El Pla de Mobilitat Urbana de Santa Coloma de Gramenet
Download
1 / 30

El Pla de Mobilitat Urbana de Santa Coloma de Gramenet - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

El Pla de Mobilitat Urbana de Santa Coloma de Gramenet. PMU SANTA COLOMA DE GRAMENET Document de síntesi DIAGNOSI TÈCNICA maig 2012. Què és?. El Pla de Mobilitat Urbana de Santa Coloma de Gramenet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'El Pla de Mobilitat Urbana de Santa Coloma de Gramenet' - kishi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

El Pla de Mobilitat Urbana de Santa Coloma de Gramenet

PMU

SANTA COLOMA

DE GRAMENET

Document de síntesi

DIAGNOSI TÈCNICA

maig 2012


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Què és?

El Pla de Mobilitat Urbana de Santa Coloma de Gramenet

És el document bàsic per a la planificació de les estratègies de mobilitat sostenible del municipi durant els propers 6 anys.

La redacció del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), s’emmarca dins de les directrius i continguts definits per la “Llei 9/2003, de 13 de juny, de Mobilitat” de la Generalitat de Catalunya que fixa la seva elaboració per als principals municipis de Catalunya.

La Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona donen suport econòmic i tècnic a l’ajuntament en la redacció dels seu PMU.


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Estudis de mobilitat anteriors

Antecedents

 • L’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha vetllat històricament per a fer més sostenibles la mobilitat del municipi, millorant la mobilitat de vianants, bicicletes i en transport públic i promovent un ús més sostenible del vehicle privat.

 • L’any 2009 va redactar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible que recollia mesures en matèria de mobilitat.

 • L’Ajuntament de Santa Coloma va signar l’any 2010 el Pacte d’alcaldes i alcaldesses  per una energia local sostenible. Aquest pacte impulsa reduir el 20% de les emissions abans de l’any 2020.

 • També el PAM 2012-2015 recull una sèrie de propostes encaminades a millorar la mobilitat de la ciutat i fer-la més sostenible.


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Estudis de mobilitat anteriors

Antecedents

 • En l’actualitat, també s’estan redactant els Plans de Mobilitat Urbana dels municipis de Badalona, Sant Adrià del Besòs, Montcada i Montgat, tots ells amb el recolzament i la supervisió de la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. També de 8 municipis més del Barcelonès sud i el Baix Llobregat.

 • L’objectu és que tots els municipis de la primera corona metropolitana disposin d’aquest instrument que permeti estudiar i millorar la mobilitat local i global, de forma coordinada.


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Quins temes tracta el PMU?

Continguts

 • El Pla estudia tots els aspectes de la mobilitat:

 • Vianants

 • Bicicletes

 • Transport públic

 • Vehicle privat

 • Aparcament

 • Accidentalitat

 • Impacte ambiental, social i econòmic de la mobilitat


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Quins són els objectius del PMU?

Objectius

 • Per a aconseguir un desenvolupament sostenible de la ciutat cal:

 • garantir el desenvolupament econòmic.

 • millorar la qualitat i seguretat ambiental.

 • reduir el consum energètic.

 • promoure la integració social.

 • Aquests són els elements essencials per a la millora global de la qualitat de vida dels habitants de la ciutat que és l’objectiu final del PMU


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Procés d’elaboració

Esquema global del procés


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Índex

 • Dades generals del municipi

 • Descripció de la mobilitat actual

 • Xarxa viària del municipi

 • La mobilitat a peu i en bicicleta

 • Transport públic

 • Vehicles privats motoritzats

 • Aparcament

 • Accidentalitat

 • Impacte ambiental, social i econòmic de la mobilitat


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Dades generals. Estructura territorial.

El seu territori és compacte (7,06 km2) i densament poblat.

La topografia és accidentada degut a la presència de tres serralades que es succeeixen de nord a sud: la Serralada de Sant Mateu (que forma part de la Serra de Marina), la Serralada de les Mosques d'Ase (també anomenada Montserrat dels Pobres), i la Serralada d'en Mena.

Té una forta relació amb Barcelona, que és al sud-oest, a l’altre banda del riu Besòs, i amb Badalona amb qui fa un continu urbà a l’est.

Té un comerç local ben desenvolupat i una escassa industrialització


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Dades generals. Estructura territorial.


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Dades generals. Població i motorització

Santa Coloma de Gramenet disposa de 120.824 habitants (gener 2011).

El creixement anual mig en el 6 darrers anys es situa en 2,3%. Inferior a la Regió Metropolitana (5,1%) i a Catalunya (7,8%).

L’índex de motorització de Santa Coloma és substancialment inferior al de la comarca. El seu valor està estabilitzat amb lleuger descens des del 2007.


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Dades generals. Població i motorització

Les densitats més elevades es troben als barris de Can Mariner, Llatí, Santa Rosa i Fondo


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Dades generals. Mobilitat actual.

Els habitants de Santa Coloma realitzen 421.900 desplaçaments en dia feiner. Un 65% són interns i un 35% són externs

Dels externs 42% són amb Barcelona i 32% amb Badalona

Un 36% són generats per motius professionals i un 64% per motius personals

Repartiment modal

Segons motiu

Segons edat i sexe


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Plànol de jerarquització viària

Anàlisi de la mobilitat

Xarxa viària. Jerarquització.

La trama és irregular i amb una ràtio molt baixa d’espai vial en relació a la població i a la superfície urbanitzada total (carrers estrets).

Hi ha bones comunicacions amb l’exterior(Ronda Litoral, Ronda de Dalt, Nus de la Trinitat i autopistes C58 i C33).

