oboj iveln ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBOJŽIVELNÍCI PowerPoint Presentation
Download Presentation
OBOJŽIVELNÍCI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

OBOJŽIVELNÍCI - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

OBOJŽIVELNÍCI. na území České Republiky. Autor: Marcela Nováková. Co je to obojživelník ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OBOJŽIVELNÍCI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oboj iveln ci

OBOJŽIVELNÍCI

na území České Republiky

Autor: Marcela Nováková

co je to oboj iveln k
Co je to obojživelník ?

Slovo obojživelník pochází z řeckého Amphibios a znamená žijící v obou živlech (amphi=obojí, bios=život), tedy na souši i ve vodě. Většina obojživelníků prožívá svůj život v mládí ve vodě a v dospělosti na souši.

d len oboj iveln k
Dělení obojživelníků

Obojživelníci se dělí do tří řádů:

OCASATÍ (čolci, mloci, surýni)

BEZOCASÍ - ŽÁBY(27 čeledí)

BEZNOZÍ - ČERVOŘI(červoři, pačervoři, cecílie)

Na území české republiky žijí pouze zástupci prvních dvou řádů – čolci, mloci a žáby

slide4
Čolek obecný má hnědý hřbet s okrouhlými černými skvrnami. Břicho žluté nebo žlutooranžové s tmavými skvrnkami. Spodní okraj ocasu je oranžový, u samců s bledě modrým proužkem. V době páření narůstá samcům všech čolků výrazný „hřebínek“. U čolka obecného je tento „hřebínek nejvýraznější, má pilovitý tvar, táhne se podél celého hřbetu od hlavy až po konec ocasu a také na spodní straně ocasu. Celková délka do 10 cm, stejně jako u žab jsou samci vždy o něco menší.

Čolek horský  má výrazně oranžové bříško beze skvrn, u samců lemované výrazným modrým pruhem. Zbarvení hřbetu je tmavošedé, u samců s nádechem do modra, u samic je typické mramorování, na bocích jsou patrné černé skvrny. Žije ve vyšších polohách, najdeme ho v rybnících, nebo malých tůních v blízkosti lesa, kde často nehybně stojí těsně pod vodní hladinou. Ve vodě žije převážnou část roku. Celková délka do 12 cm.

OCASATÍ - Čolci

Čolek obecný - samice

Čolek obecný – samec v době páření

Čolek horský

slide5
Čolek velký je 16-18 cm dlouhý a na rozdíl od ostatních čolků schopný žít

skoro celý rok ve vodě. Hřbet má tmavě hnědý až černý. Břicho je žluté či

oranžové s černými skvrnami. Výskyt je ostrůvkovitý, vázaný vždy na konkrétní

lokalitu, zhruba do 800 m n.m., především v oblasti Českomoravské vysočiny

a Orlických hor.

Čolek dunajský  se podobá čolku velkému, je však menší, jen okolo

10-ti cm, má protáhlejší tělo a kratší končetiny. Výskyt pouze v okolí Lanžhotu

a Uherského Brodu

Čolekkarpatský jepodobný čolku obecnému, hřbetní kožní hřeben samců je

nízký, kratší, nezačíná hned za hlavou jako u čolka obecného a je hladký –

pouze v podobě hrany. Ocas zakončen vlákénkem. Délka kolem 10 cm.

Výskyt ve vyšších nadmořských výškách 500 - 900 m n.m., u nás v oblasti

Jesenicka, Železných hor a Beskyd

Čolek velký

Čolek karpatský

Čolek dunajský

ocasat mlok skvrnit
OCASATÍ - Mlok skvrnitý

Dospělé jedince obou pohlaví lze jednoduše identifikovat podle kontrastního lesklého žlutočerného až žlotooranžového zbarvení, které je velmi proměnlivé od „puntíků“ až po dlouhé čáry. V dospělosti dosahuje 15 až 25 cm. Je to noční tvor, se kterým se za dne setkáme jen výjimečně, především za deště či po něm. Přes den se ukrývá v zemních děrách, skalních štěrbinách, rozkládajících se kmenech apod. Lze ho pozorovat od března do října. Výskyt mloka je závislý na čistotě vody. Na rozdíl od čolků a žab, kterým stačí k rozmnožování větší kaluže, mlok potřebuje čistou tekoucí vodu, vyhledává lesní potůčky a studánky.

barevné proměnlivosti mloků

slide7

BEZOCASÍ - ŽÁBY

Na území České republiky žijí žáby pěti čeledí v několika druzích. Některé druhy jsou rozšířeny

hojně, jejich výskyt je celoplošný, jiné jsou velmi vzácné, s výskytem omezeným jen na malé lokality.

Čeleď ropuchovití

Ropuchy jsou poměrně velké, zavalité žáby, mezi samcem a samicí je velmi výrazný velikostní rozdíl.

Svrchní strana těla má výrazně bradavičnatou kůži, barva je šedá nebo šedohnědá s barevnými,

hnědými, nebo zelenými skvrnami.

Ropucha obecná jenejvětší žába žijící na našem území, samice dorůstají 12-14 cm, samci 8-10

cm. Je pomalá a skáče jen velmi málo, většinou jen „leze“.Výskyt je celoplošný, často ji můžeme

nalézt i ve sklepechdomů

Ropucha zelená je menší, dorůstá maximálně 8 cm,má výrazné světle či tmavě zelené skvrny po

celém těle, je poměrně čilá a dobře skáče, až 1m

Ropucha krátkonohá má výrazně krátké zadní končetiny, díky kterým špatně skáče, velikost max.

