Struktura wyja niania naukowego
Download
1 / 18

Struktura wyja?niania naukowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Struktura wyjaśniania naukowego. Na podstawie książki F. Neal’a oraz R.Shone’a „Proces budowy modeli ekonomicznych”. Ekonomia opisowa. Rozróżnienie faktu i wyrażenia opinii; Wymaga takiego formułowania hipotez, aby ich następstwa można było poddać odpowiednim testom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Struktura wyja?niania naukowego' - kira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Struktura wyja niania naukowego

Struktura wyjaśniania naukowego

Na podstawie książki F. Neal’a oraz R.Shone’a „Proces budowy modeli ekonomicznych”


Ekonomia opisowa
Ekonomia opisowa

 • Rozróżnienie faktu i wyrażenia opinii;

 • Wymaga takiego formułowania hipotez, aby ich następstwa można było poddać odpowiednim testom.

 • Pytania typu „co powinno być” nie mieszczą się w polu widzenia jej przedstawiciela.


Nauka
Nauka

 • W najszerszym znaczeniu oznacza wiedzę;

 • Proces systematycznego gromadzenia wiedzy w danej dziedzinie;

 • Jej celem jest jednak raczej wyjaśnianie tego, co obserwujemy, i przewidywanie tego, co zaobserwujemy w okolicznościach, które dotąd nie istniały;

 • Jest ściśle związana z zadawaniem pytań typu: dlaczego?Wyja nienie naukowe
Wyjaśnienie naukowe

 • Wykazuje, że pewne szczególne zdarzenie w przyrodzie musiało nastąpić (było konieczne i nieuniknione);

 • Stara się wytłumaczyć dane zjawiska przez logiczne wnioskowanie z uwzględnieniem pewnych praw ogólnych;

 • Jest to rozpatrywanie faktów w ramach pewnych teorii po to, by je „zrozumieć” i „zinterpretować”


Prawda i logika
Prawda i logika

 • Jeśli wniosek wynika z przesłanek, to tego typu wnioskowanie nazywamy sylogizmem.

 • Chociaż sylogizmowi nic nie można zarzucić z punktu widzenia logiki, wniosek może nie być prawdziwy, jeśli porówna się go z obserwowaną rzeczywistością.Prawa nauki
Prawa nauki

 • Prawo nauki wyraża związek między zjawiskami (przedmiotami).

 • Prawo przyczynowo-skutkowe implikuje sekwencję zdarzeń i ma postać: jeśli wystąpi A, to wystąpi B, przy czym B nigdy nie poprzedza A, np.

  Jeśli podgrzeje się miedź, to ona się rozszerza.

 • Prawo opisowe – przedstawia wzajemne związki między danymi wielkościami, np.

  pV=aT

  Prawo idealnych gazów Boyley’a-Charlesa, gdzie P-ciśnienie gazu, V-jego objętość, T-absolutna temperatura.


Prawa nauki1
Prawa nauki

 • Przyczyną zdarzenia jest zestaw warunków wystarczających do tego, by ono zaszło. (J.S.Mill).

 • Dedukcyjna metoda wyjaśnienia naukowego:

  • Przesłanki zawierają co najmniej jedno prawo nauki;

  • Określone są warunki początkowe.

 • Przesłanki przyjęte w wyjaśnianiu prawa nauki same są prawami nauki.

 • W wyjaśnianiu prawa nauki nie trzeba formułować warunków początkowych.


Prawa nauki2
Prawa nauki

 • Uogólnienie empiryczne odnosi się do wszystkich elementów danej klasy zdarzeń i oparte jest na obserwacji.

 • Prawo nauki > uogólnienie empiryczne

 • Obserwacja empiryczna jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do tego, by ustanowić prawo nauki.

 • Naukowcy przypisując zdaniu ogólnemu miano prawa nauki, przypisują mu walor konieczności nadrzędnej.


Hipotezy
Hipotezy

 • Hipoteza jest stwierdzeniem dotyczącym rzeczywistości.

 • Z hipotezy powinny wynikać następstwa, które mogą być poddane odpowiednim testom.

 • Hipotezy określają rodzaj faktów, które wybieramy do analizy, wpływając jednocześnie na kierunek naszych badań.

 • Choć można stwierdzić, że hipoteza jest fałszywa, nie możemy wykazać, że jest ona prawdziwa.


Przyk ad1
Przykład

 • H: „Jedyną przyczyną braku lekarzy są niskie oczekiwane płace w ciągu całej kariery zawodowej.”

 • J: „Jeśli tempo wzrostu płac będzie coraz szybsze, podaż lekarzy zwiększy się.”


Hipotezy1
Hipotezy

 • Gdy hipoteza wytrzymuje poważne testy i nie jest odrzucona, to wzrasta przekonanie, że jest ona prawdziwa.

 • Prawo nauki jest hipotezą, która jest zdaniem ogólnym, zweryfikowanym przy użyciu rygorystycznych testów.

 • Badacz może sformułować hipotezę, gdyż na podstawie dotychczasowego doświadczenia wydaje mu się ona możliwa do przyjęcia.


Teorie
Teorie

 • Operują pojęciami, które nie są obserwowane i nabierają znaczenia jedynie w ramach definicji używanych w tych teoriach.

 • To zbiory relacji, w obrębie których takie pojęcia teoretyczne są ze sobą powiązane.

 • Nie składają się wyłącznie z terminów teoretycznych, zawierają także prawa nauki.

 • Są ogólniejsze od prawa nauki, które uwzględniają.

 • Mogą zostać odrzucone, jeśli nie potrafią wyjaśnić nowych problemów, nawet gdy mogą wytłumaczyć stare.


Modele
Modele

 • Modele stosuje się po to, by ułatwić zrozumienie złożonych sytuacji.

 • Celem modeli jest zbadanie tylko niektórych aspektów problemu i świadome pominięcie tych, które nie są ściśle związane z istotą sprawy.

 • Dzięki modelom można zrozumieć mechanizm danego zjawiska w krótszym czasie i mniejszym kosztem.

 • Za pomocą modeli można weryfikować teorie. Podstawą takiej weryfikacji mogą być przewidywania wynikające z modelu.


Prawa i hipotezy probabilistyczne
Prawa i hipotezy probabilistyczne

 • Wystarczy jeden wyjątek, by obalić prawo deterministyczne.

 • Jeśli zdanie probabilistyczne wprowadzimy do sylogizmu, to mamy tzw. wyjaśnienie probabilistyczne.

 • Wyjaśnienie probabilistyczne jest słabsze od wyjaśnienia typu nomologicznego.


Przyk ad2
Przykład

 • Zdanie probabilistyczne odnosi się do grupy, natomiast wniosek dotyczy jednego członka zbiorowości, o której mowa w pierwszej przesłance.

 • Droga wnioskowania prowadzi od ogółu do szczegółu.


Dok d zmierzamy
Dokąd zmierzamy?

 • Choć istnieje wiele możliwych podejść prowadzących do zrozumienia zachodzących zjawisk, to najwięcej sukcesów odnosi wyjaśnienie naukowe.

 • Hipotetyczno-dedukcyjna metoda wnioskowania jest szeroko stosowana w ekonomii.

 • Wiele problemów, np.:

  • Złożoność zjawisk ekonomicznych;

  • Brak odpowiednika stałej fizycznej;

  • Brak „konieczności nadrzędnej” w „prawach ekonomicznych”

 • Pomimo trudności analiza ekonomiczna dostarcza pewnych reguł wyjaśniania zjawisk.