slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dreptul interna ţ ional umanitar al conflictelor armate l ă muriri conceptuale, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dreptul interna ţ ional umanitar al conflictelor armate l ă muriri conceptuale,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Dreptul interna ţ ional umanitar al conflictelor armate l ă muriri conceptuale, - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

Dreptul interna ţ ional umanitar al conflictelor armate l ă muriri conceptuale, izvoare, obiect, func ţ ii, principii specifice. D e f i n i ţ i a dreptului internaţional umanitar jus belli jus ad bellum jus in bello - 1864 - adoptarea primei convenţii de drept umanitar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dreptul interna ţ ional umanitar al conflictelor armate l ă muriri conceptuale,' - kirra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Dreptul internaţional

umanitar

al

conflictelor armate

lămuriri conceptuale,

izvoare, obiect, funcţii,

principii specifice

slide2

Definiţia

dreptului internaţional umanitar

jus bellijus ad bellum

jus in bello

- 1864 - adoptarea primei convenţii de drept umanitar

jus in bellodreptul războiului

dreptul umanitar

- 1899 şi 1907- conferinţele de pace de la Haga

jus in bellolegi şi obiceiuri ale războiului

dreptul umanitar

- 1949 – Conventiile de la Geneva

jus in bellodreptul conflictelor armate

dreptul umanitar

- 1977 - Protocoalele adiţionale de la Geneva

drept internaţional umanitar

al conflictelor armate

dreptul interna ional umanitar al conflictelor armate subramuri doar ca sistematizare teoretic

- ansamblul normelor de drept internaţional destinate să reglementeze

în mod special problemele survenite în conflictele armate

internaţionale şi conflictele armate fără caracter internaţional

Dreptul conflictelor armate-Dretul de la Haga:

- convenţiile adoptate la Haga din 1899şi1907;

- alte instrumente juridice;

Dreptul internaţional umanitar al conflictelor armate

-subramuri(doar ca sistematizare teoretică):

Dreptul internaţional umanitar-Dreptul de la Geneva:

- patru convenţii din 1949;

- două protocoale adiţionale din 1977;

- un protocol adiţional din 2005;

- alte instrumente juridice:

i z v o a r e l e d e b a z ale dreptului intrna ional umanitar al conflictelor armate
I Z V O A R E L E D E B A Z Ă

ALE

DREPTULUI INTRNAŢIONAL UMANITAR

AL CONFLICTELOR ARMATE

slide5
- 1907, Haga:

CONVENŢIILE REFERITOARE LA RĂZBOI:

III. Convenţia privind începerea ostilităţilor

IV. Convenţia privind legile şi obiceiurile războiului terestru

V. Convenţia privind drepturile şi obligaţiile puterilor şi persoanelor neutre în

războiul terestru

VI. Convenţia privind regimul navelor comerciale inamice la izbucnirea

ostilităţilor

VII.Convenţia privind transformarea navelor comerciale în nave de război

VIII.Convenţia privind instalarea de mine ancorate de contact

IX. Convenţia privind bombardarea de către forţele maritime în timp de război

X. Convenţia privind adaptarea la războiul maritim a principiilor convenţiei

din 1864

XI. Convenţia privind anumite restricţii referitoare la exercitarea dreptului de

capturăîn războiul maritim

XII. Convenţia privind crearea unei Curţi Internaţionale de prăzi maritime

XIII.Convenţia privind dr. şi obligaţiile puterilor neutre în războiul maritim

- Declaraţie relativă la interzicerea de a lansa proiectile şi explozive din baloane

slide6

- 1949, Geneva:

1. Convenţia pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din

forţele armate în campanie;

2.Convenţia pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi

naufragiaţilor din forţele armate pe mare;

3.Convenţia privitoare la tratamentul prizonierilor de război;

4.Convenţia privitoare la protecţia persoanelor civile în timp de război;

- 1954, Haga:

- Convenţia privind protecţia bunurilor culturale.

slide7

- 1977, Geneva:

-  Protocolul adiţional I

la convenţiile de la Geneva din 1949 cu privire laprotecţia victimelor

din conflictele armate internaţionale;

-Protocolul adiţional II

la convenţiile de la Geneva din 1949 cu privire laprotecţia victimelor

din conflictele armate fără caracter internaţional.