8 cm, uprostřed hřbetu je jasný světlý pruh. Výskyt pouze v Čechách, v nižších polohách v blízkosti

vodních ploch s písčitými břehy

Ropucha obecná

Ropucha krátkonohá

Ropucha zelená

slide8

Čeleď blatnicovití

Blatnicepatří mezi větší žáby, dorůstají do velikosti 8 cm. Podobají se malé zavalité ropuše, spolehlivě je můžeme identifikovat podle očí – jako jediné mají panenky oválné shora dolů. Spatřit blatnici není běžné, většinou den přečkává zahrabána v bahně, v hloubce až jednoho metru, a na lov vylézá pozdě v noci. Výskyt není přesně zmapován, ale je přímo vázán na mokřady. U nás žije jediný druh Blatnice skvrnitá

Čeleď kuňkovití

Kuňky jsou malé, dorůstají jen 4,5-5 cm. Jsou většinou šedé, s výrazně zbarveným, žlutooranžovým břichem. Jsou známé tzv. kuňčím reflexem- v nebezpečí se otáčejí na záda, odhalují výrazné žluto-oranžové břicho a pacičky. Toto zbarvení má obranný charakter, má přesvědčit predátora, že živočich je jedovatý. Výskyt je pozoráván v nižších nadmořských výškách, zhruba do 500m, vždy v těsné blízkosti čisté vody. U nás žijí dva druhy Kuňka obecnáa Kuňka žlutobřichá.

Blatnice skvrnitá Kuňka obecná Kuňka žlutobřichá

slide9
Čeleď skokanovití

   Skokani mají nohy nejlépe přizpůsobeny ke skákání, jejich dlouhé nohy umožňují skoky o délce až 1 m a také velmi dobré plavání a potápění. Na hřbetní straně těla bývají nepravidelné skvrny, na nohách mají tmavší, příčné pruhy. Skokani se dělí podle barvy do dvou skupin na zelené a hnědé.

Skupina skokanů zelených

Skokan krátkonohý má krátké zadní končetiny. Délka do 7 cm. Žije převážně na souši, výskyt od nížin až do vrchovin, ostrůvkovitě.   

Skokan skřehotavý , je obecně světle až tmavě zelený se světlejší hlavou a černým proužkováním na končetinách. Je aktivní převážně ve dne. Výskyt v nížinách a pahorkatinách vždy v těsné blízkosti vody.   

Skokan zelenýje kříženec skokana skřehotavého a skokana krátkonohého Délka do 10 cm, výskyt v nižších a středních polohách, není přesně zmapován.

Skokan krátkonohý

Skokan skřehotavý

Skokan zelený

slide10

Skupina skokanů hnědých

 • Skokan hnědý  dorůstá až 10 cm, zřídka i více. Zbarvení je proměnlivé, v
 • odstínech hnědé barvy. Kromě období rozmnožování žije skokan hnědý na
 • souši. Výskyt je celoplošný.  
 • Skokan ostronosý  od skokana hnědého se liší zejména špičatě
 • zakončeným čenichem, je také výrazně menší, do 6 cm. Obývá zvláště
 • rašeliniště a vlhké louky v nížinách, výskyt u nás pouze na několika málo
 • lokalitách.
 • Skokan štíhlýmá protáhlé tělo, hlavu i čenich a dlouhé zadní končetiny.
 • Dorůstá do 7 cm, výskyt v nižších a středních polohách.

Skokan hnědý

Skokan štíhlý

Skokan ostronosý

slide11

Čeleď Rosničkovití

Rosnička zelená,klenot naší přírody

Hlava je zakulacená, tělo oválné, zadní končetiny dlouhé, na konci prstů vytvořeny přísavné terčíky, které umožňují šplhání. Hřbetní strana je zelená, výjimečně hnědá. Hřbetní zbarvení je ohraničeno tenkým černým proužkem, který se táhne od zadních končetin přes oko až k nozdrám. Samci mají žlutohnědě nebo žlutošedě zbarvené hrdlo. Výskyt převážně v nižších až středních polohách, obývá dobře osluněné lokality v blízkosti menších a středně velkých nádrží, vlhčí listnaté lesy, sady, parky, zahrady. Rosničku není snadné v přírodě najít, protože je velmi malá, dorůstá jen do velikosti 3-5 cm. Navíc se nepohybuje po zemi, ale šplhá po rostlinách, díky svému zelenému zabarvení je tak téměř neviditelná. Přesto patří k hojnějším druhům.

test znalost
Test znalostí

1. Které druhy žab jsou u nás zákonem chráněné?

A. Všechny kromě Skokana hnědého Skokan krátkonohý

B. Jen Rosnička zelená a Blatnice Skvrnitá

2. Největší žába žijící v České republice je

A. Ropucha obecná

B. Skokan skřehotavý

3. Čolek Dunajský je

A. největší z našich čolků

B. omezen svým výskytem jen na konkrétní lokalitu

4. Mlok skvrnitý

A. žije poblíž rybníků a tůní

B. Je vázán na tekoucí vodu

5. Šípové žáby jsou

A. Pralesničky žijící v Jižní Americe

B. neexistují