human resources and mobility n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE. Anna WiŚniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 wew. 152 fax: 22/ 828 53 70. HUMAN RESOURCES AND MOBILITY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HUMAN RESOURCES AND MOBILITY


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
human resources and mobility
Stypendia Marie Curie

w Programach Ramowych UE

Anna WiŚniewska

Krajowy Punkt Kontaktowy

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

ul. Świętokrzyska 21

00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 wew. 152

fax: 22/ 828 53 70

HUMAN RESOURCES AND MOBILITY
human resources and mobility1
Anna Wiśniewska – koordynator

Piotr Bednarek – prawnik

STYPENDIA MARIE CURIE

Marta Muter marta.muter@kpk.gov.pl http://www.6pr.pl/n/s/2/index. html

CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW

Lidia Mitera mobility@kpk.gov.pl

http://www.eracareers-poland.gov.pl

ZESPÓŁ ds. MOBILNOŚCI

HUMAN RESOURCES AND MOBILITY
human resources and mobility2
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

STYPENDIA MARIE CURIE w 6PR

 • jeden program stypendialny pod patronatem
 • 12 rodzajów stypendiów/ grantów
 • akceptowany każdy obszar i tematyka badań
 • brak limitu wieku, ważny staż naukowy
 • otwarty dla naukowców z krajów trzecich
 • mechanizmy reintegracyjne
 • finansowanie do 100%
human resources and mobility3
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

KRAJE

 • EU Member States: kraje członkowskie są w pełni uprawnione

Austria, Belgia, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

 • Associated States: kraje stowarzyszone są w pełni uprawnione

Kraje stowarzyszone: Islandia, Izrael, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria

Kraje stowarzyszone kandydujące: Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Turcja

 • Third Countries:

pozostałe kraje - mogą uczestniczą w wybranych akcjach

human resources and mobility4
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Adresat akcji Marie Curie

 • Instytucja (uczestnik)

każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo w tym MŚP, organizacje międzynarodowe, JRC

 • Naukowiec (beneficjent)

Early-stage researcher: osoba z mniejszym niż 4 lata stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra, np. doktorant

Experienced researcher: - osoba ze stopniem doktora lubosoba z co najmniej 4 letnim stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra

human resources and mobility5
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Naukowiec – wymagania formalne

 • naukowiec musi mieć inne obywatelstwo niż kraj w którym chce realizować stypendium; wyjątki to:

- podwójne obywatelstwo (warunek: 5-letnia nieobecność w kraju przyjmującym na stypendium)

- granty reintegracyjne

 • naukowiec nie może pracować, studiować w kraju goszczącym (miejsce stypendium) dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem projektu (stypendia indywidualne), lub rozpoczęciem pracy/ stypendium (stypendia instytucjonalne )
 • naukowcy z krajów trzecich realizują stypendia w Europie
human resources and mobility6
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Host Driven Actions

 • Instytucja/sieć aplikuje o liczbę stypendiów (osobomiesiące)
 • Ewaluacja projektu instytucjonalnego
 • Kontrakt z KE – do 4 lat
 • Zaakceptowane instytucje dokonują selekcji stypendystów
 • Pobyt stypendysty do 3 lat (w zależności od akcji)

Individual Driven Actions

 • Naukowiec z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt
 • Długość stypendium zależy od akcji (od 1 do 3 lat)
 • Kontrakt podpisywany z instytucją przyjmującą
human resources and mobility7

Chairs

Teams

Awards

Advanced Lifelong Training and Excellence

Intra-EuropeanFellowships

InternationalFellowships

fellow with4 yearsexperience or Ph.D.

Industry-Academia Partnership

Host Fellowships for Transfer of Knowledge

Development Action

Research Training Networks

fellow with<4 yearsexperience

Conferences and Training Courses

Early-Stage Training

Host Fellowships for Early-Stage

HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Profile

Return and Reintegration

Transfer of

Knowledge

human resources and mobility8
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Stypendia dla początkujących naukowców

oferowane w ramach Host Driven Actions

6 PROGRAM RAMOWY

 • (EST) Early Stage Training

(długość stypendium: 3- 36 miesięcy)

 • (RTN) Research Training Network

(długość stypendium: 3- 36 miesięcy)

 • (LCF) Large Conferences
 • (SCF) Series of Events
 • (EXT) Excellence Grants (długość stypendium do 48 miesięcy)
 • kontrakty ważne do 2010 roku
 • instytucje krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z UE
 • oferta skierowana do: młodych naukowców (do 4 lat stażu)
human resources and mobility9
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Stypendia dla początkujących naukowców

oferowane w ramach Host Driven Actions

5 PROGRAM RAMOWY

 • (PHD) Training Sites
 • (RT5) Research Training Networks
 • (CF5) HLSC Conferences
 • (IND) Industry Host
 • (DEV) Development Host
 • oferty ważne do 1 połowy 2006 roku
 • instytucje obecnych krajów członkowskich UE
 • oferta skierowana do: młodych naukowców

