arvopaperisijoittaminen kappale 6 johdannais instrumentit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ARVOPAPERISIJOITTAMINEN KAPPALE 6: JOHDANNAIS- INSTRUMENTIT PowerPoint Presentation
Download Presentation
ARVOPAPERISIJOITTAMINEN KAPPALE 6: JOHDANNAIS- INSTRUMENTIT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

ARVOPAPERISIJOITTAMINEN KAPPALE 6: JOHDANNAIS- INSTRUMENTIT - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

ARVOPAPERISIJOITTAMINEN KAPPALE 6: JOHDANNAIS- INSTRUMENTIT. Sisältö. Johdanto 6.1 Termiinit ja futuurit 6.2 Optiot 6.3 Johdannaisstrategiat 6.4 Arbitraasittomuuten perustuvat hintarajat* 6.5. Optioiden hinnoittelu*. Johdanto.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ARVOPAPERISIJOITTAMINEN KAPPALE 6: JOHDANNAIS- INSTRUMENTIT' - kirti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sis lt
Sisältö
 • Johdanto
 • 6.1 Termiinit ja futuurit
 • 6.2 Optiot
 • 6.3 Johdannaisstrategiat
 • 6.4 Arbitraasittomuuten perustuvat hintarajat*
 • 6.5. Optioiden hinnoittelu*
johdanto
Johdanto
 • Johdannaisinstrumentit: arvo riippuu ns. perustana olevan tuotteen hinnasta
 • Kohde-etuus
 • Termiit ja futuurit: sopimuksia tulevaisuudessa tehtävistä kaupoista
 • Optiot: oikeus ostaa tai myydä kohde-etuutena oleva sijoitushyödyke ennalta sovittuun hintaan
6 1 termiinit ja futuurit
6.1 Termiinit ja futuurit
 • Sopimus kohde-etuutena olevan tuotteen ostamisesta tai myymisestä ennalta sovittuun hintaan ennalta sovittuna ajankohtana tulevaisuudessa
 • myyjällä lyhyt positio eli lyhyt tiliasema
 • ostajalla pitkä positio
termiinin hinnoittelu
Termiinin hinnoittelu
 • Termiinin teoreettinen hintaF saadaan seuraavasti:

missä S on kohde-etuuden (esimerkiksi osakkeen) hinta, r on riskitön korkokanta ja T on termiinin voimassaoloaika vuosina.

futuuri
Futuuri
 • Futuuri on temiinin kaltainen instrumentti

- vakioitu

- futuurisopimuksen arvo lasketaan päivittäin

 • vakuudet
 • avoin vastuu tarkoittaa avointen johdannaissopimusvastuiden määrää
 • osakeindeksifutuureiden toteutus tapahtuu ns. nettoarvon tilityksenä
6 2 optiot
6.2 Optiot
 • Optio antaa haltijalleen (ostajalleen) oikeuden ostaa / myydä option kohde-etuutena oleva tuote ennalta määrättyyn hintaan
 • Toteutushinta
 • Option ostajaa kutsutaan haltijaksi ja myyjä asettajaksi
 • Optiot jaetaan osto- ja myyntioptioihin
 • Amerikkalainen vs. eurooppalainen optio
option hinta
Option hinta
 • Option markkinahinta eli preemio koostuu osista, joita kutsutaan perusarvoksi ja aika-arvoksi:

  preemio = perusarvo + aika-arvo,

missä perusarvo = max(kohde-etuuden hinta – toteutushinta, 0).

 • Osto-option aika-arvo on perusarvon ylittävä option hinnan osuus.
optioiden arvoihin suoraan vaikuttavat tekij t
Optioiden arvoihin suoraan vaikuttavat tekijät
 • Osakkeen tämän hetkinen hinta S
 • Option toteutushinta K
 • Voimassaoloaika T
 • Volatiliteetti (”sigma”)
 • Markkinoiden riskitön korko r

-Lisäksi useat muut tekijät saattavat vaikuttaa option hintaan epäsuorasti.

optiot k yt nn ss
Optiot käytännössä
 • Vakioiduilla optioilla käydään kauppaa johdannaispörssissä
 • Optiolainoissa velkakirjaan on liitetty yksi tai useampi merkintäoptio eli optiotodistus.

-antaa haltijalleen oikeuden merkitä yrityksen osakkeita ennalta määritetyin ehdoin.

 • Osakewarrantit ovat pörssin ulkopuolisten tahojen liikkeeseen laskemia optioiden kaltaisia instrumentteja
 • Hinnoittelussa voidaan tietyin edellytyksin käyttää optioiden arvonmääritysteoriaa
6 3 johdannaistrategiat
6.3 Johdannaistrategiat
 • Optioita voidaan mm. käyttää seuraavasti: 

1)   tietyn tyyppistä instrumenttia (esim. osto- optio) yksinään

 • 2)   yhdessä kohde-etuuden kanssa
 • 3)   yhdessä futuurin kanssa
 • 4)   useita optioita yhdistellen
6 4 arbitraasittomuuteen perustuvat hintarajat
6.4 Arbitraasittomuuteen perustuvat hintarajat*
 • Tarkasteltaessa optioiden hinnoittelua lähtökohtana voidaan pitää option hinnan rajaehtoja.
 • Option hinnan on käyttäydyttävä rajaehtojen mukaisesti, jottei markkinoilla esiintyisi arbitraasimahdollisuuksia.
 • Rajaehtojen johtamiseen ei tarvita oletusta kohde-etuuden hintaprosessista, vaan ainoa reunaehtojen taustatekijä on arbitraasittomuusoletus.
6 5 optioden hinnoittelu
6.5. Optioden hinnoittelu*
 • Professorit Fischer Black, Myron Scholes ja Robert Merton kehittivät ensimmäisen optioiden hinnoittelumallin vuonna 1973.
 • Hinnoittelumalli mahdollisti laajamittaisen optiokaupan johdannaispörsseissä.
 • Mallin logiikka: 1) Osakkeesta ja asetetusta optiosta voidaan muodostaa portfolio, joka on hetkellisesti riskitön.

2) Riskittömän portfolion tuotto vastaa markkinoiden riskitöntä korkoa. 3) Kohdan 1 ja 2 perusteella voidaan johtaa arbitraasittomuuteen perustuva option hinta.

osto option arvo
Osto-option arvo

, missä

ja

on normaalijakauman kertymäfunktio

,

myyntioption arvo
Myyntioption arvo
 • Myyntioption arvo saadaan laskettua myyntioptio-osto-optio –pariteettiin perustuen:

p = c + K(1+r)–T–S.