profilering ckg t kinderkasteeltje n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje. Algemeen. CKG = Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Erkend en gesubsidieerd door K&G, afdeling Preventieve Gezinsondersteuning In het Vlaamse land: 23 CKG’s

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje' - kirk-padilla


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
profilering ckg t kinderkasteeltje
Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje

CKG Nazareth

algemeen
Algemeen
 • CKG = Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
 • Erkend en gesubsidieerd door K&G, afdeling Preventieve Gezinsondersteuning
 • In het Vlaamse land: 23 CKG’s
 • Vooral gericht op kansarme regio’s. Vaak hebben de CKG’s een afdeling in een kansarme buurt

CKG Nazareth

algemeen1
Algemeen
 • In Oost-Vlaanderen:

Nazareth (met afd. Gentbrugge), Ronse, Evergem (met afd. Gent), Lierde (met afd. Aalst), Zottegem, St. Niklaas (afd. van Schilde)

 • Een CKG is 24/24 bereikbaar

CKG Nazareth

ckg t kinderkasteeltje
CKG ‘t Kinderkasteeltje
 • CKG Nazareth: Residentieel

Mobiel

Triple P (individueel & groep)

Drapstraat 49, 9810 Nazareth

Tel: 09/ 385 40 15

www.kinderkasteeltje.be

CKG Nazareth

slide5
CKG Gentbrugge: Buidel Mobiel

Amber

Jacob van Arteveldestr. 20, 9050 Gentbrugge

Tel: 09/ 230 47 94

www.kinderkasteeltje.be

wat kan het ckg aanbieden
Wat kan het CKGaanbieden?
 • Opvoedingshulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar
 • Bijzondere aandacht voor kinderen van 0 tot 6 jaar
 • Verschillende begeleidingsvormen

die naadloos in elkaar kunnen overgaan

CKG Nazareth

werkingsprincipes 1
Werkingsprincipes (1)
 • Vraaggericht
 • Betrokkenheid van kind en ouders in werking
 • Laagdrempelig
 • Vertrekken vanuit positieve krachten
 • Naadloze zorg
 • Voorkeur voor minst ingrijpende werkvorm

CKG Nazareth

werkingsprincipes 2
Werkingsprincipes (2)
 • Samenwerking en overleg met andere diensten
 • Steunend op agogisch en pedagogisch beleid
 • Multi-disciplinair

CKG Nazareth

opnameprocedure
Opnameprocedure
 • Aanmelding door ouders of hulpverleners (telefonisch, via mail, brief,…)
 • Intakegesprek in centrum of via huisbezoek
 • Bespreken op team
 • Hulpverleningsvoorstel voor ouders

- Indien akkoord, opstart begeleiding

of plaats op de wachtlijst

- indien niet akkoord, zoeken naar gepaste doorverwijzing

 • Bij mobiele begeleidingen: mogelijks opnamestop bij te lange wachtlijst

CKG Nazareth

wie werkt in het ckg 1
Wie werkt in het CKG (1)
 • Financieel-administratieve directie
 • Pedagogische directie – kwaliteitscoördinator
 • Pedagogisch team

- pedagogisch verantwoordelijken

- individueel kindbegeleidster

- leefgroepbegeleid(st)ers

CKG Nazareth

wie werkt in het ckg 2
Wie werkt in het CKG (2)
 • Sociaal team

- verantwoordelijke sociale dienst

- gezinsbegeleid(st)ers

 • Medisch team

- verpleegkundige

- arts verbonden aan het centrum

 • Administratief team
 • Logistiek team
 • Keukenteam

CKG Nazareth

mobiele en ambulante modules opnamecriteria
Mobiele en ambulante modules: opnamecriteria
 • Nadruk ligt op pedagogische problematiek.
 • Voldoende perspectief op verandering met een tijdelijk hulpaanbod
 • Op vraag van de ouders of doorverwijzende instantie in samenspraak met de ouders.

CKG Nazareth

mobiele en ambulante modules tegenindicaties
Mobiele en ambulante modules: tegenindicaties
 • Chronische problematiek
 • De veiligheid van het kind is onvoldoende gegarandeerd

CKG Nazareth

na de begeleiding
Na de begeleiding
 • Meeste kinderen: terug naar gezin van herkomst
 • Al dan niet met verdere ondersteuning
 • Nazorg door CKG kan
 • Soms doorverwijzing naar langdurige begeleidingsdiensten

CKG Nazareth

nazareth
Nazareth

CKG Nazareth

begeleidingsvormen nazareth
Begeleidingsvormen Nazareth
 • Mobiele begeleiding
 • Triple P (individueel en groep)
 • Residentiële begeleiding

CKG Nazareth

mobiele begeleiding
Mobiele begeleiding
 • Het gezin wordt in de thuiscontext begeleid
 • Wekelijks gesprek en/of interventie
 • Begeleiding aan de hand van samen opgestelde doelstellingen
 • Doel: verbeteren van de opvoedingsrelatie tussen ouders en kinderen
 • Begeleiding is gratis

CKG Nazareth

mobiele begeleiding1
Mobiele begeleiding
 • Gesprekken met ouders
 • Ouder-kind momenten
 • Aandacht voor de beleving van het kind
 • Gebruik van materiaal om gesprek te faciliteren (duplo, doos vol gevoelens,…)

CKG Nazareth

triple p
Triple P

Positief Pedagogisch Programma

Preventief en vroegtijdig interventieprogramma

Streeft ernaar een positieve, zorgzame ouder-kind relatie te bevorderen

Helpt ouders om doeltreffende strategieën te ontwikkelingen om belangrijke gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen te voorkomen.

