Az EU-s támogatások hatása a területi kohézióra
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Az EU-s támogatások hatása a területi kohézióra A területfejlesztési értékelések bemutatása – workshop 2013. április 25. Balás Gábor (Hétfa Kft.) vezető értékelő. Az előadás szerkezete. Az értékelés célja T erületi folyamato k A területi kohézió a tervezésben M egvalósítási eszközök

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az el ad s szerkezete

Az EU-s támogatások hatása a területi kohézióraA területfejlesztési értékelések bemutatása – workshop 2013. április 25. Balás Gábor (Hétfa Kft.) vezető értékelő


Az el ad s szerkezete
Az előadás szerkezete

 • Az értékelés célja

 • Területi folyamatok

 • A területi kohézió a tervezésben

 • Megvalósítási eszközök

 • Forráskihelyezés mintázata

 • Fejlesztési források területi kohéziós hatásai

 • Következtetések

 • Javaslatok


I az rt kel s c lja
I. Az értékelés célja

Fő kérdések:

 • Hogyan alakultak a hazai területi folyamatok?

 • Mi volt a fejlesztési források szerepe?

 • Milyen tényezők befolyásolták e hatást?

 • Hogyan tudná a területi kohéziót jobban szolgálni a fejlesztéspolitika?

  Megközelítés:

  A folyamatok és tényezők feltárása a szándékoktól a megvalósításon és a megvalósuláson át az eredményekig.


Ii ter leti folyamatok
II. Területi folyamatok

 • Részletes elemzés

  • 2000-2011 (2000-2004, 2004-2007, 2007-2011)

  • Statikus helyzet és dinamikus folyamatok 26 mutatóra

  • Régiós, megyei, kistérségi, települési szinteken

 • Megmagyarázandó főbb folyamatok:

  • A hagyományos törésvonalak nem változtak, de

  • általában erősödő megosztottság (centrum-periféria!)

  • Jelentős belső átrendeződések/helycserék a régió alatti szinteken, régiós szinten konvergencia klubok

  • A válság hatására csak ideiglenes konvergencia


Az el ad s szerkezete

II.1 Területi folyamatok –

a GDP és változásai

GDP/fő az országos átlag százalékában, 2010

TGE/fő, 2010

A GDP évi átlagos növekedési üteme, 2000-2010

GDP szigmadivergenciája, 2000-2010


Az el ad s szerkezete

II.2 Területi folyamatok –

a foglalkoztatás és változásai

A foglalkoztatotti ráta (15-74 évesek), 2011

Foglalkoztatotti ráta (15-74 évesek), 2011

A foglalkoztatotti arány éves átlagos változása, 2000-2010

Hoover-index a foglalkoztatotti rátákban, 2000-2010


Az el ad s szerkezete

II.3 Területi folyamatok –

a belföldi vándorlás

Belföldi vándorlási különbözet évi átlaga 1000 lakosra, 2000-2010


Iii ter leti koh zi a tervez sben
III. Területi kohézió a tervezésben

Tervezés bizonytalan fogalmi keretben:

 • Változó európai szintű értelmezések közepette terveztünk

 • NSRK: Európai felzárkózás, belső kiegyenlítés, területi harmónia és szinergia a fejlesztésekben

 • ROP-ok: regionális felzárkózás és belső kiegyenlítés, térhasználat

 • ÁOP-ok: általános elvek, kiegyenlítési célok, ágazati implicit célokAz el ad s szerkezete

V. A forráskihelyezés mintázatai

V/1. Megítélt források területi eloszlása

 • Adatelemzésben vizsgált források:

  • 2004-2012 időszak : NFT-KA/ISPA– NSRK–EMVA

  • Összehasonlíthatóság - területi azonosítás problémák

 • 15 kistérségi esettanulmány: településszerkezet, fejlettség, K-NY

 • ÚMFT-ÚSZT források:

 • kiegyenlítettebben, de

 • eltérő regionális stratégiákkal

 • 2007-től EMVA-val együtt vizsgálandó


V 2 a forr skihelyez s mint zata p ly zati aktivit s s nyer si es ly
V.2 A forráskihelyezés mintázata - Pályázati aktivitás és nyerési esély

A versenyben a helyi kapacitások (pályázati aktivitás) a döntő faktor


V 3 a forr skihelyez s mint zata kifizet sek 2007 12 k z tt
V.3 A forráskihelyezés mintázata – és nyerési esélyKifizetések 2007-12 között

Az EMVA –val együtt már van kiegyenlítési erőfeszítés, de - lett egy szürke zónája a fejlesztéseknek

- ott hat-e a forrás ahova érkezik?


