tekrarlayan ivf ba ar s zl tib n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tekrarlayan IVF Başarısızlığı (TIB)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Tekrarlayan IVF Başarısızlığı (TIB) - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Tekrarlayan IVF Başarısızlığı (TIB). Prof.Dr.C.Tamer EREL İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Tekrarlayan IVF Başarısızlığı (TIB). Toplam 3 kez IVF-ET işlemi sonrası gebeliğin elde edilememesidir Toplam 6 adet iyi kalitede ET. Tekrarlayan IVF Başarısızlığı (TIB).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tekrarlayan IVF Başarısızlığı (TIB)' - kirsten-sparks


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tekrarlayan ivf ba ar s zl tib

Tekrarlayan IVF Başarısızlığı (TIB)

Prof.Dr.C.Tamer EREL

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

tekrarlayan ivf ba ar s zl tib1
Tekrarlayan IVF Başarısızlığı(TIB)

Toplam 3 kez IVF-ET işlemi sonrası gebeliğin elde edilememesidir

Toplam 6 adet iyi kalitede ET

tekrarlayan ivf ba ar s zl tib2
Tekrarlayan IVF Başarısızlığı(TIB)
 • Uygun olmayan ovulasyon stimülasyonu
 • Kötü laboratuar kültür koşulları
 • Kötü embriyo transferi
endometriyal reseptiviteyi etkileyen fakt rler
Endometriyal reseptiviteyi etkileyen faktörler
 • Endometriyal kaviteyi bozan nedenler
 • İnce endometriyum
 • Adhezyon moleküllerinin ekspresyonunun değişmesi
 • İmmünolojik faktörler
 • Trombofili
endometriyal kaviteyi bozan nedenler
Endometriyal kaviteyi bozan nedenler
 • Endometriyal kaviteyi bozan submüköz ve intramural myomlar çıkarılmalıdır.
 • Endometriyal kaviteyi bozmayan intramural myomların çıkarılması tartışmalıdır.

(Vercellini P., et al.,Obstet Gynecol. 94:341,1999., Varatesh NN., et al., Obstet Gynecol. 94:168,1999., Fernandez H., et al., Hum Reprod. 16:1489,2001.)

(Oliveira FG., et al.,FertilSteril. 81:582,2004., Ramzy AM., et al., Hum Reprod. 13:198,1998., Check JH., et al., Hum Reprod. 17:1244,2002. Surrey SE., et al., (Fertil Steril.75:405,2001.)

myoma uteri
Myoma Uteri
 • TIB’nda %6 oranında submüköz myom görülebilir.
 • HS rezeksiyonu gebelik oranlarını anlamlı olarak arttırmaktadır.

(El-Mazny A., et al., Fertil Steril 2010, In Press)

(El-Toukhy T. Et al., RMO, 2008;16:712–9.)

endometriyal polipler
Endometriyal Polipler
 • IVF başarısızlığı olgularında endometriyal polip sıklığı artmıştır (%16-20).
 • Bunların çıkarılması IVF başarısını arttırıyor gözükmektedir.
 • Büyüklük (2 cm) ve yer IVF başarısızlığına etki edebilir.

(Oliveira FG., et al., Fertil Steril. 80:1371,2003, Demirol A and Gurgan T., RMO. 8:590,2004)

polip endometriozis li kisi
Polip Endometriozis İlişkisi

McBean et al., Fertil Steril. 1996:66;522-6

Kim et al., J Am Assoc Gynecol Lap. 2003:10;46-8

%84

%47

%17

%22

(27/32) (19/88) (43/92) (15/91)

uterus septus ve subseptus
Uterus Septus ve Subseptus
 • TIB’nda HS faydalıdır.

(Tomazevic T. Et al., RMO, 2010 In Press)

IVF/ICSI ile gebelik oranı HS rezeksiyon öncesi uterus septus lu kadınlarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktür (%9.6 vs. %43.6, OR: 7.3 (P<0.001).

