slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Intelligentsete agentide konkreetsed arhitektuurid, agent-orienteeritud programmeerimine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Intelligentsete agentide konkreetsed arhitektuurid, agent-orienteeritud programmeerimine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Intelligentsete agentide konkreetsed arhitektuurid, agent-orienteeritud programmeerimine - PowerPoint PPT Presentation


  • 153 Views
  • Uploaded on

Intelligentsete agentide konkreetsed arhitektuurid, agent-orienteeritud programmeerimine. Marti Taremaa taremaa@ut.ee. Ettekande sisu:. Uskumus-soov-eesmärk arhitektuur Kihilised arhitektuurid Agent-orienteeritud programmeerimine Agent0 Concurrent MetateM. Uskumus-soov-eesmärk arhitektuur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Intelligentsete agentide konkreetsed arhitektuurid, agent-orienteeritud programmeerimine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Intelligentsete agentide konkreetsed arhitektuurid, agent-orienteeritud programmeerimine

Marti Taremaa

taremaa@ut.ee

Marti Taremaa

ettekande sisu
Ettekande sisu:

Uskumus-soov-eesmärk arhitektuur

Kihilised arhitektuurid

Agent-orienteeritud programmeerimine

Agent0

Concurrent MetateM

Marti Taremaa

uskumus soov eesm rk arhitektuur
Uskumus-soov-eesmärk arhitektuur

Belief-desire-intention (BDI)

Baseerub praktilise arutlemise (practical reasoning) filosoofilisel uurimisel saadud tulemustel

Inimest jäljendav, lihtsustatud mudel

Marti Taremaa

bdi praktiline arutlus
BDI: praktiline arutlus

Millised on meie eesmärgid?

Kuidas neid saavutada?

Kaalutlemine (deliberation)

Vahendiarutlus (means -end reasoning)

Eesmärgid

Tegevuskavad

  • Näide praktilisest arutlusest

Marti Taremaa

bdi eesm rkide roll
BDI: eesmärkide roll

Eesmärgid juhivad vahendiarutlust

Eesmärgid kitsendavad edasisi kaalutlusi

Eesmärgid on püsivad

Eesmärgid mõjutavad tuleviku uskumusi

Marti Taremaa

bdi julgus ja ettevaatlikkus
BDI: julgus ja ettevaatlikkus

Julgus - järjekindlus eesmärkidele liikumisel

Ettevaatlikkus - regulaarne eesmärkide ümbervaatamine

Julguse ja ettevaatlikkuse vahel tuleb leida tasakaal

Sobiv vahekord sõltub maailma muutumise määrast

Marti Taremaa

bdi seitse p hikomponenti
uskumuste hulk

uskumuste ülevaatamise funktsioon br f

võimaluste genereerimise funktsioon options

võimaluste/soovide hulk

filterfunktsioon filter

eesmärkide hulk

tegevuse leidmise funktsioon execute

BDI: seitse põhikomponenti

Marti Taremaa

bdi skeem
BDI: skeem

sisend-

sensorid

br f

uskumused

options

soovid

filter

eesmärgid

väljund- tegevus

execute

Marti Taremaa

bdi formaalne l henemine
BDI: formaalne lähenemine

Hulgad Bel, Des, Int

(B,D,I) : BBel, DDes, IInt

br f : (Bel)  P (Bel)

options :(Bel)  (Int) (Des)

filter :(Bel)  (Des)  (Int) (Int)

execute :(Int) A

action : P  A

Marti Taremaa

bdi pseudokood
BDI: pseudokood

1. function action(p:P):A

2. begin

3. B:=br f(B,p)

4. D:=options(D,I)

5. I:=filter(B,D,I)

6. return execute(I)

7. end function action

Marti Taremaa

bdi kokkuv te
BDI: kokkuvõte

baseerub praktilisel arutlusel

uskumused, soovid, eesmärgid

intuitiivne

selge lahutus funktsioonideks

edukas arhitektuur

Marti Taremaa

kihilised arhitektuurid
Kihilised arhitektuurid

Nõutakse mitut erinevat tüüpi käitumist, näiteks aktiivne (pro-active) ja reageeriv (reactive) - lahenduseks on kihtidena paiknevad alamsüsteemid

Kontrollvoogude liikumise järgi jaguneb:

Horisontaalne kihiline arhitektuur

Vertikaalne kihilne arhitektuur

Marti Taremaa

horisontaalne kihiline arhitektuur
Horisontaalne kihiline arhitektuur

Iga kiht on otseühenduses sisendi ja väljundiga

Iga kiht on toimiv (peaaegu) iseseisva agendina

kiht n

...

sisend

väljund

kiht 2

kiht 1

Marti Taremaa

touringmachines
TouringMachines

sensorid

Modelleerimiskiht

Sisendsüsteem

Planeerimiskiht

Väljundsüsteem

Reageeriv kiht

tegevused

Kontrollsüsteem

Marti Taremaa

vertikaalne kihiline arhitektuur
Vertikaalne kihiline arhitektuur

Sisend ja väljund on kahe või ühe kihi küljes

Jaguneb ühesuunaliseks ja kahesuunaliseks

väljund

Kiht n

Kiht n

. . .

. . .

Kiht 2

Kiht 2

Kiht 1

Kiht 1

sisend

väljund

sisend

Marti Taremaa

interrrap
InterRRaP

koostöökiht

suhtlusteadmus

planeerimiskiht

planeerimisteadmus

käitumiskiht

maailmamudel

maailma-vaheliides

sisend

tegevus

Marti Taremaa

kihilised arhitektuurid kokkuv te
Kihilised arhitektuurid: kokkuvõte

Horisontaalne kihiline arhitektuur on töökindlam, kuid nõuab keerulist kontrollmehhanismi

Vertikaalne kihiline arhitektuur on lihtsam, kuid jäigem, samuti madalama töökindlusega

Kihiline arhitektuur on hetkel kõige populaarsem agendi-arhitektuur

Marti Taremaa

agent orienteeritud programmeerimine aop
Agent-orienteeritud programmeerimine (AOP)

Yoav Shoham

AOP on programmeerimine agenditeoorias kasutusel olevate vaimsete terminite keeles: usk, soov, kavatsus, eesmärk

Kui need terminid aitavad meil kirjeldada inimest (keeruline süsteem), siis on neist ehk abi ka intelligentsete agentide programmeerimisel

Marti Taremaa

agent0
Agent0

Võib pidada esimeseks AOP-paradigma prototüüpkeeleks

Põhimõiste: agent;

tema võimed (capabilities)

algsed teadmised/uskumused (initial beliefs)

algsed suundumused (initial commitments)

seotusreeglid (set of commitment rules)

requests & unrequests

Sarnasus OOP’iga

Marti Taremaa

concurrent metatem
Concurrent MetateM

Baseerub loogikavalemitel

Hulk samaaegselt töötavaid agente

Asünkroonne broadcast-edastus

Ajaline loogika

Mineviku põhjal tee (muuda) tulevikku

Marti Taremaa

kokkuv tteks
Kokkuvõtteks

Agendid

Intelligentsed agendid

http://www.ut.ee/~mike/TI/

Loogikapõhine arhitektuur

Reaktiivne/reageeriv arhitektuur

http://www.ut.ee/~rivo/TI/

Uskumus-soov-eesmärk - arhitektuur

Kihilised arhitektuurid

Agent-orienteeritud programmeerimine

http://www.ut.ee/~taremaa/TI/

Marti Taremaa