V 4 a forr skihelyez s aluln zetben
V.4 A forráskihelyezés alulnézetben és nyerési esély

 • Nem mindig a sok pénz boldogít

  • nem az számít mennyi, hanem hogy milyen forrást nyertek;

  • A percepció és a valóság sokszor eltér:

   • Inkább keleten, ahol nagyok a várakozások és

   • ahol gyengék voltak a horizontális kapcsolatok;

 • Sikeresek: elégséges pályázati kapacitások + eleve jobb intézményi kapacitások

 • Átlag alattiak: nem volt meghatározó szereplő

 • A források népszerűségét az elérhetőségük, a helyi igényekhez való illeszkedésük és adminisztratív terhei határozzák meg.

  • legnépszerűbbek az egykori hazaiak – befolyásolható feltételrendszer;

  • legkevésbé népszerű a LEADER - bonyolult adminisztráció


Vi a fejleszt si forr sok hat sa a ter leti koh zi ra hat svizsg lat
VI. A fejlesztési források hatása a területi kohézióra - hatásvizsgálat

Cél: a túlcsordulásokat is figyelembe vevő hatások meghatározása és támogatástípus szerinti szétbontása

Erős feltevésekre épített térökonometriai vizsgálat:

Költések hatására,

2010-ig

3 változóra (jövedelem, foglalkoztatás, vándorlás)

kistérségi szinten

4 lépcsős vizsgálat:

Alapmodell építés

Támogatási változók beépítése - mely területegység változóira hatnak a források?

Robosztusság vizsgálat – mely források hatnak biztosan

Végül: növelte vagy csökkentette a kohéziót

Értelmezési korlátok:

Kontrollcsoport és adatproblémák miatt csak a nagyon robosztus eredményeket interpretáljuk

eredményeink ott érnek véget (2010), ahol izgalmassá válnakVi 2 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok j vedelem 2
VI.2 Területi kohézióra gyakorolt hatások - Jövedelem 2 - hatásvizsgálat

A hatások csak helyben szignifikánsak


Vi 3 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok j vedelem 3
VI.3 Területi kohézióra gyakorolt hatások - Jövedelem 3 - hatásvizsgálat

A támogatások csökkentik a jövedelmi különbségeket


Vi 4 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok j vedelem 4
VI.4 Területi kohézióra gyakorolt hatások – Jövedelem 4

A támogatások hatására bekövetkezett jövedelem (TGE) változás 2004-2010 (millió Ft/fő)

Az alacsonyabb jövedelmű vidékekhez többet tett hozzá

KMR, BKÜ, Nógrád kimaradt

BP átlag felett nyert, de természetes dinamikájánál kevesebbet


Vi 5 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok foglalkoztat s
VI.5 Területi kohézióra gyakorolt hatások – Foglalkoztatás

 • Időben és térben túlcsorduló hatások jelentkeznek:

  • A foglalkoztathatóság és a K+F támogatásai növelik a foglalkoztatást a szomszédban (2, ill. 1 év késéssel)

  • A közösségi vállalati infra idővel javítja (2 év) helyben

  • A vállalati támogatások és a kommunális infra- fejlesztések két év késéssel rontják, de a szomszédban

- A kohéziót erősítette 2007 és 2008 kivételével


Vi 6 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok v ndorl s
VI.6 Területi kohézióra gyakorolt hatások – Vándorlás

 • Hatások helyben, de nagyon heterogének (két irányúak)

  • Vállalati támogatások:

   • általában rontják, de a turisztikaiak javítják (GOP túlysúly)

