Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dieter K. Müller & Roger Marjavaara Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dieter K. Müller & Roger Marjavaara Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet

Dieter K. Müller & Roger Marjavaara Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet

175 Views Download Presentation
Download Presentation

Dieter K. Müller & Roger Marjavaara Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LANDSBYGDENS ´OSYNLIGA´ BEFOLKNING: EN ANALYS AV FRITIDSBOENDES RELATIONER TILL DEN SVENSKA LANDSBYGDEN Dieter K. Müller & Roger Marjavaara Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet Urban Nordin Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  2. Utgångspunkten för projektet • Många landsbygder avfolkas • Samtidigt upplevs fritidsboende på vissa orter som problem • Fritidshusägare är ’osynliga’ • Bara ett hem! • Vill man inteellerkan man intevaradelaktigilokalsamhället?

  3. Syfte och frågeställningar • Projektets syfte är att analysera de relationer som fritidsboende har till sitt fritidshus och den omgivande landsbygden • Hur stor är denna grupp ´osynliga´ invånare av landsbygden och var befinner sig dessa? • Hur och när används fritidsboenden på olika landsbygdsområden idag? • Vilka framtidsplaner har fritidshusägare för sina fastigheter och hur avser de att använda dem i framtiden? • Förnimmer fritidsboende rurala och urbana hem och områden som komplementära och lika viktiga och har de olika funktioner och tillfredsställer olika behov?

  4. Några teoretiska utgångspunkter • Mobila samhällen, ”mobilityturn” inom samhällsvetenskap (Urry, 2000; Hall, 2005) • Identiteter som bygger på fritidsaktiviteter, ”multiple dwelling” och ”multiple place attachment” (Williams, 2002; MyIntyre et al. 2006) • Empiriska studier tyder på en stark platsanknytning bland fritidshusägare (Kaltenborn 1997,1998; Stedman 2006; Kelly & Hosking, 2008; Flemsæter 2009) • Vadbetyderett hem? ”…home is: a place/site, a set of feelings/cultural meanings, and the relations between the two.” (Blunt & Dowling 2006:2-3)

  5. Finns det en hierarki av hem? • Heidegger (1951): “Bauen, wohnen, denken” • Engagemangförlokalsamhället • Ärdetdårimligtatt anta en hierarkiav hem? (Gallent 2007) • Vadär permanent? Alternativt hem (Kaltenborn 1997, 1998) • Rötter, kontinuitet, boendeefterpensionering

  6. Studien • En postenkät bland 4000 representativa (ålder, regional fördelning, inkomst, medborgarskap) fritidshushushåll 2009 • 2290 svar (57,3%) • Ungdomar underrepresenterade • En parallell studie i Norra Bohuslän • ytterligare 4000 svar

  7. Att vara hemma • Människor känner sig hemma i permanentbostaden (ø 1,54) och fritidshuset (ø 1,65) • 60,9 % lika i båda23,2 % i permanentbostaden15,7 % i fritidshuset • 56,1 % skulle tycka att det är en bra idé att en del av deras inkomstskatt tillfaller fritidshuskommunen

  8. Produktion i projektet och framtida forskningsplaner • 1 publicerad artikel • 4 inskickade artiklar • 2 manuskript • 4 planerade artiklar • Presentationer • 11 vetenskapliga konferenser • Tillväxtanalys, kommuner, allmänhet, radio, tv, lokalpress • Fritidshusägare vill uppenbarligen engagera sig på landsbygden • Hur hanterar landsbygdskommuner denna fråga? • Vilka problem och möjligheter ser de rörande den ’osynliga’ befolkningen?

  9. Tack…