tulevaisuuden asuntopolitiikkaa kuuma seudulla seminaari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TULEVAISUUDEN ASUNTOPOLITIIKKAA KUUMA-SEUDULLA -seminaari PowerPoint Presentation
Download Presentation
TULEVAISUUDEN ASUNTOPOLITIIKKAA KUUMA-SEUDULLA -seminaari

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

TULEVAISUUDEN ASUNTOPOLITIIKKAA KUUMA-SEUDULLA -seminaari - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

TULEVAISUUDEN ASUNTOPOLITIIKKAA KUUMA-SEUDULLA -seminaari. Nurmijärvi, tiistai 17.6.2014 KUUMA-seudun asuntoryhmän puheenjohtaja, suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto. Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TULEVAISUUDEN ASUNTOPOLITIIKKAA KUUMA-SEUDULLA -seminaari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tulevaisuuden asuntopolitiikkaa kuuma seudulla seminaari

TULEVAISUUDEN ASUNTOPOLITIIKKAA KUUMA-SEUDULLA -seminaari

Nurmijärvi, tiistai 17.6.2014

KUUMA-seudun asuntoryhmän puheenjohtaja, suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

selvitys vuokra asuntotuotannon turvaamiseksi kuuma kunnissa
Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa
 • Selvityksen tekemisen taustalla valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimus vuosille 2012-2015
 • Käynnistettiin selvityshanke, jonka ovat rahoittaneet KUUMA-kuntien lisäksi Uudenmaan liitto sekä Ympäristöministeriö
 • Hanke päättyy 30.6.2014
hankkeen tulokset kuuma seudulla
Hankkeen tulokset KUUMA-seudulla
 • Selvityksen vaikutus koko Helsingin seudun asuntokysymykseen ja KUUMA –seudun rooli siinä
 • Selvityshenkilön toimenpide-ehdotukset
hankkeen tuloksista
Hankkeen tuloksista
 • Valmisteilla Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman (MASU) ja asumisstrategian valmistelutyö sekä aiesopimus 2016-2019
 • on edistetty ymmärrystä KUUMA -kuntien keskinäisestä erilaisuudesta sekä erilaisuudesta suhteessa PKS –kuntiin
 • KUUMA -seudun yhteistyö parantunut
 • vuokra-asuminen vs. seudun kilpailukyky
 • vastakkainasettelu PS vs. KUUMA on lientynyt ymmärryksen lisääntyessä
yhteisen rakennuttajaorganisaation kilpailuttaminen
Yhteisen rakennuttajaorganisaation kilpailuttaminen
 • Ajankohta todettiin nopeasti epätarkoituksenmukaiseksi – yhteistyön kehittäminen kilpailuttamalla ja siihen liittyvien asioiden valmistelu ja linjaaminen eivät olleet käynnistymässä oikeassa järjestyksessä
  • Ensin pitäisi linjata maa- ja asuntopoliittiset tavoitteet sekä varmistaa tontit kuntien ara-tuotantoon
  • Meneillään olevat kuntaselvitykset hämmensivät
 • Yhteistyö lisääntyi ja vuokrataloyhtiöt terävöityivät
 • Asuminen KUUMA-kunnissa kohtuuhintaista – kunnat ovat sitoutuneet MAL-aiesopimuksen tavoitteisiin
hankintaosaamisen keskitt minen kahteen kuntaan
Hankintaosaamisen keskittäminen kahteen kuntaan
 • Isäntäkuntamallilla aiemmin pyritty parantamaan ja keskittämään hankintaosaamista – yhteistyö ollut kuitenkin vaisua. Em. kokemusten perusteella keskittäminen ei ole edennyt.
 • Teemaan liittyen
  • järjestettiin 21.5.2014 puoli päivää kestänyt hankintaosaamisen koulutustilaisuus Järvenpäässä
  • 26.6.2014 klo 9-12 järjestetään vielä puoli päivää kestävä ”hankintaklinikka” –koulutus Keravalla
maa ja asuntopoliittisten tavoitteiden yhteensovittaminen
Maa- ja asuntopoliittisten tavoitteiden yhteensovittaminen
 • Käynnistetty KUUMA –asuntopoliittisen ohjelman laatiminen
 • Teija Ojankoski jatkaa myös tässä ja työ on tarkoitus saada valmiiksi lokakuun loppuun 2014
  • väh. KUUMA-seudun pääperiaatteiden määritys
 • Parhaillaan työn alla Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (MASU) ja siihen liittyvä seudun asumisstrategia.
 • KUUMA-kunnille tärkeiden yhteisten asuntopoliittisten linjausten määrittämisellä tähdätään myös keväällä 2015 käynnistettävän uuden aiesopimuksen 2016-2019 sisältöön
tonttiohjelma vuokra ja asumisoikeusasuntotuotantoon
Tonttiohjelma vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoon
 • Kunnat laativat säännönmukaisesti päivitettävän tonttiohjelman, jolla turvataan tonttitarjonnan jatkuvuus sekä omalle vuokrataloyhtiölle että muulle vuokra-asunto- ja asumisoikeusasuntotuotannolle.
 • Kukin kunta laatii itsenäisesti
asumisoikeusj rjestelm
Asumisoikeusjärjestelmä
 • Neuvotteluja Helsingin kanssa viety eteenpäin. Helsinki suhtautuu myönteisesti.
 • Tarkoitus ostaa 1.1.2015 alkaen sekä järjestysnumerojärjestelmän hoitaminen että asumisoikeusasioiden muu viranomaistoiminta Helsingin kaupungilta.
 • Kunnat tekevät parhaillaan päätöksiä ostopalvelusta.
energia ja korjausavustusasioiden keskitt minen kahteen kuntaan
Energia- ja korjausavustusasioiden keskittäminen kahteen kuntaan
 • Yksikään kunta ei ole halukas keskittämiseen.
 • Kysymyksessä kuntien toimiminen valtionapuviranomaisena, josta tehtävästä halutaan pikemminkin luopua.
 • Esitetty, että ARA myöntäisi tuet ja kunnat voivat toimia rakennusvalvonnassa avustamassa (valmiustodistukset yms.)
 • Esitetty myös, että asia otettaisiin esille rakennusvalvontojen ylikunnallistamista selvitettäessä.