ورود به فضای محدود
Download
1 / 33

ورود به فضای محدود - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

ورود به فضای محدود. فضای محدود چیست؟. به اندازه کافی بزرگ می باشد و به شکلی می باشد که کارگر می تواند به راحتی داخل آن شده و کار انجام دهد. وسایل ورود و خروج آن کم و محدود می باشد. برای حضور دائمی افراد درون آن طراحی نشده است. فضایی که:. مخازن دریچه های آدم رو بویلرها کوره ها

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ورود به فضای محدود' - kirk-walsh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

فضای محدود چیست؟

 • به اندازه کافی بزرگ می باشد و به شکلی می باشد که کارگر می تواند به راحتی داخل آن شده و کار انجام دهد.

 • وسایل ورود و خروج آن کم و محدود می باشد.

 • برای حضور دائمی افراد درون آن طراحی نشده است.

فضایی که:


مخازن

دریچه های آدم رو

بویلرها

کوره ها

مجاری فاضلاب

سیلوها

قیف ها

گاوصندوق ها

لوله ها

کانال ها

تونل ها

داکت ها

صندوق ها

حفره ها

مثالهایی از فضای محدود:


کمبود اکسیژن

<19.5% or >23.5% غلظت اکسیژن

مواد قابل احتراق

متان

هیدروژن

استیلن

پروپان

بخارات نفتی

مواد سمی

منوکسید کربن

سولفید هیدروژن

گازهای جوشکاری

مواد خورنده

الکتریسیته

خطرات مکانیکی

میکسرها

خردکن ها

پتانسیل خطرات در فضای محدود:


ورود:

 • عملی که در آن شخص با قصد قبلی از دهانه آدم رو وارد فضای محدودی که نیاز به پرمیت ورود دارد می شود.

 • هر قسمت از بدن که از دهانه عبور نماید ، ورود در نظر گرفته می شود.


IDLH

 • مستقیماً برای سلامتی یا جان فرد خطرناک

 • هر شرایطی که یک خطر مستقیم برای سلامت فرد وارد شده ایجاد می کند و یا:

 • می تواند موجب یک اثر نامطلوب غیر قابل تغییر در سلامت فرد شود و یا:

 • می تواند در توانایی فرد برای فرار بدون کمک از یک فضای محدود مداخله کند.


وارد شونده:

 • شخصی که بصورت فیزیکی برای انجام کار وارد فضای محدود می شود.


شخص همراه:

 • فردی که خارج از فضای محدود می ماند و نظارت می کند بر وارد شونده ها ، ممانعت می کند از ورود بدون نظارت به فضای محدود ، وارد شونده ها را از شرایط غیر عادی مطلع می سازد، گروه نجات را در زمان ضرورت فرا می خواند.


سوپروایزرورود:

 • شخصی که مسئول رهبری ورود به فضای محدود می باشد.

  او باید رهبر گروه و یا سرکارگر باشد.


شخص مسئول:

 • شخصی که مستقیماً مسئول شروع کار در فضای محدود می باشد.او می تواند فرمانده تیم ، سرکارگر، کارگر کارآزموده و یا سایر اشخاص ماهر آموزش دیده و با تجربه باشد.


فضای محدودی که نیاز به پرمیت دارد فضای محدودی است که یک یا چند شرط زیر را داشته باشد:

دارای شرایط خطرناک و یا پتانسیل شرایط خطرناک می باشد.

حاوی موادی می باشد که پتانسیل احاطه کردن فرد را دارند.

شکل داخلی آن به نحوی است که می تواند شخص را به دام اندازد و یا خفه کند. ویا:

حاوی هر خطر جدی ایمنی و سلامت دیگری باشد.

فضای محدودی که نیاز به پرمیت دارد:


فضای محدود فضای محدودی است که یک یا چند شرط زیر را داشته باشد:بدون پرمیت:

 • یک فضای محدود که حاوی شرایط خطرناکی که می تواند منجر به مرگ و یا صدمات فیزیکی جدی شود ، نباشد.


ورود به فضاهای محدودی که نیاز به پرمیت دارند:

برای ورود به فضاهای محدودی که بالقوه یا بالفعل خطرناک می باشند.

ورود به فضاهای محدودی که نیاز به پرمیت ندارند:

برای کار در فضاهای محدود غیر خطرناک

دو راهکار برای ورود بهفضاهای محدود:


دستورالعمل ورود به فضاهای محدودی که نیاز به پرمیت دارند:

 • فضا را ایزوله کنید.

 • فضا را تخلیه کنید.

 • تابلو را بررسی کنید.

 • پرمیت را کامل کنید.

 • هوا را تست کنید.

 • وارد فضا شوید.


