz t se
Projektmegvalósítás előkészítése

1. Értesítés nyertes pályázatról

2. Megvalósítók/partnerek értesítése

3. Támogatási szerződéshez szükséges

dokumentumok benyújtása

4. Módosítások eszközölése

5. Támogatási szerződés megkötése

6. Projekt újragondolása

1 rtes t s nyertes p ly zatr l
1. Értesítés nyertes pályázatról
 • Irányító Hatóság (IH) küldi ki az értesítést, amelyet a főpályázó kap kézbe

(Interneten is elérhető a nyertesek listája)

 • A főpályázó értesíti a Partnereket
 • Tájékoztatás a további tennivalókról
 • Folyamatos kapcsolattartás az IH-val
2 t mogat si szerz d shez sz ks ges dokumentumok beny jt sa
2. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA
 • Banki felhatalmazó levél
 • Előlegigénylés
 • OTMR adatlap (3. mellélet)
 • Nyilatkozatok
 • Hiba esetén hiánypótlás, amíg nem

teljes körű a dokumentáció.

3 m dos t sok eszk z l se
3. Módosítások eszközölése
 • Az IH külön útmutatása alapján történik
 • Csak meghatározott esetekben

(pl. változik az aláírásra jogosult személye, a székhely)

 • Csak a mindenképpen szükséges módosításokkal próbálkozzunk
 • Indoklás legyen helytálló
4 t mogat si szerz d s
4. Támogatási szerződés
 • Minta a pályázati dokumentációban található

(4. melléklet)

 • TARTALMAZZA:
  • A projekt összes paraméterét
  • A pénzügyi kereteket
  • A tervezett tevékenységeket
  • Az elvárt eredményeket
  • A szakmai és pénzügyi beszámolás módját,

határidejét

  • Az esetleges szankciókat.

KÖTELEZŐ VALAMENNYI MEGVALÓSÍTÓRA!!

5 projekt jragondol sa
5. Projekt újragondolása
 • Ütemezés áttekintése
 • Ütemezési naptár készítése
 • Feladatok előkészítése:
  • végrehajtók meghatározása
  • részletek megtervezése
  • költségek (likviditás) biztosítása
 • Partnerek felkészítése
projektmenedzsment k szs gek felm r se fejleszt se
Projektmenedzsment készségek felmérése/fejlesztése
 • Karrierirányok (5 melléklet)
 • Csoportvezetés
 • Kommunikáció
 • Értekezletek
 • Időbeosztás-időmenedzselés
1 karrierir nyok
1. Karrierirányok
 • Szakmai/funkcionális képességek
 • Általános vezetési képességek
 • Önállóság/függetlenség
 • Biztonság/Stabilitás
 • Vállalkozói kreativitás
 • Szolgálat/társadalmi elhivatottság
 • Színtiszta kihívás
 • Életmód
2 csoportvezet s
2. Csoportvezetés

Egy csoport mindig többre képes, mint az egyéni erőfeszítések összessége

Ha több ember együtt dolgozik, még nem biztos hogy ők „csapat”

Hogy csapat legyen, ki kell alakulnia az együttműködésnek, a mindenki által ismert és elfogadott szabályoknak és folyamatoknak.

csoportban munk lkod s el nyei
Csoportban munkálkodás előnyei

Javul a döntéshozatali képesség (mindenki ismeri, érti a folyamatokat, hiszen részt vettek azok megalkotásában)

Nő a motiváció ( mindenki részesedik a sikerből, elismerésből, még ha az nem is az ő speciális területén jelentkezik)

Nő a kreativitás (A képességek, ismeretek szélesebb spektrumban állnak rendelkezésre)

csoportfejl d s
Csoportfejlődés

Kialakulás ( a csoport először találkozik, ismerkedik egymással)

Vihar ( a csoporton belül klikkek alakulnak, az egyéni nézetek ütköznek, minden előrelépés, határozat csata eredménye, kicsi hatékonyság)

Szabályozás (az együtt dolgozás előnyeit kezdik felismerni, kialakítják a működés szabályait, nő a hatékonyság)

Teljesítés

vezet i lehet s gek a csapat p t sben
Vezetői lehetőségek a csapatépítésben

Ötletroham: a csoport összes ötletének begyűjtése… nincs rossz ötlet…

Egyedüli megoldás elkerülése: ne mindig az első ötletet próbáljuk megvalósítani ( a tervezésben mindig lehet változtatni)

Írásbeli feljegyzések: Minden határozat legyen rögzítve

Építő visszajelzések biztosítása: Pártatlan kritika, a feladatra és nem a személyre összpontosítva

A hibák őszinte felfedése..

