state of the art beveiliging met windows identity foundation n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
State-of-the-Art beveiliging met Windows Identity Foundation PowerPoint Presentation
Download Presentation
State-of-the-Art beveiliging met Windows Identity Foundation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

State-of-the-Art beveiliging met Windows Identity Foundation - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

State-of-the-Art beveiliging met Windows Identity Foundation. Michiel van Otegem Patriek van Dorp. michiel@aspnl.com http://michiel.vanotegem.nl @ MichielvOtegem. Patriek.van.dorp@wazug.nl http ://patriekvandorp.net @ pvandorp. Agenda. Beveiligingsuitdagingen van nu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

State-of-the-Art beveiliging met Windows Identity Foundation


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
state of the art beveiliging met windows identity foundation

State-of-the-Art beveiliging met Windows Identity Foundation

Michiel van Otegem

Patriek van Dorp

michiel@aspnl.com

http://michiel.vanotegem.nl

@MichielvOtegem

Patriek.van.dorp@wazug.nl

http://patriekvandorp.net

@pvandorp

agenda
Agenda
 • Beveiligingsuitdagingen van nu
 • Wat is Identity Federation en hoe werkt het?
 • Wat is Windows Identity Foundation?
 • Hoe werkt WIF?
 • WIF en Windows Azure
 • WIF en .NET 4.5
 • SHOW ME THE MONEY! (Demo, demo, demo)
wat willen we kunnen
Watwillen we kunnen?
 • Applicatiesonafhankelijk van authenticatie
 • Authenticatiekeuzevoor de gebruikers
 • Enkeleidentiteitvooralleapplicaties
  • Gegevens gebruiker hergebruiken
  • Nietallegegevensnaariedereapplicatie
 • Identiteitgeldig over domeinenheen
 • Gebruikersbeheerwaar het hoort
 • Beveiliging van infra naarfunctie/data
 • Aanvalsvectorenverminderen
beveiliging met wif
Beveiliging met WIF

STS

Identity Provider

Claims

Relying Party

Login

Security Token

wat zijn claims
Watzijn Claims?
 • Claims bevatteninformatie over eenidentiteit
 • Claims zijn name-value pairs (string-string)
  • Naam is een URI en bepaalt Claim Type
 • Een claim kanallerleigegevensbevatten
  • Nietbeperkt tot rollen
  • Bruikbaar in business logica
 • Waarheidsgehalte claims hangtaf van STS
belangrijke concepten
Belangrijkeconcepten
 • IdP (Identity Provider): verzorgtauthenticatie
 • STS (Security Token Service): geeft tokens uit
 • Claims Token: Token met gebruikersinformatie
 • RP (Relying Party): applicatie of service
 • (Identity) Federation: identiteituitanderdomeintoepassen
 • IP-STS: STS die ookIdP is
 • RP-STS: STS voorspecifieke RPs
 • FP-STS: STS voor het “doorgeven” van identiteit
alles draait om trust
Allesdraaitom Trust

Client

HTTPS

HTTPS

RP

IP-STS

Signing

Encryption

wif net extensie
WIF = .NET Extensie
 • Beschikbaarvanaf .NET 3.5
  • Download: http://bit.ly/wifdownload
 • SDK beschikbaar met Visual Studio extensies
  • Download: http://bit.ly/wifsdkdownload
  • Training Kit download: http://bit.ly/wiftrainingkit
 • Werkt in ASP.NET en WCF
  • ASP.NET modules verzorgenauthenticatie
  • Haakt in op WSFederationBinding in WCF
 • Tegebruikenvoormakenapplicaties en STS
zelfde identiteit nieuw jasje
Zelfdeidentiteit, nieuwjasje

Claim

IClaimsIdentity

IClaimsPrincipal

Subject

Claims

IClaimsIdentity

Claim

IClaimsIdentity

Claim

Identities

Issuer

OriginalIssuer

Delegate

ClaimType

IIdentity

AuthenticationType

IsAuthenticated

Name

IPrincipal

IsInRole

Value

Identity

ValueType

wif windows only
WIF != Windows Only
 • WIF werkt op basis van OASIS standaarden
  • WS-Federation
  • WS-Trust
  • Security Assertion Markup Language (SAML)
 • Werkt met iedere browser (passive federation)
 • Web services (active federation) interoperabel met o.a. OpenSSO en Websphere
wif uitbreidbaar
WIF = Uitbreidbaar
 • Autorisatieextensiesbinnenapplicatie/service
  • Bewerken/toevoegen claims
  • Controle op claims via attributen
 • Implementerenandereprotocollen
  • BijvoorbeeldOAuth, Facebook, OpenID, DigiD
  • CTP beschikbaarvoorOAuth
wif de toekomst
WIF = De toekomst
 • WIF staatvooreenparadigmaverandering
  • Identiteitstaatcentraal, nietauthenticatie
  • Model van WIF is protocol onafhankelijk
  • Federated Identity maaktmeermogelijk
   • Cross domain, Constrained delegation/impersonation
 • In .NET 4.5 integraalonderdeel van framework
  • Elk Identity object erft van ClaimsIdentity
 • ASP.NET ondersteuntstandaardIdPs
  • OAuth, OpenID, Facebook
welke sts is goed
Welke STS is goed?
 • Active Directory Federation Services 2.0
  • Ondersteunt WS-Federation en SAML WebSSO
 • Oracle OpenSSO
 • ThinktectureIdentityServer
  • Download: http://identityserver.codeplex.com/
 • Windows Azure Access Control Service
  • Ooktegebruikenvoorlokaleapplicaties
  • Ondersteuntveelgebruikte identity providers
  • Ondersteuntmeerdereprotocollen/token formats
demo demo demo
DEMO, DEMO, DEMO!
 • Eensimpele web applicatie met WIF
  • “Gewone” ASP.NET applicatiemaken
  • STS aanmaken
  • Applicatieaan STS koppelen
 • Rollen en Claims gebruiken
  • Controleren op rol
 • Authenticeren met de Cloud
  • ACS configurerenals STS
  • Inloggen in lokale STS via ACS
samenvatting
Samenvatting
 • Ontkoppelingapplicaties van beveiliging
 • Authenticatie over domeinenheen
 • Flexibel model voor identity gegevens
 • Belangrijkomgoedtedoorgronden
  • Identity Federation
  • Claims
  • Trust (Signing & Encryption)
bedankt voor het luisteren
Bedanktvoor het luisteren

Michiel van Otegem

Senior Software Architect

Sogeti

michiel@aspnl.com

http://michiel.vanotegem.nl

@MichielvOtegem

Patriek van Dorp

Senior Technology Specialist

Sogeti

Patriek.van.dorp@wazug.nl

http://patriekvandorp.net

@pvandorp