Gericht op ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar

Gebaseerd op klinisch onderzoek – evidence based.

principes van triple p
Principes van Triple P
 • Bieden van een veilige, uitdagende omgeving
 • Creëren van positieve leerervaringen
 • Assertieve discipline toepassen
 • Realistische verwachtingen stellen
 • Voor jezelf als ouder zorgen

CKG Nazareth

triple p interventies
Triple P interventies

1.Universele Triple P

Algemene voorlichting via massamedia

2. Selectie Triple P

Informatief gesprek of reeks lezingen

3. Eerstelijns Triple P

Gerichte, kortdurende vaardigheidstraining tijdens individuele gesprekken

4. Standaard en groepsgerichte Triple P

Brede training individueel of in groep

5. Versterkt Triple P

Bijkomende gezinsinterventie

CKG Nazareth

niveau 4 standaard triple p
Niveau 4: Standaard Triple P
 • Individuele oudertraining in opvoedingsvaardigheden
 • Actief oefenen
 • Versterken van vaardigheden
 • Programma van 10 sessies
 • Gratis
 • Wordt binnen de thuiscontext gegeven

CKG Nazareth

niveau 4 groepsgericht triple p
Niveau 4: Groepsgericht Triple P
 • Groep van 10 tot 12 ouders
 • Actief oefenen van vaardigheden
 • Programma van 9 sessies

- 5 x 2,5 uur groepsbijeenkomst

- 3 x 20 min telefonische sessies

- 1 eindsessie - groep

 • Sociale steun
 • Versterken van opvoedingsvaardigheden
 • Deelname aan de groep is gratis
 • Kan in Deinze, Nazareth of Gentbrugge doorgaan

CKG Nazareth

residenti le begeleiding
Residentiëlebegeleiding
 • Werken rond de opvoedingsvragen van de ouders
 • Wekelijks gesprek of interventie
 • Opvang en begeleiding van het kind in een leefgroep gedurende dag en nacht
 • Tegenindicaties

- Opvangnood (vb. werksituatie)

- Te specifieke problematiek bij het kind of ouder

CKG Nazareth

residentieel
Residentieel
 • Ouderbijdrage wordt berekend op basis van inkomen
 • Minimum 1,25 euro Maximum 20 euro per dag
 • Sociaal tarief mogelijk
 • School- en medische kosten worden afzonderlijk aangerekend.

CKG Nazareth

residentieel1
Residentieel
 • Onderscheid tussen perspectiefzoekend en perspectiefbiedend
 • Termijn afhankelijk van de module

CKG Nazareth

leefgroepwerking
Leefgroepwerking
 • Verticale leefgroepen
 • 3 leefgroepen
 • Veiligheid – geborgenheid – rust - huiselijkheid
 • Observatie en opvolging ontwikkeling
 • Ruimte voor ouder- en kindparticipatie
 • Aandacht voor kind als individu

CKG Nazareth

crisisopvang
Crisisopvang
 • via Crisisnetwerk

Oost-Vlaanderen integrale jeugdhulp:

   • 0-12 jaar: CKG’s en 13-18 jaar: CAW
   • Enkel toegankelijk voor hulpverleners
   • CKG-netwerk 24/24u bereikbaar: 09/360 04 42
   • Opnameduur: 7 dagen (verlengbaar met 7 dagen)

CKG Nazareth

afdeling gentbrugge
AfdelingGentbrugge

CKG Nazareth

begeleidingsvormen
Begeleidingsvormen
 • Mobiele begeleiding
 • Buidelbegeleiding
 • Amberbegeleiding

CKG Nazareth

buidelbegeleiding
Buidelbegeleiding
 • Vorm: individuele ouder-kindsessies (op het centrum) aangevuld met huisbezoeken
 • Methodieken tijdens de ouder-kindsessies:
  • samen 'doen' (spelen, koken, knutselen, uitstap,...)
  • video-interactietraining
  • modelling
  • gesprek (al dan niet aan de hand van concrete materialen zoals duplo's, doos vol gevoelens,...)

CKG Nazareth

buidelbegeleiding1
Buidelbegeleiding
 • Meerwaarde van ouder-kindsessies:
  • de ouder investeert in het kind, er wordt gewerkt aan

basisvertrouwen door ouder en kind samen te brengen

op het niveau van het kind

  • alle voorwaarden zijn vervuld om tot een positieve interactie te komen (weg uit dagelijkse sleur, materiaal, ruimte,...)
  • direct inspelen door begeleider op interacties is mogelijk
 • Doel:ouder en kind werken samen aan het verbeteren van de opvoedingsrelatie

CKG Nazareth

buidelbegeleiding2
Buidelbegeleiding
 • Minimaal één contact per week
 • Zorg op maat: de ouder- kindsessies variëren van 1 tot 3 per maand
 • Preventief mandaat
 • Doelstellingenplan, samen met ouders opgesteld
 • Begeleiding is gratis

CKG Nazareth

amberbegeleiding
Amberbegeleiding
 • Kan van start gaan de laatste maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum of tot en met eerste 5 levensmaanden van de baby
 • Max. zes maanden begeleiding
 • Drie maal per week aan huis
 • Begeleiding is gratis

17-11-2014

CKG Nazareth

amberbegeleiding1
Amberbegeleiding
 • Concrete invulling geven aan alle facetten van de ouder-kind interactie
 • Vier domeinen: extra aandacht

- zorg voor de baby

- hechtingsrelatie

- ontwikkelingsstimulering

- opbouw van een ondersteunend netwerk

17-11-2014

CKG Nazareth

amberbegeleiding samenwerking met andere diensten
Amberbegeleidingsamenwerking met andere diensten
 • Nauwe samenwerking met verpleegkundige K&G
 • Contact met

- Kraamcentrum

- OCMW

- Kinderdagverblijf of onthaalouder

- Verwijzende instantie

- Familiehulp

17-11-2014

CKG Nazareth