A hatalom megosztása: ne legyen merev hierarchia, azé az aktuális hatalom aki a legmegfelelőbb a probléma megoldására.

kommunik ci
KOMMUNIKÁCIÓ

Szóbeli kommunikáció

 • Határozottság- lényeg világos megfogalmazása
 • ellenőrzés fenntartása: önuralom, nem agresszió
 • nyitott kérdések használata: ne lehessen igennel-

nemmel felelni

 • a beszélgetés interakció- kétirányú folyamat, adjunk lehetőséget a másik félnek
 • összegzés: a végén mindig rögzítsük a megbeszélteket
 • a másik fél tisztelete
slide28

Írásbeli kommunikáció

 • Objektivitás: meghatározott (egyértelmű) célja legyen
 • Olvasó:
  • amit már tud – hagyjuk ki
  • milyen háttér infó kell - írjuk bele
  • mi az amit tudnia kell – emeljük ki
 • Szerkezet:
  • egy bekezdés-egy gondolat
  • gondolat megfogalmazása – kibontása
  • magyarázat- igazolás
 • A másik fél tisztelete!
rtekezletek
Értekezletek

Értekezlet (projekt megbeszélések):

Egy csapat összehozásának eszköze, hogy egyesítsék eszközeiket egy közös cél elérésének érdekében.

Elmenni, vagy sem…: ha nincs ott helyünk ne menjünk el. (Van hogy csak később derül ki  )

Felkészülés: - Napirend készítése- Résztvevők listájának összeállítása- Időtartam meghatározása

rtekezlet levezet se
Értekezlet levezetése

A jó levezető:

 • Tisztázza a kereteket-szabályokat, az ülés célját, a befejezés időpontját.
 • Összegzi az egyes szakaszok témáit, az előrehaladást, a meghozott határozatokat, a következő szakasz témáit.
 • Biztosítja hogy..: a vita a meghatározott célra irányuljon, a résztvevők betartsák az időbeosztást, mindenki hozzászólhasson, a viták ne fajuljanak veszekedéssé.
ir ny t s az rtekezleten
Irányítás az értekezleten

Ne:

tegyünk senkit nevetségessé,

kinevetve a rossz ötleteket

kritizáljunk közvetlenül senkit egy elmaradt feladatért

hagyjuk figyelmen kívül a hozzászólásokat

hagyjuk, hogy a félénk, bizonytalan résztvevők mellőzve érezzék magukat.

Igen

kezeljük a rossz ötleteket

komolyan, fogalmazzuk meg miért nem megfelelőek

Tisztázzuk mi a teendő és mikor a rendreutasítás négyszemközt történjen

próbáljunk meg építeni az elhangzott javaslatokra

közvetlenül kérjük ki a véleményüket, támogassuk a hozzászólásokat

id gazd lkod s
IDŐGAZDÁLKODÁS

A tervszerű munkavégzés,

az időbeosztás, a

lényeges és lényegtelen elkülönítésének képessége.

time is money
„TIME IS MONEY”

„Az időgazdálkodáshoz értés többet ér, mintha akármennyire biztos valaki az egészség vagy a pénz ökonómiájában, mert csak az idő visszahozhatatlan”

Széchenyi István

a f l sleges munkav gz s okai
A fölösleges munkavégzés okai

Szokások (nehezen átalakíthatóak)

Bizalmatlanság

A „mindenáron felfedezni magam” igénye

A tökéletességre törekvés

Információs igény

c lok kit z se s betart sa
Célok kitűzése és betartása

CÉL:

