studija zdravlja stanovnika op ine kostrena n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STUDIJA ZDRAVLJA STANOVNIKA OPĆINE KOSTRENA PowerPoint Presentation
Download Presentation
STUDIJA ZDRAVLJA STANOVNIKA OPĆINE KOSTRENA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

STUDIJA ZDRAVLJA STANOVNIKA OPĆINE KOSTRENA - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

STUDIJA ZDRAVLJA STANOVNIKA OPĆINE KOSTRENA. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE. C I L J E V I. Glavni ciljevi projekta.  ocjena zdravstvenog stanja stanovništva općine Kostrena.  plan za zdravlje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STUDIJA ZDRAVLJA STANOVNIKA OPĆINE KOSTRENA' - kirkan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
studija zdravlja stanovnika op ine kostrena

STUDIJA ZDRAVLJA STANOVNIKA OPĆINE KOSTRENA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

c i l j e v i
C I L J E V I

Glavni ciljevi projekta

ocjena zdravstvenog stanja stanovništva općine Kostrena

plan za zdravlje

zdravstvena intervencija (prijedlog preventivnih mjera i stručni nadzor nad njihovom provedbom radi zaštite i unapređenja zdravlja)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Ciljevi će se ostvariti kroz dva podsustava

sustav trajnog praćenja čimbenika rizičnih po zdravlje na ispitivanom području i čimbenika koji doprinose njihovu djelovanju

sustav trajnog praćenja zdravstvenog stanja stanovništva Kostrene koje je posljedica djelovanja promatranih rizičnih čimbenika

retrospektivno pra enje
RETROSPEKTIVNO PRAĆENJE

1. Pokazatelji o uvjetima života i rada

fizička okolina

prehrana

društveni standard

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

uvjeti rada i školovanja

uvjeti i način života

2. Pokazatelji somatske i mentalne razvijenosti

dojenčad, mala djeca i školska djeca

slide4

3. Pokazatelji koji se izvode iz demografske statistike

opći mortalitet

specifičan mortalitet za dob i bolest

uzrok smrti

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

4. Ocjena morbiditeta

5. Pokazatelji o zdravstvenoj djelatnosti

slide5

POKAZATELJI O UVJETIMA ŽIVOTA I RADA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Fizička okolina

kakvo a zraka
KAKVOĆA ZRAKA

Prosječne godišnje koncentracije sumporova dioksida i dimapostaja Kostrena-Glavani

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

kakvo a zraka1
KAKVOĆA ZRAKA

Prosječne godišnje koncentracije amonijakapostaja Kostrena-Sveta Lucija

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

kakvo a zraka2
KAKVOĆA ZRAKA

Srednje godišnje koncentracije fenola

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

kakvo a zraka3

Srednje godišnje (C) i C98 vrijednosti vodikova sulfida

KAKVOĆA ZRAKA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

kakvo a zraka4

Srednje godišnje (C) i C98 vrijednosti ukupnih lebdećih čestica

KAKVOĆA ZRAKA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

kakvo a zraka5

Srednje godišnje koncentracije olovau ULČ

KAKVOĆA ZRAKA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

kakvo a zraka6

Srednje godišnje koncentracije kadmija u ULČ

KAKVOĆA ZRAKA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

kakvo a zraka7

GV

PV

Rezultati analize ukupne taložne tvari (UTT)

KAKVOĆA ZRAKA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

kakvo a zraka8

PV

Rezultati analize olova u UTT

KAKVOĆA ZRAKA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

kakvo a zraka9

PV

Rezultati analize kadmija u UTT

KAKVOĆA ZRAKA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

kakvo a zraka10
KAKVOĆA ZRAKA

III kategorija kakvoće zraka(onečišćeno)

područje Vrh Martinšćice I (Pod Rusi) 1977. godine zbog:a. prekoračenja godišnje granične vrijednosti GV za taložnu tvarb. prekoračenja maksimalne mjesečne granične vrijednosti GVM za taložnu tvar u dva navrata u istoj godini

