แบบทดสอบ - PowerPoint PPT Presentation

kitra-miranda
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แบบทดสอบ PowerPoint Presentation
Download Presentation
แบบทดสอบ

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
134 Views
Download Presentation

แบบทดสอบ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. แบบทดสอบ 1. Ductus Venosus เป็น Shunt ระหว่างเส้นเลือดอะไร Umbilical vein กับ Inferior Venacava Umbilical artery กับ Right atrium Pulmonary artery กับ Aorta Pulmonary artery กับ Atrium คำแนะนำ ใช้เมาส์คลิ้กบนตัวเลือกที่นักศึกษาเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ก ข ค ง

 2. Umbilical vein กับ Inferior Venacava • เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เก่งมากค่ะ next

 3. ไม่ถูกต้องค่ะ ลองกลับไปทบทวนใหม่นะคะ back

 4. แบบทดสอบ 2. การสูญเสียความร้อนของทารกแรกเกิดทันที จะสูญเสียความร้อนโดยทางใด Radiation Conduction Convection Evaporation คำแนะนำ ใช้เมาส์คลิ้กบนตัวเลือกที่นักศึกษาเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ก ข ค ง

 5. Evaporation หรือการระเหย • เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เก่งมากค่ะ next


 6. ไม่ถูกต้องค่ะ ลองกลับไปทบทวนใหม่นะคะ back

 7. แบบทดสอบ 3. ทารกแรกคลอด น้ำหนักตัว 2,700 กรัม ใน 3 วันหลังคลอดน้ำหนักที่ชั่งได้เท่าไหร่ ที่ถือว่ามีความผิดปกติ น้อยกว่า 2,430 กรัม น้อยกว่า 2,450 กรัม น้อยกว่า 2,480 กรัม น้อยกว่า 2,500 กรัม คำแนะนำ ใช้เมาส์คลิ้กบนตัวเลือกที่นักศึกษาเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ก ข ค ง

 8. ระยะ 2-3 วันแรกเกิดน้ำหนักจะลดลงประมาณ 6-10 % จากการเสียน้ำออกไป ดังนั้นถ้าน้ำหนักลดลง เกิน 10% ของน้ำหนักแรกคลอด จึงถือว่าผิดปกติ next

 9. ไม่ถูกต้องค่ะ ลองกลับไปทบทวนใหม่นะคะ back

 10. แบบทดสอบ 4. ทารกแรกเกิด ควรถ่ายขี้เทา (meconium) ภายหลังคลอดกี่ชั่วโมง 12 18 24 48 คำแนะนำ ใช้เมาส์คลิ้กบนตัวเลือกที่นักศึกษาเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ก ข ค ง

 11. ภายใน 24 ชั่วโมง ถูกต้องค่ะ next

 12. ไม่ถูกต้องค่ะ ลองกลับไปทบทวนใหม่นะคะ back

 13. แบบทดสอบ คำแนะนำ ใช้เมาส์คลิ้กบนตัวเลือกที่นักศึกษาเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง 5. ตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งของ Ductus arteriosus ค ก ง ข

 14. ถูกต้องแล้วค่ะ นี่คือ Ductus arteriosus exit

 15. ไม่ถูกต้องค่ะ ลองกลับไปทบทวนใหม่นะคะ back

 16. สวัสดี