rekonstrukce letn ho koupali t v jilemnici n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V JILEMNICI PowerPoint Presentation
Download Presentation
REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V JILEMNICI

play fullscreen
1 / 43

REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V JILEMNICI

120 Views Download Presentation
Download Presentation

REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V JILEMNICI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REKONSTRUKCELETNÍHO KOUPALIŠTĚV JILEMNICI • MVDr. Pavel Ott

 2. Prezentace rekonstrukce koupaliště vychází z GENERÁLNÍHO PROJEKTU pro rekonstrukci koupaliště; archivní číslo B 200850 - 1. Označení jednotlivých bodů prezentace v hlavičce je shodné s označením v projektu.

 3. HISTORIE

 4. HISTORIE

 5. HISTORIE

 6. HISTORIE

 7. HISTORIE

 8. SOUČASNÝ STAV

 9. SOUČASNÝ STAV

 10. SOUČASNÝ STAV

 11. OKOLÍ KOUPALIŠTĚ

 12. OKOLÍ KOUPALIŠTĚ

 13. Autokemp Prostor koupaliště Linie stromů V Urbanistické řešení2009

 14. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ ŘEŠENÍC.1.3.1. 2009

 15. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ C.1.3.1. Pohled západní Pohled východní

 16. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ C.1.3.1.

 17. ETAPIZACE VÝSTAVBY 2 ETAPY: 1) - KOUPALIŠTĚ 2) - AUTOKEMP

 18. Autokemp Prostor koupaliště Linie stromů V

 19. OBJEKTY REKONSTRUKCE NOVOSTAVBA OBJEKTU PROVOZNÍHO A HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ (B.2. SO 01) PROSTOR OBČERSTVENÍ

 20. OBJEKTY REKONSTRUKCEBAZÉNYVARIANTA I.2009

 21. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA I.

 22. OBJEKTY REKONSTRUKCE OSTATNÍ

 23. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY 3 VARIANTY

 24. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA II. 2011

 25. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA II. Obsahuje:

 26. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA II. Stavební celky:

 27. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA II. Náklady:

 28. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA II. Investice:

 29. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA III. ilustrační foto

 30. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA III.

 31. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA III. Obsahuje:

 32. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA III. Stavební celky: • Technologické přípojky • Betonové a jiné konstrukce • Zásyp, podsyp bazénů • Přístupové cesty + parkoviště • Oplocení areálu • Zpevněné plochy • Parkové úpravy • Osvětlení

 33. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA III. Náklady:

 34. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA III. Investice:

 35. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA IV. ilustrační foto

 36. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA IV.

 37. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA IV. Obsahuje:

 38. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA IV. Obsahuje:

 39. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA IV. Stavební celky: • Technologické přípojky • Betonové a jiné konstrukce • Zásyp, podsyp bazénů • Přístupové cesty + parkoviště • Oplocení arálu • Zpevněné plochy • Parkové úpravy • Osvětlení

 40. OBJEKTY REKONSTRUKCE BAZÉNY VARIANTA IV. Náklady:

 41. OBJEKTY REKONTRUKCEbazényvarianta IV Investice:

 42. Dobaprovozu

 43. Výnosy • Vstupné • 100 dospělých osob/den a 60 kč 6.000,-Kč • 100 dětí nad 6 let/den a 40 kč 4.000,-Kč • 60 dospělých osob/2 hod. a 30 kč 1.800,-Kč • 60 dětí osob/2hod. A 20 Kč 1.200,-Kč • Celkem za den 13.000,-Kč • Poplatky za doplňkové sporty. • Bufet. • Poplatky za parkoviště.