- 2005, Geneva:

-Protocolul adiţional III

la convenţiile de la Geneva din 1949 cu privire la adoptarea unui semn

distinctiv adiţional

- în vigoare din iulie 2006;

slide8
NUMĂRUL STATELOR PĂRŢI

LA CONVENŢIILE DE LA GENEVA DIN 1949

ŞI LA PROTOCOALELE LOR ADIŢIONALE

Convenţiile de la Geneva din 1949 …..194

- nu sunt părţi: Nioué, Kosovo, Sudanul de Sud;

Protocolul adiţional I ………………..171 (+4 semnatare)

Protocolul adiţional II ………………...166 (+3 semnatare)

Protocolul adiţional III ……….………. .59 (+88 semnatare)

slide9
3 state membre ale Consiliului Europei

nu au ratificat protocoalele adiţionale din 1977

Andora

Azerbaidjan

Turcia

93,6%

toate statele mambre al uniunii europene au ratificat protocolalele adi ionale din 1977 100
Toate statele mambre al Uniunii Europene

au ratificat protocolalele adiţionale din 1977

100%

slide11
2 state membre ale NATO

nu au ratificat protocoalele adiţionale din 1977

SUA

Turcia

92,8%

slide12

Alte tratate de drept international umanitar al conflictelor armate

(prezentare selectiva)

- Protocol referitor la prohibiţia întrebuinţării în război a gazelor

asfixiante, toxice sau similar şi a mijloacelor bacteriologice, Geneva

1925;

-Convenţia privind neutralitatea maritimă, Havana, 1928;

- Tratat privind protecţia instituţiilor artistice şi ştiinţifice şi a

monumentelor istorice(Pactul Roerich), Washington, 1935;

- Tratatul de la Londra, partea a IV-a (proces verbal privind regulile

războiului submarin),Londra, 1936;

-Convenţia cu privire la protecţia bunurilor culturale, Haga,1954;

- Tratat cu privire la interzicerea amplasării de arme nucleare şi alte

arme de distrugere în masă pe fundul mărilor şi oceanelor şi în

subsolul lor, 1971;

slide13

- Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării, producerii şi

stocării armelor bacteriologice (biologice) sau a toxinelor şi asupra

distrugerii lor, 1972;

- Convenţia asupra interzicerii tehnicilor de modificare a mediului în

scopuri militare sau în orice alte scopuri ostile, 1976;

- Convenţie asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme

clasice care pot fi considerate ca producând efecte traumatizante

excesive sau ca lovind fără discriminare, însoţită de patru protocoale şi

o rezoluţie, 1980;

- Protocol referitor la schijele nelocalizabile, 1980;

-Protocol asupra interzicerii sau limitării folosirii de mine,

capcane şi alte dispozitive,1980;

-Protocol privind interzicerea armelor laser care produc orbirea

soldaţilor şi civililor, Viena, 1995;

-Protocol asupra interzicerii sau limitării folosirii de arme

incendiare,1980;

-Rezoluţie asupra sistemelor de arme de mic calibru,1979;

slide14

- Convenţia internaţională contra recrutării, utilizării, finanţării şi

instruirii mercenarilor, 1989;

- Tratatul pentru protecţia personalului ONU şi a celui asociat

destinat operaţiunilor pentru pace, ONU în 1997.

- Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării, stocării şi utilizării

armelor chimice şi distrugerea acestora, 1992 (în vigoare 1997);

- Convenţia pentru interzicerea folosirii, stocării, producţiei şi

transferului de mine antipersonal şi pentru distrugerea lor,Ottawa,

1997 (în vigoare din 1999);

- Protocol facultativ la Convenţia asupra drepturilor copilului,

cu privire la implicarea copiilor în conflictele armate, 2001.

o b i e c t u l i f u n c i i l e dreptului interna ional umanitar
O b i e c t u l ş i f u n c ţ i i l e

dreptului internaţional umanitar

slide16

O b i e c t - totalitatea relaţiilor prin care se vizează atenuarea suferinţelor

generatede conflictele armate;

- omenirea care suferă de pe urma conflictelor armate;

F u n c ţ i i :

- funcţie de moderaţie;

-funcţia deprevedere, menţinere şi restabilire a păcii;

- funcţia formativă (educativă);

- funcţia sancţionatorie.

p r i n c i p i i l e dreptului interna ional umanitar al conflictelor armate
P r i n c i p i i l e

dreptului internaţional umanitar

al conflictelor armate

slide18

Principiul umanităţii

“dreptul umanitar ca drept pragmatic destinat să realizeze un echilibru

între necesităţile militare şi necesităţile umane”

Principiul distincţiei

“distincţie între populaţia civilă şi combatanţi, precum şi între bunurile

civile şi obiectivele militare”

Principiul precauţiei în luptă

“operaţiunile militare vor fi conduse veghind la protejarea populaţiei civile,

persoanelor civile şi a bunurilor cu caracter civil”

Principiul proporţionalităţii

“evitarea pierderilor în rândul persoanelor şi al bunurilor civile care ar fi

excesive în raport cu avantajul militar concret şi direct aşteptat”

- legătură între umanitate şi necesitatea militară;

- necesitatea militară- interzicerea suferinţelor şi prejudiciilor superflue;