- do ukończenia 35 roku życia

human resources and mobility10
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Co należy zrobić :

zajrzeć na strony internetowe:

Komisja Europejskahttp://mc-opportunities.cordis.lu

Krajowy Punkt Kontaktowyhttp://www.6pr.pl/n/s/2/biezace.html

 przeszukać bazę projektów/ informacje o ofertach / pod kątem własnych zainteresowań (dziedzina, kraj)

 skontaktować się z koordynatorem projektu (wysłać CV i opis badań)

 spełnić wymagania danego projektu (mogą być różne, gdyż każdy projekt może przyjąć własne kryteria selekcji)

do grudnia 2003 z Polski wyjechało na stypendia od 3 miesięcy do 3 lat około 500 początkujących naukowców

human resources and mobility11
Host Driven Actions(6PR)

Research Training Network

Conferences and Training Course

Excellence Grants

Transfer of Knowledge (długość stypendium 2-24 miesiące)

postępujemy jak w przypadku początkujących naukowców

HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Stypendia dla doświadczonych naukowców

- do 10 lat stażu naukowego -

Individual Driven Actions(6 PR)

 • znaleźć instytucje zapraszającą
 • napisać wniosek zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej na wybrany przez siebie rodzaj stypendium Marie Curie
 • trzymać kciuki 
human resources and mobility12
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY
 • Individual Driven Actions -
 • Intra-European Fellowships

stypendium od 12 do 24 miesięcy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym (termin składania wniosków: 19 stycznia 2006)

 • Outgoing International Fellowships

stypendium 3 letnie składające się z dwóch faz: pierwsza pobyt od 12 do 24 miesięcy w kraju NIE członkowskim lub stowarzyszonym, druga powrotna, równa połowie fazy pierwszej w kraju członkowskim lub stowarzyszonym (termin składania wniosków: 18 styczeń 2006)

 • Excellence Grants

naukowiec składa wniosek o utworzenie międzynarodowego zespołu badawczego, którego jest liderem i za pracę którego odpowiada przez okres do 4 lat (termin składania wniosków: 25 stycznia 2006)

human resources and mobility13
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Akcje Marie Curie 6PR - finansowanie (I)

 • KE finansuje koszty związane z naukowcem i koszty ponoszone przez instytucję goszczącą
 • finansowanie EU wynosi do 100%
 • finansowanie podzielone na 9 kategorii – różnice w ich stosowaniu w zależności od rodzaju stypendium
 • wszystkie należności wypłacane są instytucji goszczącej-kontrahentowi, która ma obowiązek wypłacić stypendyście należne mu świadczenia
 • kwoty podawane są w brutto, co oznacza, że stypendyści mogą otrzymywać różne kwoty będąc w tym samym kraju
 • stosowanie przelicznika „krajowego”- „correction coefficients”
human resources and mobility14
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Akcje Marie Curie 6PR - finansowanie (II)

Struktura świadczeń dla stypendysty

 • wynagrodzenie(monthly living allowance)

- stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego

- podlega „correction coefficients”

początkujący naukowcy 30 550 €/rok

doświadczony naukowiec (4-10 lat) 47 000 €/rok

doświadczony naukowiec > 10 lat70 500 €/rok

Wynagrodzenie miesięczne w €:

D: 2508/3849 UK: 2718/4172 F: 2530/3882

human resources and mobility15
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Akcje Marie Curie 6PR - finansowanie (III)

Struktura świadczeń dla stypendysty

 • koszty podróży(travel allowance)
  • przyznawane raz na 12 miesięcy
  • kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją

<500 km:250 € 500-1000km:500 € 1000-1500km:750 €

 • koszty relokacji(mobility allowance):

- podlega „correction coefficients”

- przyznawana stypendystom „wyjazdowym”

- wysokość miesięcznie:

500 € lub 800 € (dla osób mających rodzinę)

human resources and mobility16
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Akcje Marie Curie 6PR - finansowanie (IV)

Struktura świadczeń dla stypendysty

 • dodatek „rozwój kariery”(career exploratory allowance)

- jednorazowa kwota 2000 euro

- tylko w przypadku stypendiów dłuższych niż 1 rok

 • dodatek „badawczy” („expenses of paticipating”)

- otrzymuje instytucja przyjmująca która ma obowiązek finansować:

badania

udział w szkoleniach, konferencjach, szkołach letnich

publikacje

human resources and mobility17
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

Źródła informacji

 • opis Akcji Marie Curie w 6PR – wersja angielska

http://europa.eu.int/mariecurie-actions

 • informacje w języku polskim - strona KPK

http://www.6pr.pl/n/s/2/index.html

 • informacje o konkursach +dokumenty +formularze

http://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/

 • informacje o Stypendiach Marie Curie w 5PR

http://www.cordis.lu/improving/home.html

 • zgłaszanie się na ekspertów

http://www.cordis.lu/experts/fp6_candidature.htm

human resources and mobility18
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