 • A cél oka: Miért is akarom elérni?
 • A cél határideje: Meddig is akarom elérni?
 • A cél mennyisége: Mennyit is akarok elérni?
 • A cél minősége: Milyet is akarok elérni?
c lok s a v grehajt s ideje
Célok és a végrehajtás ideje

Életcélok: amelyeket szeretnél elérni, amikkel szeretnél megismerkedni (változhatnak)

Középtávú célok: egy-három éven belül megvalósítandó céljaink

Napi célok: minden egyes nap a lehető legtöbbet hozzak ki magamból ……

a tervez s id nyeres g
A tervezés = időnyereség

Napi tervek készítése:

 • A rendelkezésre álló idő felmérése
 • Lista készítése minden elvégzendő feladatokról
 • Szortírozás, prioritások felállítása.
 • Időpontok és tevékenységek társítása prioritás szerint
 • Terv megvalósítása…
slide38

Sikeres időgazdálkodás titka a

fontossági sorrend meghatározása!

Módszerek:

 • A-B-C módszer
 • Pareto – elv (80/20-as szabály)
 • Eisenhower – elv
1 a b c m dszer
1. A-B-C Módszer

A feladatok: a legfontosabbak, ezek nem ruházhatóak át.

B feladatok: átlagos fontosságú, átruházható feladatok.

C feladatok: rutin feladatok, ebből van a legtöbb, a legtöbb időt veszik el.

akkor m k dik a legjobban ha
Akkor működik a legjobban ha….

Minden napra csak 1-2 „A” feladatot tervezünk (kb. 3 óra)

További 2-3 „B” feladatot irányzunk elő(kb. 1-1 óra)

A maradékot a „C” feladatokra fordítja (kb. 1 óra)

2 pareto elv
2. PARETO ELV
 • A felhasznált idő 20 %-ával az eredmények 80 %-át érjük el.
 • Az idő 80 %-át a mellékes, de sok, helyzet, probléma teszi ki, ez az eredmények 20 %-át hozza.
eisenhower elv
EISENHOWER ELV

Négy szempont a prioritás meghatározásához:

I. Fontos és sürgős:

Azonnal el kell intézni.

II. Fontos de nem sürgős:

Időt kell meghatározni, hogy ne legyen baj a határidővel.

III. Sürgős de nem fontos:

Ahogy lehet elvégezni.

IV. Se nem fontos, se nem sürgős:

„P” akta...

fogjuk el az id tolvajt
Fogjuk el az idő-tolvajt!
 • Elveszett dolgok keresgélése
 • Rossz időbeosztás
 • Kihasználatlan várakozási idő
 • Mindent mi akarunk elvégezni / folyamatos telefonálás
 • Elmulasztott dolgokon kesergünk
 • Halogatás
 • Fontossági sorrend elvetése
 • Nem tudunk nemet mondani
projekt menedzsment
PROJEKT MENEDZSMENT
 • Projekt előkészítő szakasz
 • Beszámolók
 • Ellenőrzés-Monitoring-Hatásvizsgálat
 • Disszemináció
 • Projekt lezárása
projekt el k sz t szakasz
PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
 • Szerződéskötés a megvalósítókkal(melléklet 6.)
 • Közbeszerzés előkészítése/lebonyolítása
 • Projektmenedzsment feladatok (koordináció, kapcsolattartás, beszámolók)
 • Szakmai megvalósítás (projekttől függően..)
1 szerz d sk t s a megval s t kkal
1. Szerződéskötés a megvalósítókkal

Hatályos törvények szerint !!!!

A pályázati dokumentáció / támogatási szerződés szerint !!!!

Biztosítékot beépíteni…

Teljesüléshez kötni a kifizetéseket (teljesítési igazolás)

Üzleti titok védelmére kitérni!

Mindig gondoskodni (gondolkodni) helyettesről!

2 k zbeszerz s el k sz t se lebonyol t sa
2. KÖZBESZERZÉSELŐKÉSZÍTÉSE/LEBONYOLÍTÁSA
 • Közbeszerzés fogalma
 • Közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok
 • Közbeszerzési alapelvek
 • Közbeszerzési értékhatárok
 • Közbeszerzési eljárások
k zbeszerz s fogalma
KÖZBESZERZÉS FOGALMA

A 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) személyi hatálya alá tartozó szervezet árubeszerzése, építési beruházása, ill. szolgáltatás megrendelése, ha annak értéke a beszerzés megkezdésekor külön meghatározott összeget eléri v. meghaladja

Visszterhes szerződés: áruért, szolgáltatásért, építési munkáért az ajánlatkérő valamilyen ellenszolgáltatást teljesít:

 • Árubeszerzés: ingó vagy ingatlan tulajdonjogának megszerzése, használati, hasznosítási jogának megszerzése, esetlegesen beállítással és üzembe helyezéssel
 • Építési beruházás:építmény kivitelezése és tervezése
 • Szolgáltatás: ami nem árubeszerzés vagy építési beruházás
k zbeszerz ssel kapcsolatos jogszab lyok
KÖZBESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK
 • 2003. évi CXXIX. törvény
 • 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet
 • 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
 • 137/2004. (IV. 29.) Korm.rendelet
 • 143/2004. (IV. 29.) Korm.rendelet
 • 162/2004. (V. 21.) Korm.rendelet
 • 167/2004. (V. 25.) Korm.rendeletet
 • 168/2004. (V. 25.) Korm.rendelet
 • 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet
 • 40/2005. (III. 10.) Korm.rendelet
 • 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • 29/2004. (IX. 8.) IM rendelet
 • 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet
 • 2/2006. (I. 13.) IM rendelet
 • 1/2004. FMM rendelet1/2006. (I. 13.) PM rendelet
 • 8001/2005. (X. 27.) KüM – TNM – IM együttes tájékoztató

További információ: http://www.kozbeszerzes.hu/

k zbeszerz si alapelvek
KÖZBESZERZÉSI ALAPELVEK
 • A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, ill. nyilvánosságát.
 • Az ajánlatkérőnek biztosítania kell az esélyegyenlőséget az ajánlattevők számára.

3) A külföldi székhelyű ajánlattevők számára a részvétel, ill. az eljárás során a szerződés elnyerésének esélye szempontjából a nemzeti elbánást kell biztosítani.

k zbeszerz si rt khat rok
KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK
 • Közösségi értékhatárt elérő és meghaladó beszerzések
 • Nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó beszerzések
 • Nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzések

Nemzeti értékhatárok (2007. 01.01-2007.12.31)

 • Árubeszerzés: 30 millió forint
 • Építési beruházás: 100 millió forint
 • Szolgáltatás: 25 millió forint

Hasznos link és további info:

http://www.kozbeszerzes.hu

http://www.veki.hu/kozbesz/hasznos.htm

slide52

Nem kell közbeszerzést lefolytatni a következő értékhatárok alatt:

 • Árubeszerzés: 8 millió forint
 • Építés beruházás: 15 millió forint
 • Szolgáltatás: 8 millió forint

DE! HÁROM ÁRAJÁNLAT KÖTELEZŐ!

Nemzeti értékhatár alatt és a fenti értékhatárok között: egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges!

egybesz m t si k telezetts g
Egybeszámítási kötelezettség

Aközbeszerzési eljárás megállapításához szükséges az un. Egybeszámítási kötelezettség fennállásának vizsgálata, mely megakadályozza, hogy a törvény kikerülése megtörténjen a beszerzés részekre bontásával.

Három feltétel együttes fennállása szükséges az egybeszámításhoz:

 • A beszerzésekre egy költségvetési éven vagy 12 hónapon belül kerüljön sor
 • Beszerzésre egy vállalkozóval is lehetne szerződést kötni
 • Egyes beszerzések rendeltetése azonos, vagy hasonló, vagy egymással közvetlenül összefügg
becs lt rt k
BECSÜLT ÉRTÉK

Becsült érték:

a közbeszerzés megkezdésekor kért, illetve

kínálat, áfa nélkül számított, legmagasabb

összegű ellenszolgáltatás

Ha a becsült érték nem egyezik meg a Támogatási Szerződésben rögzített összeggel szerződésmódosítás szükséges.

rt khat r alatti beszerz sek
ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEK
 • Árubeszerzés: 8 MFt alatt, szolgáltatás, 8 M Ft alatt, építés: 15 M Ft alatt
 • Nem minősül közbeszerzésnek
 • Dokumentálhatóság, elszámolhatóság szempontok alapján
 • Írásos ajánlatkéréssel, ajánlattal és megrendelővel kell rendelkeznie (formátumok)
 • Ajánlatkérés minimális információi:
  • Ajánlatkérő neve, címe, pecsét
  • Ajánlattételi határidő
  • Szállítási határidő
  • Árubeszerzés esetén szállítandó eszköz megnevezése, műszaki paraméterek
  • Szolgáltatás: szolgáltatás rövid leírása, részfeladatok, jelentések
  • Határidők
 • Legalább három írásos ajánlat
 • Ajánlatok értékeléséről rövid írásos értékelés
 • Anyagokat jóváhagyásra a KPSZE (Központi Pénzügyi és Szerződéskötési Egység) részére megküldeni
a k zbeszerz si d nt bizotts g ltal meg llap tott jogk vetkezm nyek
A Közbeszerzési Döntőbizottság által megállapított jogkövetkezmények
 • az alaptalan kérelmet elutasítja
 • a közbeszerzési eljárás befejezése előtt felhívhatja a jogsértés okozóját a törvény szabályainak megfelelő eljárásra
 • megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott döntését (kivéve, ha a szerződés már létrejött)
 • megállapíthatja a jogsértés megtörténtét
 • az ajánlattevőt legfeljebb 5 évre eltilthatja a közbeszerzési eljárásban való részvételtől
 • bírságot szabhat ki
 • a jogsértőt kötelezi az eljárási díj és a jogorvoslati eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére
projektmenedzsment feladatok el k sz t szakasz
Projektmenedzsment feladatok – előkészítő szakasz

Koordináció: tevékenységek szervezése

Kapcsolattartás: partnerekkel megvalósítókkal, támogatóval (IH), közreműködő szervezettel

Beszámolók: Pénzügyi és szakmai beszámolók elkészíttetése(PEJ és EPEJ)

szakmai megval s t s
SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS

Projekttől függően…

A szakmai stáb feladata

De a projektmenedzser kéri számon

Ütemezés tiszteletben tartása (monitoring)

Rendszeres munkaértekezlet (hetente, de ha kell gyakrabban)

Indikátorok folyamatos ellenőrzése

besz mol k
BESZÁMOLÓK

Szakmai beszámoló:

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)

 • Támogatási szerződés szerint
 • Legalább 3 hónapos (egyes esetekben 6 hónapos) időközönként (de kifizetési kérelemhez mindig)
 • Legyen informatív, lényegre törő
 • Teljesen, hitelesen mutassa be a projekt
 • Előrehaladását

(melléklet: 7-PEJ, 8-8b –EPEJ)

p nz gyi besz mol
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
 • Csak a pályázatban / támogatási szerződésben rögzített költségekkel.
 • Hiteles számlákkal (átutalási).
 • Átutalási banki bizonylatok.
 • Legalább 3 havonta.
 • Időközi kifizetési igény esetén (90%) a 3. hónapban az egészről újra el kell számolni
 • Köztartozás mentesség!!!
 • Kifizetési kérelemmel (következő részlet) együtt.

(melléklet 9a, 9b)

slide61

MONITORING – ELLENŐRZÉS - ÉRTÉKELÉS

Inputok

Eredmény/hatás

Output

Viszonyítás

Jogi és adminisztratív előírások

A jogszerűség

ellenőrzése

Gondos lebonyolítás

MONITORING

Társadalmi elvárások, problémamegoldás

A minőség, a megvalósítás és a hatások értékelése

A három tevékenység nem egymás része!

slide62

Tevékenység

Ellenőrzés

Monitoring

Értékelés

Monitoring – ellenőrzés - értékelés

Cél

A szabályoknak, előírásoknak való megfelelés vizsgálata

A kitűzött célokhoz viszonyított megvalósulás vizsgálata

A tevékenység hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában

Időbeliség

Folyamatos, a projektvégrehajtás során

Folyamatos, a projektvégrehajtás során

Pontszerű, előzetes, közbenső és utólagos

A tevékenység végzője szerint

Külső vagy belső

Belső

Külső

A tevékenység jellege

Operatív

Operatív

Elemző-tudományos

A vissza -csatolás módja

Szankció

Kiigazítás a hatékonyság érdekében

Tanulási folyamat

slide63

Monitoring fogalma

Alapeset: folyamatos megfigyelés, adatgyűjtés, elemzés.

Szélesebb értelemben: magában foglalja a monitoring rendszer felállítását, tervezését, az indikátorok meghatározását, a megvalósítás fázisában az adatgyűjtést, az elemzést, a javaslattételt az esetleges beavatkozásra.

slide64

A MONITORING SZINTJEI

KTK MB

(Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottság)

Program monitoring

OP MB

(Operatív Program Monitoring Bizottság)

OP IH

(Operatív Program Irányító Hatóság)

Megvalósító

szervezet

Projekt monitoring

Végső

kedvezményezett

slide65

A monitoring lépései:

1. Nyomonkövetés – adatgyűjtés

2. Eltérések elemzése

(terv- tény összehasonlítás)

3. Beavatkozás az eltérések alapján

4. Dokumentálás, tájékoztatás

A monitoring eszközei:

1. Munkaterv – tevékenységek, határidők , elvárt eredmények teljesülése

2. Erőforrásterv – erőforrás felhasználás

Projekt monitoring beszámoló – projekt előrehaladási jelentés (PEJ)

Általában negyedévente kell benyújtani – a kifizetési kérelmekhez kötődik

Projekt előrehaladás bemutatása – számszerűsíthető eredmények

A tervektől való eltérések jelentése és indokolása

Beszámoló a projekt pénzügyi megvalósulásáról – felmerült költségek

A jelentéshez csatolni kell a benne foglaltakat igazoló dokumentumokat

slide66

Az ellenőrzés

Az ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a szabálytalanságok, visszaélések kiszűrése.

a) Az ellenőrzés szervei:

 • A támogatást nyújtó
 • Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
 • Állami Számvevőszék
 • Pénzügyminisztérium
 • EU Bizottság érintett főigazgatósága
 • EU Számvevőszék

b) Az ellenőrzés típusai:

 • előzetes
 • közbenső
 • utólagos
slide67

ÉRTÉKELÉS

A projektcél teljesült-e?

Feladatok kivitelezésének vizsgálata (idő-költségkeret)

Problémák kezelése - intézkedések

A partnerség, együttműködés vizsgálata

A kommunikáció vizsgálata

Végkövetkeztetés – értékelő jelentés

Projekt tervezés

Előzetes értékelés

Lezárás

Megvalósítás

Utó értékelés

Közbenső ért.

disszemin ci
DISSZEMINÁCIÓ
 • A projekt eredményeinek kommunikálása-átadása.
 • NFH és EU szimbólumok használata (letölthetőek)
  • A projekt helyszínein,
  • A projekt kiadványain,
  • A projekt rendezvényein kell megjeleníteni!
 • Tervezni kell !!! Költség, felelős, idő stb.
projekt lez r sa
PROJEKT LEZÁRÁSA
 • Megvalósulás után 30 nap
 • Teljes pénzügyi és szakmai elszámolás (melléklet: 10a,10b)
 • Projekt eredményeit fenn kell tartani 5 évig!!!

(Utánkövetés! melléklet: 11a,11b)

 • A projekt 20 %-a csak ezután hívható le
 • Tervezni kell !!! (költség, felelős, idő)
slide70

Hasznos linkek:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség:http://www.nfu.hu/

Közbeszerzések Tanácsa: http://www.kozbeszerzes.hu/

Közreműködő szervezetek:

Köszönöm a figyelmet!

Pál Attila