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

II kategorija kakvoće zraka(umjereno onečišćeno)

područje Zavoja Martinšćice :a. 1999. g. zbog prekoračenja godišnje preporučene vrijednosti PV za ukupnu taložnu tvarb. 2001. g. zbog prekoračenja PV za olovo u taložnoj tvari

područje Vrha Martinšćice II (mali Cirkul):a. 2001. g. zbog prekoračenja godišnje preporučene vrijednosti PV za ukupnu taložnu tvar

slide17

DRUŠTVENI STANDARD

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

socio ekonomski pokazatelji

Stanovništvo PGŽ i Kostrene starije od 15 godinaprema završenoj školi - popis 2001.

SOCIO-EKONOMSKI POKAZATELJI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

socio ekonomski pokazatelji1

Prosječni prihod po glavi stanovnika 2002. godine

SOCIO-EKONOMSKI POKAZATELJI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

demografske zna ajke
DEMOGRAFSKE ZNAČAJKE

Natalitetna stopa u PGŽ i općini Kostrenana 1 000 stanovnika

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

demografske zna ajke1
DEMOGRAFSKE ZNAČAJKE

Mortalitetna stopa u PGŽ i općini Kostrenana 1 000 stanovnika

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

demografske zna ajke2
DEMOGRAFSKE ZNAČAJKE

Prirodni priraštaj u Županiji i Kostreni 1998-2002.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

uzrok smrti
UZROK SMRTI

Uzroci smrti po grupama MKB Županija 2002.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

uzrok smrti1
UZROK SMRTI

Uzroci smrti po grupama MKB Kostrena 2002.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

pomor od novotvorina
POMOR OD NOVOTVORINA

Usporedni prikaz općeg pomora i pomora od malignih novotvorina (gruba stopa na 1 000 stanovnika)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

pobol stanovni tva

Registrirani pobol u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Kostrena 2002.

POBOL STANOVNIŠTVA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

pobol stanovni tva1
POBOL STANOVNIŠTVA

Kretanje zaraznih bolesti na 1 000 stanovnika

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

zaklju ak
ZAKLJUČAK

Struktura korištenja zdravstvene zaštite - stacionarna zdravstvena zaštita, 2001.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

zaklju ak1
ZAKLJUČAK

Struktura korištenja zdravstvene zaštite PZZ, 2002.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

zaklju ak2

Struktura uzroka smrti, 2002.

ZAKLJUČAK

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

prospektivno pra enje
PROSPEKTIVNO PRAĆENJE

Istražuje se povezanost između rizičnih čimbenika okoliša (industrija, promet) i pojave bolesti u stanovništva općine Kostrena

za ocjenu značaja zdravstvenih rizika rabit će se postojeći sustav monitoringa kvalitete zraka u okolišu INA-e i brodogradilišta “Viktor Lenac”

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

dodatno ciljano ispitivanje na dvije postaje - Vrh Martinšćice i Sveta Barbara - koncentracije policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku

za obradu prikupljenih podataka sa automatskih postaja mora se razviti poseban informatički sustav koji će omogućiti kontinuiranu obradu u realnom vremenu te javnu dostupnost rezultata

slide32

ispitivanje: prospektivno kontinuirano na 5 kohorti stanovništva

  • opći kriterij za ulazak u kohorte: odsustvo patoloških stanja kože, sluznica i organa za disanje koja mogu biti povezana s predmnijevanim zdravstvenim učincima.

posebni kriteriji za pojedine kohorte:

  • 1. školska dob

2. srednja odrasla dob, muški, aktivni pušači najmanje 10 godina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

3. srednja odrasla dob, muški, nepušači, ne izloženi pasivnom pušenju

4. srednja odrasla dob, žene, aktivni pušači najmanje 10 godina

5. srednja odrasla dob, žene, nepušači, ne izložene pasivnom pušenju

Za sve kohorte kriterij je najmanje 5 posljednjih godina neprekidnog boravka u Kostreni.