HS rezeksiyon sonrası gebelik oranları eşitlenmiştir. 

uterus arkuatus
Uterus Arkuatus

TIB’nda fundusa yapılan HS insizyon gebelik oranını arttırır.

HS rezeksiyon öncesi arkuat uteruslu kadınlarda ve kontrol grubuna göre gebelik oranı, rezeksiyon sonrasında eşitlenir (%20.9 vs %35.5, OR 2.1 (P < 0.03).

(Tomazevic T. Et al., RMO, 2010 In Press)

uterin sine i
Uterin Sineşi
 • TIB’nda %8.5-12 oranındadır.
 • Hafif formdadır.
 • HS ile düzeltilmesi %80 üzerinde gebelik başarısı sağlar.

(Oliveira FG., et al., Fertil Steril. 80:1371,2003, Demirol A and Gurgan T., RMO. 8:590,2004)

tib da genital t berk losisin rol gynecol obstet invest 2006 61 223
TIB’da Genital Tüberkülosisin Rolü ?(Gynecol Obstet Invest 2006;61:223.)

Klinik gebelik oranı A1 grupta %20 (8/20), B1 grupta %11 (2/18)

SONUÇ: TIB’nda genital tüberkülosis düşünülmeli, teşhis ve tedavi edilmelidir.

tib nce endometriyum
TIB: İnce Endometriyum
 • Stimüle sikluslarda, HCG günü 6 mm’nin altındaki endometriyuma denir.
 • Endometriyal pattern önemlidir.

Aspirin

Esrogen

Sildenafil

Vitamin-E

Gn-RHa

(Senturk LM and Erel CT., COOG, 2008; 20; 221-8.)

endometriyal biopsi tib
Endometriyal Biopsi: TIB

(Almong B. Et al., Fertil Steril, 2010, In Press)

endometriyal biopsi tib1
Endometriyal Biopsi: TIB

100 TIB olan kadın, RKÇ, 2 kez EB (Pipelle), bir önceki siklus

(Narvekar SA., et al., J Human Reprod 2010;3(1):15-9)

tib obezite erel ct senturk ml coog 2009 21 228 235
TIB: Obezite(Erel CT, Senturk ML,COOG 2009, 21:228-235)
 • Obez kadınlarda endometriyal hazırlık yeterli değildir (LIF konsantrasyonu düşük, hiperestrogenizm, endomeriyal polip fazla).
 • Obez kadınlarda implantasyon ve gebelik oranları düşüktür (36 yaşın altında).
 • BMI da her 1 ünite artış, gebelik oranlarında 0.84 lük bir azalışla birliktedir.
 • Obezlerde düşük riski fazladır.
tib de metforminin m yeri
TIB’de metforminin (M) yeri ?
 • IVF’de M ile matür oosit sayısı artar, fertilizasyon, bölünme oranları ve klinik gebelik oranları artar.

(Stadmauer et al., Fertil Steril. 2001:75;505-9)

 • M implantasyon oranını endometriyumun üzerine olumlu etkisi ile de iyileştirir.

(Jakubowicz et al. JCEM,2001, Cermik etal., JCEM,2003)

 • PKOS, M öncesi ve sonrası (n=26) ve plasebo (n=22)
 • M ile endometriyumun embriyoya immün cevabını baskılayan bir madde olarak bilinen glycodelin’in miktarını 3 kat arttırır.
 • Uterin rezistan indeksini %20 azaltır.
 • Testosteron HOXA-10 ekspresyonunu ve uterus kan akımını azaltır, M testosteronun bu etkisini bloke eder.
endometrial reseptivitede azalma
Endometrial reseptivitede azalma
 • Th1 sitokinler (IL-2,IL-15,IL-18,TNF-,IFN-)

(IL-1,IL-12, TNF-, CSF’s)

 • Th2 sitokinler (IL-3,IL-4,IL-5,IL-6,IL-10,IL-13,IL-17)(TGF-)

Gebelik, Th1 / Th2’ye dönüş fenomenidir

E2 ve P bu dönüşü uyarmaktadır

th1 th2 dinami i
Th1:Th2 Dinamiği
 • Progesteron Th2 değişikliklerini up-regüle eder, Th1 değişikliklerini inhibe eder.
 • Th2 sitokinleri erken genelikte çok salgılanırken, Th1 sitokinlerinin salgılanmaları gittikçe azalır.