La xarxa viària no pateix congestions de trànsit importants.


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Transport públic.

 • La xarxa està formada per:

  • 6 estacions de metro (L1 i L9) (freqüències d’entre 3’44’’ a 6”).

  • 20 línies d’autobusos diürns (freqüències d’entre 10’ i 50’).

  • 4 línies d’autobusos nocturns (freqüències de 20’).

  • 3 línies d’autobús interurbà. (de 1 a 4 expedicions per dia).

 • Les persones utilitzen el transport públic en un 41% dels desplaçaments fora del municipi i un 6% en els desplaçaments interns.

 • En total hi ha 400m de carril bus al municipi i cap cruïlla amb prioritat semafòrica

 • El 100% dels autobusos són accessibles. Les parades de metro són també 100% accessibles, mentre que les d'autobús 110 parades, sobre un total de 202 no compleixen els criteris d’accessibilitat.

 • Els autobusos tenen una edat mitja de 4,42 anys. Hi ha un vehicle híbrid i la resta, van tots amb diesel.


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Transport públic.

Cobertura del transport públic diürn


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Transport públic.

Cobertura del transport públic nocturn


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Vianants

El 88% dels desplaçaments interns es realitzen a peu i un 62,5% del total.

Els forts pendents i la trama de carrers estrets dificulta l’accessibilitat per a vianants en bona part dels barris.

La ciutat disposa de 42 elements mecànics formant 19 conjunts d’elements mecànics d’accessibilitat.

Un 95% dels guals de la xarxa principal de vianants és accessible a PMR

Hi ha 8 trams de carrers de vianants i 120 trams de convivència (zones 20)


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Vianants

Centre

Riu Sud

Llatí

Riera Alta

Can Franquesa

Llatí

Riera Alta

Oliveres

Riu Sud


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Vianants. Amplades voreres a la xarxa principal.


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Bicicletes

Només el 0,2% dels desplaçaments es realitzen en bicicleta.

Els forts pendents i el poc espai viari dedicat dificulta el seu ús.

Actualment hi ha dos carrils bici (riu Besòs i Av. Pallaresa) que formen part de la Ronda Verda.

elevat nombre de carrers de prioritat per a vianants i de prioritat invertida al municipi, que es concentren als barris del Centre, Singuerlin, Fondo, Can Mariner i Riu Nord, aptes per l’ús de la bicicleta

La ciutat disposa de 42 elements mecànics formant 19 conjunts d’elements mecànics d’accessibilitat.

Un 95% dels guals de la xarxa principal de vianants és accessible a PMR

El nombre actual d’estacionaments de bicicletes a Santa Coloma de Gramenet és de 20


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Bicicletes. Xarxa principal de bicicletes

bicicletes (eix Can Zam – Pallaresa), centre: aparcaments i dreta: vorera bici (Av. de la Pallaresa)

Font: Fotos pròpies


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Aparcament. Oferta de places

 • Hi ha una oferta total de places de 39.200 places de les quals:

 • 20% és lliure en superfície

 • 3% en solars o similars

 • 19% en aparcaments privats de comunitats

 • 43% en aparcaments privats nominals

 • 14% en aparcaments soterrats públics

 • 1% en zona blava


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Aparcament

 • L’ocupació mitja en horari nocturn està al voltant del 95% i del 90% en horari diürn.

 • Hi ha una baixa rotació en els aparcaments en superfície en tot el municipi. Un 42% dels vehicles estan aparcats tot el dia.

 • Es detecta una bossa important de vehicles no empadronats que estan estacionats de forma permanent al carrer.

 • Es detecta indisciplina generalitzada en l’ús dels aparcaments destinats a càrrega i descàrrega i PMR.


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Aparcament. Balanç oferta / demanda.


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Externalitats. Seguretat viària

 • L’índex d’accidentalitat és de 1,8 accidents amb víctimes/1.000 habitants front dels 2,1 de la mitjana catalana en zones urbanes 2010.

 • La tipologia dels accidents va lligada, principalment, a la tipologia urbana i a la manca de respecte de les normes de trànsit.


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Externalitats. Sorolls

Més de 40 dB afecten al benestar

Més de 60 dB afecten la salut física i mental


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Externalitats. Contaminació ambiental

 • Els nivells mitjos de presència de Diòxits de Nitrògen van superar, a Santa Coloma, en un 7,5% els valors límit (2010).

 • El valor límit diari de partícules (PM10) en suspensió va ser superat un total de 43 cops l’any 2006.

 • Tots dos són contaminants lligats al transport.

Segons la O.M.S. la contaminació atmosfèrica constitueix un risc mediambiental per a la salut i s’estima que causa al voltant de 2 milions de morts prematures cada any a tot el món. 1,3 milions en medis urbans


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

Anàlisi de la mobilitat

Externalitats. Consum d’energia

El transport a la ciutat és el principal sector emissor de CO2, amb més del 40% del total.

A la Catalunya el transport és el responsable del 28% de les emissions de CO2.

Contràriament a les exigències del Protocol de Kyoto, a Catalunya les emissions de CO2 pel transport creixen més que a qualsevol altre sector.

Repartiment sectorial de les emissions de GEH del municipi de Santa Coloma de Gramenet


El pla de mobilitat urbana de santa coloma de gramenet

El Pla de Mobilitat Urbana de Santa Coloma de Gramenet

PMU

SANTA COLOMA

DE GRAMENET

Document de síntesi

DIAGNOSI TÈCNICA

maig 2012