Ter letfejleszt s s az p t s llami szab lyoz sa
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Területfejlesztés és az építés állami szabályozása. Nyíregyháza, 2009. november 12. Cs. Pavisa Anna dr. főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium. T e r ü l e t f e j l e s z t é s. Mi is az? Az ágazati fejlesztések térbeli összehangolása Miért van rá szükség?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ter letfejleszt s s az p t s llami szab lyoz sa

Területfejlesztés és az építés állami szabályozása

Nyíregyháza, 2009. november 12.

Cs. Pavisa Anna dr.

főosztályvezető

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium


Ter letfejleszt s s az p t s llami szab lyoz sa

T e r ü l e t f e j l e s z t é s

 • Mi is az?

  • Az ágazati fejlesztések térbeli összehangolása

 • Miért van rá szükség?

  • A térségek fejlettségbeli egyenetlenségeinek kiegyenlítése

  • A térség adottságaira építő fejlesztések támogatása

 • Mit csinál?

  • Saját eszközrendszere van

   • területpolitika (elemzések, koncepciók; kevés szabályozás)

   • területfejlesztési támogatási rendszer – forrásarányát tekintve erős a decentralizáció

  • Intézményrendszer működtetése

 • Fontosabb jogszabályok

  • 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről

  • 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról

  • 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet az egyes decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú előirányzatok felhasználásának szabályairól


Ter letfejleszt s s az p t s llami szab lyoz sa

JÖVŐKÉP: Területi harmónia

A L A P

E L V E K

HOSSZÚ TÁVÚ,ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKAI CÉLOK

1.

Térségi verseny-képesség

2.

Területi felzárkózás

3.

Fenntartható területi fejlődés, örökségvédelem

4.

Területi integrálódás Európába

5.

Decentralizáció és regionalizmus

KÖZÉPTÁVÚ TERÜLETI CÉLOK

1. Versenyképes budapesti metropolisz-térség

 • 4. Országos jelentőségű integrált fejlesztési térségek,tématerületek

 • - Balaton térség tartós versenyképességének megteremtése

 • - Tisza-térség fenntartható felzárkóztatása

 • - A Duna-mente fenntartható fejlesztése

 • A termálvízkincs térségi hasznosítása

 • A megújuló energiaforrások részarányának növelése

2. Fejlesztési pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése

3. Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása

6. Rurális (vidékies) térségek területileg integrált fejlesztési prioritásai

5. Határ menti területek együttműködésének erősítése

7. Területi prioritások a szakpolitikák számára

ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER

RÉGIÓK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI

Közép –Magyar-ország

Közép –Dunán-túl

Nyugat –Dunán-túl

Dél –Dunán-túl

Észak –Magyar-ország

Dél -Alföld

Észak -Alföld


Ter letfejleszt s s az p t s llami szab lyoz sa

T e r ü l e t r e n d e z é s

 • Mi is az?

  • A területfejlesztés eszköze

  • A területi fejlődés lehetőségeinek és korlátainak meghatározása

   • lehetőség = területbiztosítás a fejlesztésekhez

   • korlát = a környezeti-, természeti- kulturális és táji értékek védelme

  • A területhasználat műszaki megalapozása, tervezése

 • Miért van rá szükség?

  • A terület nem pótolható és nem bővíthető, ezért annak ésszerű, gondos felhasználása szükséges

  • Gyakorlatilag megalapozza az építési engedélyeket

 • Mit csinál?

  • A természeti erőforrások célszerű hasznosítására tesz javaslatot (szabályoz)

  • Kidolgozza a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszerét (területrendezési tervek - tervhierarchia)

 • Fontosabb jogszabályok

  • 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről

  • 2000. évi CXII. tv. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról

  • 2003. évi XXVI. tv. az Országos Területrendezési Tervről


Ter letfejleszt s s az p t s llami szab lyoz sa

É p í t é s ü g y, é p í t é s z e t

 • Miért van rá szükség?

  • Az építésügy az épített környezet alakításának, fejlesztésének és megóvásának össztársadalmi programja és eszközrendszere

 • Mit csinál?

  • Tervez

   • elkészíti az építésügy átfogó stratégiáját

  • Szabályoz

   • kidolgozza a stratégia alapján az építésügyi célok elérését szolgáló építésügyi jogszabályi környezetet

   • érvényre juttatja az építésügyi követelményeket a társtárcák joganyagaiban,

   • elősegíti az építési beruházások magas építészeti és építési minőségben történő megvalósítását,

   • meghatározza és összehangolja a hazai klímavédelem ágazati feladatait,

   • felügyeli az építésügyi hatósági rendszert.