IL-4 ve IL-6

IL-2 ve IL-12, IFN-Υ

 • Embriyo IL-10 ve TGF-β sekrete ederek Th2 dominansının oluşmasını sağlar.

Raghupathy R., Immunol Today 1997; 18: 478-82

Del Prete G., et al., Labor Invest 1994; 70: 299-306

th1 th2 dinami i1
Th1:Th2 Dinamiği
 • Gebelik esnasında periferik kan lemfositlerinden Th2 hücrelerinin sekresyon ürünlerinde progresif bir artış vardır.
 • Anembriyonik gebelikte Th2 dominansı yoktur.
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları olan kadınlarda Th2 sitokinlerinin seviyeleri azdır.
 • TIB, Th1/Th2 sitokinlerinin oranı artmış olarak bulunmuştur.

Kalu et al., Am J Reprod Immunol 2008;59:206-11

Raghupathy R., Immunol Today 1997; 18: 478-82

Del Prete G., et al., Labor Invest 1994; 70: 299-306

th1 th2 dinami i tedavi
Th1:Th2 Dinamiği Tedavi
 • IVIg
 • Paternal limfosit izoimmünizasyonu
 • Glukokortikoid tedavi
 • Antikoagülan tedavi
 • Humira
 • Intralipid

Hiç bir klinik çalışmada yukarıdaki tedavilerin, Th2 aktivitesini ve IO arttırdığı, düşük riskini azalttığı gösterilememiştir

otoimm n hastal klar
Otoimmün Hastalıklar
 • Tiroid otoimmünite (Hipotiroidi) (TPO Ab)
 • Celiac Hastalığı
 • Crohn Hastalığı
 • Psoriazis
 • Romatoid Artrit
 • Ankilosan Spondilit
 • Adisson Hastalığı
 • Otoimmün Hiperinsülinemi
 • Multiple Otoimmün Endokrinopatiler
tib antifosfolipid antikor sendromu
TIB: Antifosfolipid Antikor Sendromu

Fertil grupta APA %1.5 iken TIB’da %9 olarak bulunmuştur.

(Sauer R. et al., Fertil Steril 2010;93:2441–3)

(Catharyn S et al., RMO 2006 ; 13:29-37)

tib trombofili
TIB: Trombofili

Grup A: TIB

Grup B: kontrol

Grup C: Başarılı IVF

Trombofili prevalansı TIB artmıştır

(Azem F et al., Hum Reprod 2004: 19;368-70)

tib trombofili1
TIB: Trombofili

Qublan HS et al., Hum Reprod 2006: 21;2694–2698)

PAI-1 anormalliklerine TIB olan kadınlarda fazla bulunmuştur.

Multiple trombofilik gen mutasyonu TIB olan kadınlarda %74 iken kontrol grubu kadınlarda bu oran %20 dir.