   • Öregedés és munkanélküliség szerint heterogén

  • Foglalkoztathatóság javítása:

   • átlagosan javít, de

   • álláskínálat és munkanélküliség szerint heterogén(-2,15-3,96)

 • Aktívak képzése:

  • Átlagosan javít (3,06), de

  • Munkanélküliség szerint heterogén (-2,48 – 7,00)

 • Kohézióra gyakorolt hatásban vegyes a kép:

  • Délen és Nógrádban javított

  • Keleten rontott


Vi 7 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok a kmr fejleszt sek t lcsordul hat sai
VI.7 Területi kohézióra gyakorolt hatások – A KMR fejlesztések túlcsorduló hatásai

 • Kísérleti modell a TGE-re

  • Asszimmetrikus szomszédsági mátrixszal (gravitációs modell) – Budapest mindenkinek szomszédja

  • Kis mértékben javult a modell illeszkedése

 • Továbbgondolandó eredmények:

  • A KMR-ből származik a hatások többsége, de ezek jellemzően a KMR-ben is csapódnak le;

 • A KMR-en kívüli térségekben jelentkező hatások nagy része a KMR-ből származik vagyis;

 • A KMR-be kerülő források fontosak mindenkinek, de növelik az egyenlőtlenséget


Vi 8 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok az esettanulm nyok szemsz g b l 1
VI.8 Területi kohézióra gyakorolt hatások – Az esettanulmányok szemszögéből - 1

 • Legfontosabbnak ítélt források a fejlődéshez :

  • idegenforgalmi vonzerő növelése, oktatási fejlesztések, városközpont fejlesztések (+kistérség specifikus fejlesztések)

  • hiányolt, keveselt támogatások:

   • munkahelyteremtés, vállalkozásfejlesztés

   • félbemaradt / meghiúsult támogatások

   • helyi infrastruktúra fejlesztések

 • Sikeresnek tartották a fejlesztést, ha

  • egymásra épültek,

  • Kooperációban valósult meg.

 • Sikeres térségekben

  • elégséges fejlesztési kapacitás;

  • jó és a fejlesztések hatására javuló intézményrendszer;

  • tervezett fejlesztések;

 • Sikertelenek - a szereplők közötti összhang, együttműködés hiánya


Vi 9 ter leti koh zi ra gyakorolt hat sok az esettanulm nyok szemsz g b l 2
VI.9 Területi kohézióra gyakorolt hatások -Az esettanulmányok szemszögéből - 2

 • A fejlesztésben sikertelen kistérségekben:

  • belső koordináció teljes hiánya (mind vertikálisan, mind horizontálisan)

  • meghatározó intézményi szereplő hiánya

  • belső egyenlőtlenségek stagnáltak

 • Nem alakították át a források a belső erőviszonyokat

 • Térségi eltérések a sikertényezőkben:

  • nagyvárosi térségekben - a nagyváros kapacitásai

  • középvárosi térségekben - versengő szereplők alkuja

  • kisvárosi és falusias térségben - fejlesztést koordináló intézményi szereplő léte (fejlesztési központ)

  • Az LHH (33) kapacitásait fejlesztette a fejlesztéspolitika, a többi LHH-ban (14) visszafejlődött az intézményrendszer


Vii 1 k vetkeztet sek szinergi val n velhet a hat s
VII.1 Következtetések esettanulmányok szemszögéből - 2– Szinergiával növelhető a hatás

Ennyi pénz már hat, de szinergiákkal lehetne növelni.