 • Fontosabb jogszabályok

  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIIII. törvény (Étv.)

  • a GYORSÍTÁS I. és II. jogalkotási program keretében hozott intézkedések - http://www.e-epites.hu/jogszabalyok/hatalyos-lista/epitesugyre-vonatkozo


Ter letfejleszt s s az p t s llami szab lyoz sa

A k t u a l i t á s o k

t e r ü l e t f e j l e s z t é s

 • Határmenti együttműködés (Magyarország - Szlovákia - Románia – Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013)

  • Célja olyan tevékenységek ösztönzése az Európai Unió támogatásával, amelyek intenzív és hatékony társadalmi és gazdasági együttműködést eredményeznek a határ-menti régióban

  • Támogatásra jogosult terület

   • HU – Sz-Sz-B és BAZ megyék; SK – Kassa és Eperjes megyék; RU - Szatmár, Máramaros és Szucsava megyék; UA – Kárpátalja, Csernovici és Ivano-Frankivszki megyék

  • A program keretében rendelkezésre álló ERFA forrás: 68 638 283 euro

  • A program prioritásai

  • A program Közös Irányító Hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

  • A pályázatok benyújtása 2009. szeptember 22-ig történt meg, jelenleg a beérkezett pályázatok feldolgozása van folyamatban

  • A döntés várható időpontja: 2009 év vége-2010 év eleje


Ter letfejleszt s s az p t s llami szab lyoz sa

A k t u a l i t á s o k

t e r ü l e t r e n d e z é s

 • A megyei területrendezési tervek felülvizsgálata

  • A megyei területrendezési tervek felülvizsgálatát az OTrT 2008. júniusi módosítása tette aktuálissá

   • 2010. december 31-ig a hatályos Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel összhangba kell hozni a tervhierarchia következő szintjét képező megyei területrendezési terveket

   • megyei önkormányzatok feladata az aktualizálás – hazai decentralizált pályázati támogatás is állt rendelkezésre e célra 2009-ben (CÉDE előirányzat b) jogcíme)

  • A felülvizsgálat alapelve

   • térség dinamizálódását segítő, kínálatot teremtő térszerkezeti elemek a megyei adottságait figyelembe véve egyensúlyukkal segítsék a megye integrálódását az európai térbe

  • A megyei területrendezési terv elfogadását követően csak az azzal összhangban lévő településrendezési tervek hagyhatók jóvá

   • fontos feladata éppen ezért a megyei területrendezési tervnek, hogy térben egymáshoz hangolja a települések egyedi szándékait, illetve a térségi igényeket

  • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési terve

   • kiemelésre érdemes: egymásnak feleljen meg a Záhony különleges gazdasági övezetre 2008. decemberében elkészült szerkezeti terv és a megyei területrendezési terv

    • az összhang kialakítása különösen a közlekedési hálózat elemeire, illetve a terület-felhasználásra vonatkozik


Ter letfejleszt s s az p t s llami szab lyoz sa

A k t u a l i t á s o k

é p í t é s ü g y

 • Az építési beruházások ösztönzése, megvalósításának elősegítése

  • Kormányzati intézkedések három fő témakörben születtek

   • az építési beruházások előkészítésének gyorsítását szolgáló jogalkotás

   • a lánctartozás továbbterjedésének megakadályozása

   • az építési piacot élénkítő intézkedések

  • A jogalkotási program (GYORSÍTÁS II.) az alábbi területekre koncentrált

   • az építésügyi engedélyezési eljárások egyszerűsítése

   • az építéshez kapcsolódó ügyintézési határidők csökkentése

   • az építések engedélyezésének könnyítésével párhuzamosan az ellenőrzések számának növelése és szigorítása

   • az építési beruházások közbeszerzési eljárásokban érvényesítendő speciális szabályainak kidolgozása

  • A lánctartozás megakadályozása érdekében

   • a rezsióradíj minimális mértékének meghatározása az irreálisan alacsony vállalási ár elkerülése miatt

   • az építőipari kivitelezők regisztrációjának bevezetése

   • új jogintézmény az építtetői fedezetkezelő

  • Keresletnövelő intézkedések

   • EU fejlesztési forrásai felhasználásának megkönnyítése

   • 2009-2010-ben mintegy 1800 mrd Ft beruházási értékű építési projekt valósul meg