فضا را از تمامی خطرات ایزوله کنید:

 • شیرها را ببندید:

  • هواگیری و بستن دوبل و یا:

  • استفاده از فلنج های مسدود کننده

 • فضا را خالی کنید:

  • کاهش فشار ، تهویه و تخلیه

 • استفاده از تجهیزات قفل و برچسب:

  • منابع الکتریسیته

  • اجزاء چرخنده

  • مواد خطرناک

 • پاک کردن پس ماندهای موجود در فضای محدود


تهویه فضا: کنید:

 • استفاده از تهویه مکانیکی:

  • فن

  • لوله هوا

 • با Rate حداقل چهار بار در ساعت تهویه کنید:

  • فضاهای بزرگتر احتیاج به تهویه بیشتری دارند.

 • اطمینان حاصل کنید که فضای تامین شده آلوده نمی باشد:

  • هوای تهویه شده باید هوای تازه ای باشد که حاوی گازهای قابل احتراق ، گازهای سمی و غیره نباشد.


بررسی تابلو اطلاع رسانی: کنید:

 • تیم ورود باید شامل:

  • همراهان، واردشونده ها و سوپروایزر ورود باشد.

 • خطرات ورود و کار را مرور کنید.

 • لوازم حفاظت فردی را مرور کنید.

 • دستورالعمل ارتباط با گروه نجات را بررسی کنید:

  • تحقیق کنید که گروه نجات آماده و در دسترس باشد.

 • پرمیت را کامل کنید.


فرم مجوز ورود را کامل کنید: کنید:

 • پرمیت باید قبل از ورود بطور کامل و صحیح پر شود.

 • پرمیت زمانی معتبر است که توسط سوپروایزر ورود امضاء شده باشد.

 • هیچ ورودی بدون پرمیت، مجاز نمی باشد.

 • اعتبار پرمیت ها حداکثر تا 12 ساعت می باشد.

 • وقتی کار پایان یافت پرمیت و جدول باید به اداره ایمنی برگشت داده شود.

 • پرمیت های باطله باید در فایلی حداقل بمدت یکسال نگهداری شوند.


هوا را تست کنید: کنید:

بدین منظور:

 • درصد اکسیژن را تست کنید:

  • حداقل 5/19 درصد و کمتر از 5/23 درصد

 • مواد قابل احتراق را چک کنید:

  • کمتر از LEL10%

 • گازهای سمی را چک کنید:

  • منوکسید کربن باید کمتر از 35 ppm باشد

  • همچنین سایر مواد خطرناکی که در استفاده از فضای محدود قابل شناسایی می باشند.


توجه کنید::

 • هرگاه که یک محدودیتی تجاوز کرد ، مهم نیست که دلیل آن چیست، تمام افراد باید سریعاً از فضا خارج شوند و هیچ کس تا زمانی که شرایط هوا به حالت عادی باز نگشته است حق ورود به فضا را ندارد.


تست هوا باید انجام شده باشد: کنید:

 • قبل از هر ورود وقتی فضا خالی می باشد.

 • 10 دقیقه بعد از تهویه ( اگر تهویه ضروری باشد)

 • حداقل ساعتی یک مرتبه برای فضاهای محدودی که نیاز به پرمیت دارند.

 • بصورت مکرر اگر شرایط و یا سوء ظن ایجاب نماید.


همیشه هوا را در سطوح مختلف تست کنید تا اطمینان حاصل کنید که فضای ورودی ایمن می باشد.

هوای خوب

هوای رقیق

هوای خوب در نزدیکی دهانه ، دلیل بر وجود هوای خوب در کف نمی باشد.

هوای مهلک


ورود به فضای محدود و پرداختن به کار:

 • شخص همراه باید در تمام طول مدت کار در نزدیکی محل ورود بایستد . او باید همواره در طول انجام کار با وارد شونده ها در ارتباط بی سیمی باشد.

 • تمامی وارد شونده ها باید در هنگام ورود و خروج فرم مخصوص را امضاء نمایند.

 • شخص همراه باید در طول مدت کار پرمیت را با خود داشته باشد.


وقتی کار پایان یافت: کار:

 • تمامی پرسنل، ابزارها و بقایا را از فضا خارج کنید. برگه را امضاء نمائید.

 • فضا را ببندید.

 • پرمیت را باطل کنید.

 • کار را با فرمت مرور کنید. (خطرات، مشکلات، سایر کارکنان و غیره)


ورود به فضای محدودی که نیاز به پرمیت ندارد:

 • فضا را ایزوله کنید.

 • فضا را تهویه کنید.

 • فضا را ارزیابی کنید:

  • هوا را تست کنید.

  • مطمئن شوید که هوای قابل توجیه وجود دارد.

 • تابلو را بررسی کنید.

 • وارد فضا شوید.