(Coulam CB et al., RMO 2006; 12:322-7)

trombogenik genler
Trombogenik genler
 • Koagülasyon, inflamasyon ve ‘tissue remodelling’ den sorumludur.
 • Trofoblastik invazyonda ekstrasellüler matriksin degradasyonu önemlidir.
 • Bu degradasyon matriks metalloproteinazlar (MMPs) ile olur.
 • MMPs larıplasmin uyarır.
 • Trofoblast invazyonu için plasmine gerek vardır. Bu da PA ve PAIs ile regüle edilir.
slide27

Prospektif RKÇ, Enoxparin 40 mg/gün

(Qublan HS et al., Human Fertility 2008; 11: 246–253)

embriyonik geli meyi etkileyen defektler
Embriyonik gelişmeyi etkileyen defektler
 • Genetik anormallikler (kadın,erkek,gamet ve embryo)
 • Kalın zona
 • Suboptimal kültür kondisyonları
tib nda emriyoda pgs yeri
TIB’nda Emriyoda PGS yeri
 • TIB olan kadınlarda PGS ile daha fazla anormal karyotipli embriyo saptanır. Anormal karyotipli embriyoların transfer edilmemesi ile gebelik oranları artar.

(Margolioth EJ et al. Hum.Reprod. 2006; 12;1-8)

 • TIB olan kadınlarda PGS yapılması gebelik oranlarını arttırmadığı için kesinlikle gereksizdir.

(Blockeel C. Et al., RMO, 2008:17;848-54)

(ASRM Practice Committee Opinion)

kal n zona
Kalın Zona
 • Bazen in vitro kültür şartları ya da hastanın yaşı zona kalınlaşmasına ve rüptür olmamasına neden olarak, TIB’na sebep olabilir.

(De Vos and Van Steirteghem, 2000).

 • 28 RCT çalışma (1228 klinik gebelik/3646 kadın) AH, TIB olan kadınlarda gebelik oranlarını arttırmasına rağmen, eve canlı çocuk götürme oranını değiştirmemiştir.

(Das S., et al. Cochrane Database, 2009)

 • AH, TIB’da implantasyon başarısını arttırabilir ( AH: (22/107 veya%21) Kontrol: (18/166 veya%11.))

(Debrock S et al., GOI, 2009: 67;127-33)

tib zift z m m
TIB: ZIFT çözüm mü ?

TIB: 141 ZIFT / 132 kadın ve 145 ET / 97 kadın

(Aslan D., et al., Eur J Obstet GynecolReprod Biol 2005: 122; 191–194)

tib blastokist transferi z m m
TIB: Blastokist transferi çözüm mü ?

Prospektif olgu kontrol, TIB, 147 ET/ 129 BT

(Gureif F., et l., RMO 2004; 9:630-6)

Prospektif olgu kontrol, TIB, 54 kadın

(Levitas E., et al., Fertil Steril 2004;81:567-71)

di er nedenler
Diğer nedenler
 • Endometriozis
 • Hidrosalpinks
 • Suboptimal ovulasyon indüksiyonu
endometriozis tib yol a abilir
Endometriozis TIB yol açabilir
 • Endometriyal implantasyonda rol oynayan humoral ve hücresel immün cevap değişir.

(Tomassetti C.et al., RMO 2006:13;58-64)

 • Inflamasyona bağlı olarak anormal insitu E2 yapımı ve progesteronun etkilerine lokal rezistans olur.

(DeZeigler D., et al., Lancet 2010:376;730-38)

endometriozis
Endometriozis

(DeZeigler D., et al., Lancet 2010:376;730-38)

tib hidrosalpinks
TIB: Hidrosalpinks
 • Gebelik oranı ve düşük oranı = reprodüktif performans %50
 • Salpingektomi/proksimal oklüzyon = başarı oranını normale getirerek arttırıyor
 • IVF öncesi salpingektomi/proksimal oklüzyon daha maliyet-etkin bir yöntem (9300 $)

Strandell et al., Hum Reprod., 2005:20;3284-92

hidrosalpinks ve ivf prospektif rk meta analiz 3rk 295 hasta
Hidrosalpinks ve IVF: Prospektif RKÇMeta-analiz 3RKÇ 295 hasta

1.Johnson et al., Hum.Reprod. 2002:17;543-8

2.Johnson et al., Cochrane Database Syst Rev. 2004