1.4. ROOMALAINEN MAAILMA - PowerPoint PPT Presentation

1 4 roomalainen maailma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1.4. ROOMALAINEN MAAILMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

play fullscreen
1 / 13
1.4. ROOMALAINEN MAAILMA
145 Views
Download Presentation
kitra
Download Presentation

1.4. ROOMALAINEN MAAILMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. 1.4. ROOMALAINEN MAAILMA s. 35–52 Keisari Augustuksen patsas.

 2. Roomalaisilla oli tiiviit kulttuurikontaktit etruskeihin, foinikialaisiin ja kreikkalaisiin. • Rooman laajentuessa hellenismin merkitys kasvoi. • Valtakunnan pitäminen koossa oli suuri haaste, joten suvaitsevaisuus eri kulttuureja kohtaan oli poliittisesti viisasta. Konstantinuksen riemukaari Roomassa.

 3. ETRUSKEILTA OMAKSUTTIIN: aakkoset uhrieläinten sisälmyksistä ennustaminen ja muita uskonnollisia tapoja gladiaattori-taistelut. KREIKKALAISILTA OMAKSUTTIIN: taideihanteet tiede ja oppineisuus kirjallisuuden lajit jumalat. Athene-jumalan patsas.

 4. Uskonto - Ei yhtenäistä oppirakennelmaa, ei säädellyt moraalia, tähtäsi tämänpuoleiseen - Tarkat palvontamenot  pontifexmaximus - Tärkeitä jumalia: Juppiter (taivas ja sää), Mars (Sota) , Vesta(Kotiliesi) - Keisarin palvonta - Uskonvapaus kristityille 313 jKr. keisari Konstantinuksen toimesta

 5. Kirjallisuus - Caius Julius Caesar: Gallian sota - Vergilius: Georgica, Aenes-runoelma (Rooma- Eepos - Historioitsija Tacitus - Cicero: latinankielinen filosofinen käsitteistö - Satiiri roomalaisten keksintö

 6. Vapaa-aika - Teatteria enemmän kiinnostivat kilpa-ajot ja gladiaattorikisat  Väkivallasta tehtiin viihdettä - Kylpylät, yläluokan yltäkylläiset pidot - ”Leipää ja sirkushuveja” kansan miellyttämiseksi

 7. Lainsäädäntö - 12 taulun laki pohjana länsimaiselle oikeudelle - Lait takasivat naisen taloudellisen itsenäisyyden  Melko hyvä asema yhteiskunnassa

 8. Roomalainen taide ja arkkitehtuuri: Roomalaiset teknisesti taitavia rakentajia (moniste) - Etsi vastaukset kirjan s. 41 - 45 avulla

 9. Politiikka ja oikeudenkäyttö • Roomasta tuli jo varhain tasavalta. • Aikaa leimasi ylimystön ja kansan valtataistelu. • Ristiriitojen hallitsemiseksi lainsäädäntöä kehitettiin, minkä seurauksena oikeustiede ja kirjoitettu laki syntyivät Roomassa. • Rikastuneet sotapäälliköt kuten Julius Caesar pyrkivät yksinvaltiaiksi, jolloin tasavaltalaiset hallintoelimet menettivät valtaansa.

 10. Keisarikaudellakin Roomassa kilpailivat ja vaihtelivat tasavaltainen hallinto ja itsevaltiuden kaudet. SENAATTI - nimitettiin entisistä virkamiehistä vuodeksi kerrallaan. - patriisit eli ylimystö valvoivat virkamiesten toimintaa ja johtivat ulkopolitiikkaa. • KANSANKOKOUS • vapaasyntyiset Rooman kansalaiset • plebeijit eli rahvas. • 2 KONSULIA • johtivat senaatin ja kansankokouksen istuntoja. VIRKAMIEHET

 11. Rooman laki • Lainsäädäntö kuului kansankokoukselle, mutta keisariajalla se oli käytännössä keisarin vastuulla. • Rooman lait kirjalliseen muotoon jo 450 eKr. (Kahdentoista taulun laki). • Rooman laki koski pitkään vain Rooman kansalaisoikeudet saaneita. • Virkamiesten antamilla säädöksillä ja niitä koskevilla lakimiesten kommenteilla oli suuri merkitys ennakkotapauksina. • Bysantin keisarin Justinianuksen aloitteesta Rooman lait koottiin yksiin kansiin 500-luvulla (Codex Justinianus). • Rooman laki ja oikeuskäsitykset näkyvät yhä muun muassa Suomen lainsäädännössä.

 12. Roomalainen perhe • Roomalainen yhteiskunta oli muiden maatalousyhteiskuntien tapaan miesvaltainen. • Naisen oikeudellinen asema oli kuitenkin vankempi kuin kreikkalaisessa kulttuurissa. • Sukuverkostoilla oli suuri poliittinen merkitys. Keisari Septimius Severuksen perhe.

 13. Roomalainen laajentumaperhe ESI-ISÄT - alttari sisääntuloaulassa - kuuluivat kotijumaliin ISÄ (ISÄNTÄ) - päätösvalta ja perheen suojelu - lasten holhous jopa heidän avioiduttuaan ÄITI (EMÄNTÄ) - kotitalouden hoito - lasten kasvatus - kuului isänsä sukuun POIKA - koulutus julkiseen elämään ja isän rooliin - kuuliaisuus TYTÄR - koulutus naisen rooliin - kuuliaisuus - peri yhtä paljon kuin poika VAPAUTETUT ORJAT PERHEINEEN - uskollisuus isäntää kohtaan - saivat isännän sukunimen KLIENTIT PERHEINEEN - uskollisuus isäntää kohtaan ORJAT JÄLKELÄISINEEN