C le erc v r
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Cíle ERC v ČR. Možnosti spolupráce ekumenického hnutí v ČR. Ekumenická situace. Věrně odráží zápas a hledání cesty v jednotlivých církvích. Učíme se chovat a pracovat v situaci náboženské svobody.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kiri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
C le erc v r

Cíle ERC v ČR

Možnosti spolupráce ekumenického hnutí v ČR

autor: Pavel Černý


Ekumenick situace
Ekumenická situace

 • Věrně odráží zápas a hledání cesty v jednotlivých církvích.

 • Učíme se chovat a pracovat v situaci náboženské svobody.

 • Dříve nás ke spolupráci vedl tlak totalitního režimu. Neměli bychom zapomenout na tuto dobu a na ty, kteří trpěli ve vězeních a v osobním i rodinném životě.

autor: Pavel Černý


Ekumenick situace1
Ekumenická situace

 • V situaci svobody nás k sobě vede touha po jednotě zakotvená v díle Ježíše Krista.

 • Motivuje nás potřeba se spojit v tlaku dnešní na jedné straně sekularizované a z jiného pohledu zase multináboženské společnosti.

 • Tlak byrokratických metod úřednického aparátu, který se často chová „socialisticky“.

autor: Pavel Černý


Modely ekumenick spolupr ce
Modely ekumenické spolupráce

 • Konvergenční, případně konsensuální podoba ekumeny (teoreticko-teologická), která ovlivnila ekumenickou spolupráci od Lausanne 1927 se ukázala jako nedůsledná. Nepřivedla církve blíže k sobě. Nyní po konci konsensuální ekumeny, jde o život ve společenství nezastíněný různými pojetími víry. Společný život a spolupráce jsou důležitější než teologický konsensus.

autor: Pavel Černý


Z kladn modely sjednocen
Základní modely sjednocení

autor: Pavel Černý


Federativn model
Federativní model

 • Spolupráce v misijních aktivitách (evangelizačních, sociálních a humanitárních). Církve jednají samostatně jako nezávislé jednotky. Jejich teologická, liturgická a ústavní identita není narušována.

autor: Pavel Černý


2 organick jednota
2. Organická jednota

 • Jde o korporativní jednotu. To je vysoký cíl mnoha ekumenických snah, jak si ho představovali mnozí od dob první světové misijní konference v Edinburghu 1910.

 • Za tímto modelem je snaha spojit církve v jeden nový útvar s vlastní identitou.

autor: Pavel Černý


3 model vz jemn ho uzn n
3. Model vzájemného uznání

 • Jde o střední pozici. Zůstává samostatnost církví, ale je zde snaha o sjednocení v určitých konstitutivních znacích jednoty (např. interkomunie – společenství stolu Páně). Eucharistická vzájemnost předpokládá základní shodu ve víře a učení, včetně uznání úřadů. (Leuenberské spol. církví; Limské dokumenty – 1982)

autor: Pavel Černý


Situace erc v r
Situace ERC v ČR

 • Pohybujeme se mezi modelem federativním a modelem vzájemného uznání.

 • Ekumenická shromáždění, interkomunie při studijních dnech, kaplanská služba v AČR a VDP.

autor: Pavel Černý


C le na z klad registrace rozv jet pr ci erc jako svazu c rkv v r
Cíle – na základě registrace rozvíjet práci ERC jako svazu církví v ČR

 • Na základě získané registrace rozvíjet práci ERC jako svazu církví

 • Pastorační (kaplanská) služba ve zdravotnických zařízeních

 • Zřízení meditativní místnosti (kaple) na Ruzyňském letišti

autor: Pavel Černý


C le erc
Cíle ERC svazu církví v ČR

 • Zaměřit se na kvalitní televizní a rozhlasové přenosy bohoslužeb

 • Zkvalitnit přenos informací z církví do zpravodajství

 • Zlepšit práci komisí ERC. Mít raději méně komisí, ale funkčních….

autor: Pavel Černý


C le erc1
Cíle ERC svazu církví v ČR

 • Motivovat všechna teologická učiliště v ČR (fakulty a semináře), aby dávala větší důraz na výchovu studentů ke službě a k naplnění misijního poslání církví. K tomu např. již léta vyzývá SRC a v ČR to z velké části nebylo vzato na vědomí.

 • Nedostatečně vybavené knihovny, zanedbání některých oborů praktické teologie a misiologie.

autor: Pavel Černý


C le erc2
Cíle ERC svazu církví v ČR

 • Získat finanční zabezpečení kanceláře ERC pro dalšího pracovníka

 • Tento pracovník by na půl úvazku rozvíjel a obsluhovat webové stránky a na polovinu úvazku by fungoval jako tiskový mluvčí.

 • Pokračovat v konání studijní dnů ERC

 • Znovu se pokoušet o kooperativní model vztahu ke státu

autor: Pavel Černý


C le erc v r

autor: Pavel Černý


ad