7 Program Ramowy

 • przewidziany na lata 2007-2013
 • struktura: 4 programy szczegółowe / filary

Cooperation

(priorytety, ERA-NET, inicjatywy technologiczne, kraje trzecie)

Ideas(European Research Council )

People(Stypendia Marie Curie)

Capacities (infrastruktury badawcze, MŚP, regiony wiedzy, potencjał naukowy, nauka i społeczeństwo, INCO, polityka naukowa)

human resources and mobility19
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

6 PR ( 4 letni program)

 • Budżet: 1, 58 miliarda €/

rocznie 395 milionów €

 • Program:

Human Resources and mobility

Marie Curie Actions

 • 2 grupy stypendiów:

indywidualne i instytucjonalne

w tym 12 rodzajów stypendiów

 • akceptowany każdy obszar badań
 • ewaluacja projektów i realizacja kontraktów

 KE

7 PR ( 7 letni program)

 • Budżet: 7, 2 + 0,6 miliarda €/

rocznie 1,1 miliarda €

 • Program:

People / Marie Curie Actions

Capacities Research Potential

 • 2 grupy stypendiów:

indywidualne i instytucjonalne

w tym (?) 8 rodzajów stypendiów

 • akceptowany każdy obszar badań
 • ewaluacja projektów i realizacja kontraktów

 agencje zewnętrzne

human resources and mobility20
HUMAN RESOURCES AND MOBILITY

6 PR (Marie Curie)

 • Research Training Network
 • Early Stage Training
 • ToK: Industry-Academia Partnership
 • Conferences and Training Courses

7 PR (Marie Curie)

 • Marie Curie Networks
 • Industry-Academia Partnership
 • włączone do projektów

Intra-European Fellowships

Outgoing International Fellowships

Incoming International Fellowships

Reintegration grants

Katedry/Zespoły/Nagrody

Intra-European Fellowships

Outgoing International Fellowships

Incoming International Fellowships

Reintegration grants

Brak danych

6 PR (Marie Curie)

 • ToK: Development Scheme

7 PR (Capacities)

 • Research Potential
slide25

EUROPEJSKA SIEĆ CENTRÓW INFORMACJI

DLA NAUKOWCÓW

Obecnie w 33 krajach europejskich funkcjonuje ok. 200Centrów Informacji dla Naukowców

Każde państwo przygotowało również swój Portal dla Mobilnych Naukowców, który zawiera oferty stypendialne oraz praktyczne informacje i rozwiązania prawne.

slide26

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji udzieliło pełnomocnictwa Krajowemu Punktowi Kontaktowemu Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, w zakresie przygotowania wniosku i stworzenia na jego podstawie

POLSKIEJ SIECI CENTRÓW INFORMACJI DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW

Ponadto Ministerstwo udzieliło administracyjnego i finansowego wsparcia projektu w okresie jego realizacji (36 miesięcy) jak i po jego zakończeniu.

slide27

ODBIORCY PL-MoC

 • zagraniczni naukowcy przyjeżdżający do Polski
 • polskie instytucje przyjmujące zagranicznych pracowników naukowo-badawczych, stypendystów i doktorantów
 • polscy naukowcy wyjeżdżający na zagraniczne staże i stypendia naukowe

bez względu na program, typ stypendium,

sposób zatrudnienia, rodzaj instytucji przyjmującej

bez względu na kraj pochodzenia

slide28

Po wskazaniu kraju, obszaru badawczego oraz naszego etapy kariery naukowej, ukażą się propozycje stypendialne/ możliwości dofinansowania wyjazdu naukowego do ponad 30-tu krajów

Po zaznaczeniu obszaru naukowo-badawczych i kraju wyświetlą się oferty pracy

Po zaznaczeniu tematu otrzymamy praktyczne informacje o kraju

http://europa.eu.int/eracareers

slide29

Informacja w języku polskim i angielskim o Polskiej Sieci Centrów Informacji dla Naukowców wraz z danymi adresowymi i osobami do kontaktu

Europejskie Centra Informacji dla Naukowców oraz zagraniczne portale

Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców

 • WERSJA POLSKA/ ENGLISH VERSION
 • Konferencje i wydarzenia
 • Informacje i nowości
 • Oferty stypendialne
 • Zmiany prawne

Badanie satysfakcji użytkowników; inne ankiety

slide30

Dziękuję za uwagę.

Krajowe Centrum Informacji dla Naukowców

Anna WIŚNIEWSKA ul. Świętokrzyska 21

Lidia MITERA 00-049 Warszawa

Piotr BEDNAREK tel.: (+48 22) 828 74 72

Marta MUTER e-mail: mobility@kpk.gov.pl