pr ba standaryzacji farmakoterapii w wybranych stanach nag ych w szpitalnym oddziale ratunkowym n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRÓBA STANDARYZACJI FARMAKOTERAPII W WYBRANYCH STANACH NAGŁYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRÓBA STANDARYZACJI FARMAKOTERAPII W WYBRANYCH STANACH NAGŁYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

PRÓBA STANDARYZACJI FARMAKOTERAPII W WYBRANYCH STANACH NAGŁYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

PRÓBA STANDARYZACJI FARMAKOTERAPII W WYBRANYCH STANACH NAGŁYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. Anna Domagalska, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Łodzi. Próba standaryzacji farmakoterapii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PRÓBA STANDARYZACJI FARMAKOTERAPII W WYBRANYCH STANACH NAGŁYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr ba standaryzacji farmakoterapii w wybranych stanach nag ych w szpitalnym oddziale ratunkowym

PRÓBA STANDARYZACJI FARMAKOTERAPII W WYBRANYCH STANACH NAGŁYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Anna Domagalska, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński

z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Łodzi

pr ba standaryzacji farmakoterapii
Próba standaryzacji farmakoterapii...
 • Stany nagłe - ostre stany zagrożenia życia - wymagają natychmiastowych działań (<10 min)
 • zetknięcie z pacjentem w stanie zagrożenia życia może być dla ratownika sytuacją trudną emocjonalnie
pr ba standaryzacji farmakoterapii1
Próba standaryzacji farmakoterapii...
 • po szybkim ustaleniu rozpoznania jednolite zasady farmakoterapii ułatwią podejmowanie trudnych decyzji
 • zapewnią zachowanie ciągłości pomocy przedszpitalnj oraz szpitalnej w Oddziale Ratunkowym
pr ba standaryzacji farmakoterapii2
Próba standaryzacji farmakoterapii...
 • pierwszeństwo mają czynności resuscytacyjne: udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, masaż pośredni serca, wczesna defibrylacja, odbarczenie odmy opłucnowej ...
pr ba standaryzacji farmakoterapii3
Próba standaryzacji farmakoterapii...
 • TLEN w wysokim stężeniu podawany jest w każdym stanie nagłym
leki stosowane w resuscytacji
Leki stosowane w resuscytacji
 • Adrenalina 1 mg co 3 min
 • Atropina 1 mg co 3 min
 • Wodorowęglan sodu 1 mmol/kg
 • Amiodaron 5 -10 mg/kg
 • Lidocaina 1,5 mg/kg
 • Prokainamid 30 mg/min
 • Magnesium sulfuricum 1-2 g przez 2 min
 • Wazopresyna 40 j jednorazowo
farmakoterapia w zawale mi nia sercowego mona
Farmakoterapia w zawale mięśnia sercowego („mona”)
 • morfina - iv. 2 - 4 mg co 5 min
 • O2 - 4 l/min
 • nitrogliceryna - sl. lub iv we wlewie
 • aspiryna - po. 325 mg
farmakoterapia w zawale mi nia sercowego cd
Farmakoterapia w zawale mięśnia sercowego cd.
 • Leczenie reperfuzyjne :
 • - heparyna niefrakcjonowana - iv ( lub enoxaparina)
 • - streptokinaza lub tkankowy aktywator plazminogenu - dożylna terapia reperfuzyjna
farmakoterapia w zawale mi nia sercowego cd1
Farmakoterapia w zawale mięśnia sercowego cd.
 • betablokery : metoprolol lub propranolol lub esmolol - iv : jeśli nie ma przeciwwskazań
 • inhibitory konwertazy angiotensyny : kaptopryl - po
 • magnez - przed fibrynolizą u starszych chorych
 • GIK
farmakoterapia w obrz ku p uc
Farmakoterapia w obrzęku płuc
 • Furosemid iv 0,5 - 1 mg/kg
 • morfina iv 2 - 4 mg
 • nitrogliceryna sl. 0,5 mg co 5 min
 • tlen / intubacja
farmakoterapia w obrz ku p uc cd
Farmakoterapia w obrzęku płuc cd.
 • SBP > 100 mmHg : - nitrogliceryna iv 10 - 20 mikrog/min, - dobutamina iv 2 - 20 mikrog/kg/min
 • SBP 70 - 100 mmHg : - dopamina 5 -15 mikrog/kg/min
 • SBP < 70 mmHg : - norepinefryna 0,5 - 30 mikrog/kg/min
 • digoksyna : ograniczone wskazania
farmakoterapia w stanie przedrzucawkowym i w rzucawce
Farmakoterapia w stanie przedrzucawkowym i w rzucawce
 • Leczenie nadciśnienia tętniczego : - hydralazyna iv 5 - 10 mg co 20 min - labetalol iv 20 - 80 mg co 10-15 min - nifedypina po. 10 mg
farmakoterapia w stanie przedrzucawkowym i w rzucawce cd
Farmakoterapia w stanie przedrzucawkowym i w rzucawce cd
 • Leczenie drgawek : - diazepam iv 5 - 10 mg - siarczan magnezu iv bolus 4 g następnie wlew ciągły 1 - 3 g/godz. - w razie utrzymywania się drgawek : uśpienie tiopentalem i zwiotczenie z intubacją
pr ba standaryzacji farmakoterapii4
Próba standaryzacji farmakoterapii...
 • Upowszechnienie jednolitych zasad farmakoterapii ułatwi konstruktywną współpracę doświadczonych jak i szkolących się młodych lekarzy
 • z zasadami farmakoterapii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powinni być zapoznani pracownicy innych oddziałów szpitala
pr ba standaryzacji farmakoterapii5
Próba standaryzacji farmakoterapii...
 • jednolite zasady farmakoterapii umożliwią porównywanie wyników leczenia w poszczególnych Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych
 • wraz z postępem nauki zasady farmakoterapii powinny być uaktualniane i modyfikowane