Download
iv demogr fia haland s g n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IV. Demográfia Halandóság PowerPoint Presentation
Download Presentation
IV. Demográfia Halandóság

IV. Demográfia Halandóság

64 Views Download Presentation
Download Presentation

IV. Demográfia Halandóság

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IV. DemográfiaHalandóság

 2. Legfontosabb halálozási mutatók • A halálozások abszolút száma • Halálozási arányszám • Halálozási csoportarányok • Haláloki arányok • Csecsemőhalandóság • Standardizált halálozási arányszám • Születéskor, és az egyes életkorokban várható átlagos élettartam

 3. A halálozási arány nemzetközi alakulása 1935-1939

 4. A születéskor várható átlagos élettartam 1960-ban

 5. Európai országokban a férfiak születéskor várható átl. élettartamának boxplot ábrái

 6. Európai országokban a nők születéskor várható átl. élettartamának boxplot ábrái

 7. A 3-19 évesek korspecifikus halálozási arányszámainak időbeli alakulása

 8. A 20-39 évesek korspecifikus halálozási arányszámainak időbeli alakulása

 9. A 40-59 évesek korspecifikus halálozási arányszámainak időbeli alakulása

 10. A 60-79 évesek korspecifikus halálozási arányszámainak időbeli alakulása

 11. A születéskor várható átlagos élettartam alakulása nemenkéntMagyarországon

 12. A férfiak és a nők korspecifikus halálozási arányszámai hányadosának időbeli alakulása

 13. A 20-39 éves férfiak és nők korspecifikus halálozási arányszámai hányadosának időbeli alakulása Magyarországon .

 14. A 40-59 éves férfiak és nők korspecifikus halálozási arányszámai hányadosának időbeli alakulása

 15. A 60 évnél idősebb férfiak és a nők korspecifikus halálozási arányszámai hányadosának időbeli alakulása

 16. A férfiak születéskor várható átlagos élettartama

 17. A nők születéskor várható átlagos élettartama

 18. Nyers és standardizált halálozási arányszámok

 19. Születéskor várható átlagos élettartam különbségei térségenként (2004)(adatok évben) *1998-2002 évek átlaga

 20. A nők esetében a legmagasabb és a legalacsonyabb halandóságú kistérségek

 21. A férfiak esetében a legmagasabb és a legalacsonyabb halandóságú kistérségek

 22. A 100.000-nél nagyobb lélekszámú városokban élők születéskor várható élettartama (2003)

 23. A férfiak halálozási arányszámai néhány korcsoportban a családi állapot szerint

 24. A nők halálozási arányszámai néhány korcsoportban a családi állapot szerint

 25. A csecsemőhalandóság időbeli alakulása Magyarországon

 26. A csecsemőhalandóság az európai országokban 2004-ben

 27. Európai országokban a csecsemőhalandóságok boxplot ábrái országcsoportonként

 28. A születéskor várható átl. élettartam és az egyes tényezők közötti lineáris korrelációs együtthatók