Grzegorz gwis poradnia pychologiczno pedagogiczna w konstantynowie
Download
1 / 38

GRZEGORZ GWIS PORADNIA PYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KONSTANTYNOWIE - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

GRZEGORZ GWIS PORADNIA PYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KONSTANTYNOWIE. JAK WSPIERAĆ DZIECKO W EFEKTYWNYM UCZENIU SIĘ?. MOTWYACJA ZEWNĘTRZNA DO NAUKI MOTYWACJA WEWNĘTRZNA DO NAUKI. WIADOMOŚCI W PAMIĘCI ŚWIEŻEJ WIADOMOŚCI W PAMIĘCI TRWAŁEJ. DO CZEGO DĄŻYMY?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GRZEGORZ GWIS PORADNIA PYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KONSTANTYNOWIE' - kira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Grzegorz gwis poradnia pychologiczno pedagogiczna w konstantynowie
GRZEGORZ GWISPORADNIA PYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KONSTANTYNOWIE

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W EFEKTYWNYM UCZENIU SIĘ?


Do czego d ymy

MOTWYACJA

ZEWNĘTRZNA

DO NAUKI

MOTYWACJA

WEWNĘTRZNA

DO NAUKI

WIADOMOŚCI W PAMIĘCI

ŚWIEŻEJ

WIADOMOŚCI W PAMIĘCI TRWAŁEJ

DO CZEGO DĄŻYMY?Podstawowe zasady
PODSTAWOWE ZASADY

Dziecko powinno poświęcać czas na naukę codziennie (z wyjątkiem niedzieli, świąt i wakacji). Jeśli dziecko twierdzi, że nie ma nic zadane (co najczęściej nie jest prawdą) należy czas przeznaczony danego dnia na naukę poświęcić na przypomnienie i utrwalenie wiadomości z poprzednich lekcji lub poszerzenie wiedzy z wybranej przez dziecko dziedziny.


Podstawowe zasady1

Nigdy nie należy ‘przerabiać’ z dzieckiem lekcji do przodu, gdyż następnego dnia nudzi się ono na lekcji i może utrudniać nauczycielowi jej prowadzenie.

PODSTAWOWE ZASADY


Podstawowe zasady2

Dramatycznym wręcz błędem wychowawczym rodziców jest wykonywanie zadań domowych za dziecko.

PODSTAWOWE ZASADY


Podstawowe zasady3

Warto zachęcać dziecko, aby jak najczęściej opowiadało nam czego ostatnio nauczyło się w szkole (z historii, geografii, przyrody, jakie nowe słówka poznało na lekcji języka obcego, itp.). Stwarzanie sytuacji, w których dziecko ‘uczy swoich rodziców’ sprzyja utrwalaniu wiadomości, gdyż najlepiej uczymy się ucząc innych.

PODSTAWOWE ZASADY


Podstawowe zasady4

Podstawą każdego uczenia się jest proces automatyzacji (utrwalania wiedzy). Polega on na ‘przeniesieniu’ wiadomości z obszaru tzw. pamięci świeżej (krótkoterminowej) do pamięci trwałej (długoterminowej). Tylko wiadomości zmagazynowane w pamięci długoterminowej tworzą spójny system wiedzy człowieka. Tłumaczy to konieczność stosowania częstych powtórzeń wiadomości.

PODSTAWOWE ZASADY


Podstawowe zasady5

W procesie uczenia się dziecko powinno wykorzystywać wszystkie dostępne człowiekowi zmysły, a zwłaszcza wzrok, słuch, dotyk, doznania ruchowe. Warto nauczyć dziecko podkreślać kolorowymi markerami najważniejsze wiadomości w tekście, powtarzać na głos wiadomości, robić notatki. Niektóre dzieci podczas uczenia się (zwłaszcza na pamięć) powinny chodzić po pokoju lub wykonywać gesty pantomimiczne.

PODSTAWOWE ZASADY


Podstawowe zasady6

Rodzice, którzy chcą utrwalić u swojego dziecka pozytywną postawę do uczenia się powinni jak najczęściej podkreślać w rozmowie z dzieckiem, jak bardzo ważne w życiu każdego człowieka jest posiadanie gruntownej wiedzy o otaczającym świecie oraz jakie korzyści życiowe wynikają z posiadanego wykształcenia. Powinni też pokazywać dziecku, że dumni są z jego osiągnięć szkolnych.

PODSTAWOWE ZASADY


Podstawowe zasady7

Konieczność uczenia się powinna być także przedstawiana dziecku jako obowiązek, podobny do obowiązku, jakim w życiu dorosłego człowieka jest praca. Postawy rodziców deprecjonujące znaczenie wiedzy, szkoły, autorytet nauczycieli wpływają demobilizująco na dziecko.

PODSTAWOWE ZASADY


Podstawowe zasady8

Zachętą do nauki dla wielu dzieci są nagrody. