slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2017? PowerPoint Presentation
Download Presentation
2017?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

2017? - PowerPoint PPT Presentation


  • 199 Views
  • Uploaded on

2003. 2005. Українська модель накопичувального пенсійного забезпечення: аналіз досвіду 3 рівня пенсійної системи України. 2009. 2017?. Сальнікова Т.Г. Київ - 2009. Основні висновки першої «п’ятирічки» НПЗ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

2017?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2003

2005

Українська модель накопичувального пенсійного забезпечення:

аналіз досвіду3 рівня пенсійної системи України

2009

2017?

Сальнікова Т.Г.

Київ - 2009

slide2

Основні висновки першої «п’ятирічки» НПЗ

Правильність обраної основи української моделі накопичувального пенсійного забезпечення – соціальної спрямованості,

першочергової орієнтації на майбутнього пенсіонера, забезпечення пріоритету його інтересів над інтересами усіх інших учасників системи (вкладників, засновників НПФ, обслуговуючих компаній,законодавчого визначення основних умов накопичувального пенсійного продукту. Саме це забезпечило зацікавленість людей у фондах, навіть під час кризових явищ в економіці, коли довіра до фінансових інститутів мінімальна.

1

Небезпека недотримання технологій та принципів, закладених в українську модель НПЗ.

Наслідки такого недотримання можуть становити загрозу не лише для ринку недержавного пенсійного забезпечення, але і для всієї накопичувальної складової пенсійної системи України.

2

slide3

Основні висновки першої «п’ятирічки» НПЗ

Необхідність адекватного державного регулювання

з професійним знанням технологій накопичувального пенсійного забезпечення, розумінням фінансової та соціальної складових роботи системи, вмінням проводити адекватну оцінку фінансового стану НПФ. Не лише забезпечувати дотримання формальних вимог, а розробляти заходи, які б допомагали і примушували всіх суб’єктів НПЗ реалізовувати інтереси майбутніх пенсіонерів.

3

Склалась практика успішного застосування української моделі НПЗ,

законодавчо закладені технології пройшли апробацію на третьому рівні пенсійної системи. Цей досвід демонструє спроможність забезпечувати надійність та безпеку пенсійних накопичень громадян, і саме йогодоцільно закріплювати, розвивати та застосовувати при запровадженні другого рівня пенсійної системі України

4

slide4

Концептуальні «родзинки» української моделі НПЗ

Соціальна спрямованість НПЗ,

непідприємницький статус НПФ

Пріоритет інтересів

учасників серед всіх

суб'єктів системи НПЗ

Розподіл функцій

при веденні

діяльності з НПЗ

Рівний доступ на загальних

умовах до ведення

діяльності з НПЗ

Накопичувальне пенсійне

забезпечення

Максимальне виключення

впливу ймовірностей на

пенсійні накопичення в НПФ

Неможливість банкрутства НПФ

slide5
Технології надійності в НПЗ

Законодавча регламентація продукту НПФ, як гарантія надійності системи

Безумовність права власності учасника НПФ на належну йому частку вартості чистих активів

Забезпечення надійного збереження пенсійних активів через вимоги до інвестування

Види НПФ та їх технологічна

життєздатність на практиці

Забезпечення справедливого розподілу чистих активів між учасниками НПФ через механізм ОПВ

Рада НПФ як єдиний орган контролю над станом всієї системи НПФ

Максимальна прозорість та публічність.

Простий контроль за станом особистих пенсійних накопичень

Суть НПФ, як пулу активів, формування, оцінка та використання якого жорстко визначені

Дієвість підтверджена практикою

5

3

6

2

7

1

8

4

slide6
Актуальні питання розвитку системи НПЗ

1

2

3

4

5

Створення додаткових механізмів надійного захисту пенсійних активів.

Першочергового виконання зобов'язань перед пенсійними фондами емітентами та банками, в зобов'язання яких інвестовані пенсійні активи

Посилення ролі рад НПФ, перетворення їх на незалежний механізм контролю діяльності НПФ

Щоденна оцінка вартості активів та щоденний розрахунок чистої вартості одиниці пенсійних внесків

Запровадження обов'язкового обліку індивідуальних пенсійних накопичень через механізм одиниці пенсійних внесків (ОПВ)

Посилення вимог до збереження пенсійних активів за допомогою:

Удосконалення вимог до диверсифікації

Розширення частки не фондових активів

Удосконалення системи оцінки активів НПФ

slide7
Зміни в роботі НПЗ

Накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні - це ретельно спланована, виважена, збалансована система. Її працездатність та ефективність обумовлені технологіями роботи, законодавчим визначенням найменших подробиць цих технологій. Навіть незначна зміна того чи іншого процесу, технологічної особливості призведе до розбалансування системи, втрати її цілісності, а отже, суті. Тому будь-які зміни треба вносити лише ретельно проаналізувавши їх здатність "вбудуватись" до діючої концепції НПЗ.

!

Concept

slide8
Запровадження 2 рівня пенсійної системи України

1 рівень

3 рівень

2 рівень

Організація пенсійного обслуговування, персоніфікованого обліку, інвестування та оцінки активів в умовах щоденних вхідних та вихідних грошових потоків, вартості активів, яка щоденно змінюється, щоденного визначення частки кожного учасника в активах фонду ти вартості цієї частки, забезпечення прозорості всього цього процесу для учасників, контролюючих органів та громадськості – все це потребує апробованих не один рік на практиці пенсійних накопичувальних технологій, злагодженої роботи суб’єктів, що обслуговують НПФ, (АПФ, КУА, банку-зберігача), налагоджених та відпрацьованих «в полі» технологій операційної роботи, які враховують не лише теоретичні розробки, але і виклики практики.

slide9
Вимоги до НПФ на другому рівні

Публічність та прозорість

Програмне забезпечення

Досвід обліку

Досвід роботи

Вимоги «на вході» та в подальшій щоденній роботі

Вимоги до інвестування (широка диверсифікація, щоденна оцінка вартості активів, регулярний моніторинг активів, система ризик-менеджменту, забезпечення ліквідності, яка необхідна для здійснення пенсійних виплат, дохідність інвестицій, мінімальні коливання чистої вартості одиниці пенсійних внесків і т.д.)

Інвестування активів

Вимоги що до публічності, прозорості роботи (власний сайт, регулярне оприлюднення показників роботи, консультації для учасників та можливість в будь-який момент контролювати свої накопичення і т.д.)

Вимоги до ПЗ (професійна експертиза промислових обсягах інформації, максимальне виключення «людського фактору», обов’язкове використання механізму ОПВ, наявність модулів, що дозволяють працювати віддалено і т.д.)

Вимоги до технологій обліку (досвід надійного обліку пенсійних накопичень з використанням механізму ОПВ та щоденним розрахунком чистої вартості ОПВ)

Вимоги до наявності досвіду роботи з пенсійними накопиченнями в Україні