DE

 • …jelenleg túl nagy a koordinációs igény:

  • a lehatárolás és

  • a források ütemezése miatt és

 • Sikertelen a koordináció

  • A fejlesztéspolitika irányításában

  • Az ágazatok céljai és a helyiek kereslete között

  • A helyi szereplők között

 • Mert:

  • A kooperáció nem sajátja a magyar kultúrának

  • helyben a verseny és a tervezhetőség hiánya

  • központban a felelősség megosztás akadályoz

  • Szintek között az alkalmazott technikák rosszak


Vii 2 k vetkeztet sek az egyik megold s egy er s szerepl
VII.2 Következtetések – esettanulmányok szemszögéből - 2Az egyik megoldás egy erős szereplő

Erős intézményi szereplő egy lehetséges, de törékeny megoldás:

 • Siker ott volt ahol volt a térség egészét átfogó szereplő

  • nagy és közép városokban a központi város

  • másutt a kistérségi munkaszervezet vagy egy nagyvállalat

 • Ugyanezen helyeken tudtak csak egymásra épülni a pályázatok

  • sikeres horizontális koordinációra alig találtunk példát, ezt kényszeríteni nem lehet

  • Projektgazdák építik tovább korábbi fejlesztéseiket, de stratégia alapú pályázás lényegesen ritkább

  • Ha több szereplő fejlesztéseit kellene összehangolni, az csak akkor megy, ha van erős szereplő

 • Ugyanakkor: az egyszereplős fejlesztések sérülékenyebbek lettek (lásd Pécs)


Vii 3 k vetkeztet sek l tre hozhat e a kooper ci
VII.3 Következtetések – esettanulmányok szemszögéből - 2Létre hozható-e a kooperáció?

 • Az intézményrendszert fejlesztette a kooperációs lehetőség (LHH), de nem javította a kooperációs kényszer (kötelező konzorciumok)

 • A fejlesztéspolitikában kialakult intézmények

  • vagy integrálódtak a helyi szervezetekbe

  • vagy meg fognak szűnni a projektek után.

 • Az NFT-ben kialakult kooperációk visszafejlődtek, kivétel az LHH program

 • Az NSRK-ban azok a projektek integrálták a kistérséget, amelyek eleve integrált célt hordozó intézmény vitt

  • ezekből kevés volt és

  • többször versenyeztek a szereplők egymással, mint ahányszor együtt többet nyerhettek volna

 • Ha volt ösztönzés, közösen megszerezhető forrás, akkor volt kooperáció

 • A tervezés nem ösztönzött kooperációra, de jó indikátora a helyi kooperációnak

  Vagyis: Kooperációt a közös érdek hoz létre, a kényszer kevés


Viii 1 javaslatok a szinergia n vel s re
VIII.1 Javaslatok a szinergia növelésére esettanulmányok szemszögéből - 2

 • Csökkentsük a koordinációs szükségletet

 • Erősítsük meg a koordinálni képes kapacitásokat

 • Anyagi ösztönzőkkel segítsük elő a helyi együttműködéseket

 • Kiindulópontok:

  • Területi igazgatási rendszer új erős szereplőket hoz

  • A vertikális koordinációra építő rendszerek magától is sikeresek, ha nem gátoljuk

  • A horizontális koordinációra csak érdek mentén van esély

 • Konkrét lépések:

  • Kapacitásfejlesztés támogatása a térségi integrációban érdekelt új és régi szereplőknek;

  • Ágazati probléma térképek létrehozatala, amelyre építve a verseny helyett normatívan (kiszámíthatóan) finanszírozott közszolgáltatási fejlesztések;


Viii 2 javaslatok a szinergia n vel s re
VIII.2. Javaslatok a szinergia növelésére esettanulmányok szemszögéből - 2

 • Sikeresnek ítélt fejlesztések újabb fázisának támogatása;

 • A gyengébb kapacitású szervezeteknek kisprojekt kiírások és fejlesztési tanácsadás;

 • Az önkormányzati nem kötelező feladatokra fejlesztési keret 7 éves ütemezéssel

 • A fejlesztéspolitikában erős területi intézményrendszer kiépítése a már meglévő kapacitások bázisán az új területi közigazgatáshoz igazított megyei szintű koordinációval

 • A források átjárhatóságának növelése

 • Speciális esetekben közvetlen állami fejlesztés

 • Nagyobb támogatás intenzitás az együttműködésben megvalósuló projektekre

 • Szűk keretben együttműködési innovációra ösztönző intézményi pályázatok


Az el ad s szerkezete

Köszönöm a figyelmet! esettanulmányok szemszögéből - 2

balasgabor@hetfa.hu