Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L’impacte de la globalització econòmica en l’economia catalana Catalunya, potència logística natural al segle XXI PowerPoint Presentation
Download Presentation
L’impacte de la globalització econòmica en l’economia catalana Catalunya, potència logística natural al segle XXI

L’impacte de la globalització econòmica en l’economia catalana Catalunya, potència logística natural al segle XXI

95 Views Download Presentation
Download Presentation

L’impacte de la globalització econòmica en l’economia catalana Catalunya, potència logística natural al segle XXI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. L’impacte de la globalització econòmica en l’economia catalanaCatalunya, potència logística natural al segle XXI RAMON TREMOSA, diputat al PE (www.tremosa.cat) IV Debat d’Economia Social i Cooperativa, 13.07.2012

 2. Catalunya: cada dia més global * Exportacions (resta món), 2011 = 55.525M€ (rècord) → taxa de creixement 2011: 14,3% (15,2% al 2010). → X/PIB = 31% (28% al 2010). Semblant ALE, ITA. → Cat/Esp = 26%; X tecnològiques = 55% * Alemanya i Catalunya, únics dos països europeus amb augment net població activa industrial entre 2000 i 2007 (JT) * Bona cooperació 4000 MN a CAT i PIMEs locals.

 3. Segle XXI, revolució logística • 1.- Crisi financera: ha revaloritzat indústria Base recuperació 2010-2011 de la UE via X industrials 2.- Comerç mundial: creix i baixa de latitud Nou eix de prosperitat: Sao Paulo – Singapur – Barcelona (Star Alliance)

 4. Canvi històric sector exterior català: 2011: més vendes a l’estranger per 1r cop!!

 5. 2011: Superàvit amb la resta del món!!!!caiguda superàvit comercial béns i serveis amb Espanya

 6. 2011: Reforçament vocació exterior CatalunyaContribució positiva al creixement del PIB catalá

 7. Segle XXI, revolució logística • 1.- Crisi financera: ha revaloritzat indústria Base recuperació 2010-2011 de la UE via X industrials 2.- Comerç mundial: creix i baixa de latitud Nou eix de prosperitat: Sao Paulo – Singapur – Barcelona (Star Alliance)

 8. Espanya 2003: corredor situat lluny dels ports!! Espanya 2012: posició contrària al nou mapa TEN-T!! (26 de 27 països a favor)

 9. Multi-port Gateway Regions, 2008 (U. Antwerpen, 2009)

 10. TEN-T and intermodal accessibility of seaportsProf. Dr. Theo NotteboomPresident, TMMA - University of Antwerpwww.itmma.ua.ac.betheo.notteboom@ua.ac.be Business conference ‘Rail infrastructure for freight services: from corridor to network’Rotterdam, 14 June 2010

 11. Multiport Gateway Reg. % European traffic, 2009 1. Delta Rin: 25% 2. Helgoland Bay: 15% 3. UK SE Coast: 8% 4. Spanish Med: 7,5% 5. Ligurian Range: 4,5% 6. Seine Estuary: 3%

 12. El tren que completa el mercat interior de la UE A train for the completion of the internal market