فضا را از تمامی خطرات ایزوله کنید:

 • شیرها را ببندید:

  • هواگیری و بستن دوبل و یا:

  • استفاده از فلنج های مسدود کننده

 • فضا را خالی کنید:

  • کاهش فشار ، تهویه و تخلیه

 • استفاده از تجهیزات قفل و برچسب:

  • منابع الکتریسیته

  • اجزاء چرخنده

  • مواد خطرناک

 • پاک کردن پس ماندهای موجود در فضای محدود


تهویه فضا: کنید:

 • استفاده از تهویه مکانیکی:

  • فن

  • لوله هوا

 • با شدت حداقل چهار بار در ساعت تهویه کنید:

  • فضاهای بزرگتر احتیاج به تهویه بیشتری دارند.

 • اطمینان حاصل کنید که فضای تامین شده آلوده نمی باشد:

  • هوای تهویه شده باید هوای تازه ای باشد که حاوی گازهای قابل احتراق ، گازهای سمی و غیره نباشد.


فضا را ارزیابی کنید: کنید:

 • مشخص کنید که فضا تمامی شرایط تنظیمی برای توجیه بدون پرمیت بودن را دارا می باشد.

 • تست های هوا را بررسی کنید.

 • ارزیابی باید با امضاء سوپروایزر ورود تایید شود.

 • تهویه مکانیکی پیوسته ، مانند هوای خوب قابل قبول نمیباشد.

 • مشخص کنید که فضای محدود شرایط زیر را ندارد:

  • حاوی شرایط یا پتانسیل شرایط خطرناک باشد.

  • حاوی ماده ای باشد که می تواند احاطه کننده باشد.

  • شکل داخلی آن بنحوی باشد که می تواند شخص را به دام انداخته و یا خفه کند.

  • و یا حاوی هر خطر جدی ایمنی و سلامت دیگری باشد.


ورود به فضای محدود و پرداختن به کار:

 • اگر شرایط بدون پرمیت در حین کار تغییر کرد ، فضا باید سریعاً تخلیه شده و به فضای با پرمیت تغییر یابد و یا شرایط به فضای محدود بدون پرمیت بازگردد و مجدداً بوسیله سوپروایزر ورود تایید شود.


پیمانکار ورود به فضای محدود: کار:

 • پیمانکار باید به خطرات فضا آگاه شده باشد.

 • پیمانکار باید از دستورالعمل ورود و فرم های پرمیت خود استفاده نماید.

 • پیمانکار باید شخص همراه را مشخص نماید.

  • یک همراه برای چند وارد شونده قابل قبول می باشد.

 • پیمانکار باید خودش دستگاه های تست هوا را تامین نماید.

 • پیمانکار باید ورود را قبل از اتمام کار مرور نماید.


مسئولیت های شخص همراه: کار:

 • نظارت بر واردشونده ها در حین کار و هنگام ورود و خروج برای کمک به ایمنی آنان

  • شخص همراه مادامیکه افراد داخل فضا می باشند، نباید به هیچ دلیلی پستش را ترک کند مگر اینکه بوسیله شخص ماهر دیگری جایگزین شود.

 • نظارت بر شرایط هوا در فضا ، قبل و در حین ورود.

 • کنترل وسایل دسترسی به فضای محدود.

 • دعوت از گروه واکنش اضطراری در هنگام ضرورت.

 • ارزیابی و تشخیص خطرات در فضا و اطراف آن و اقدام در جهت رفع آنها.

 • حفظ موارد ثبت شده کار در فضای محدود، مانند نتایج تست هوا، ورود و خروج پرسنل و غیره.


مسئولیت های شخص وارد شونده: کار:

 • اطمینان یافتن از اینکه فضا بطور مناسب تخلیه، ایزوله، تهویه وبه عبارت دیگر برای ورود ایمن شده است.

 • با دریافت جمله هشداردهنده شخص همراه سریعاً و بدون پرسش از فضا خارج شود، اهمیت ندارد که دلیل آن چیست.

 • پیروی از کلیه قوانین و دستورالعمل های ایمنی مرتبط با کار

 • با کاری که باید انجام دهد و دستورالعمل مربوط به آن آشنا باشد.

 • در صورت ضرورت از لوازم حفاظت فردی مناسب استفاده نماید.


مسئولیت های سوپروایزر: کار:

 • مطمئن شود که حفاظت مناسب برای وارد شونده ها بوسیله قفل و برچسب مناسب فراهم شده است و اینکه تمامی خطرات بطور مطمئن ایزوله شده ا ند.

 • حمایت از نظارت شخص همراه در کنترل ورود به فضای محدود

 • تایید اینکه کلیه پرسنل خارج شده ا ند ، قبل از بستن فضا

 • اطمینان از اینکه کلیه پرسنل به خطرات فضا آگاهی کامل دارند.

 • اطمینان از اینکه قبل از ورود، گروه ا مدا د و نجات در دسترس می باشند.


ad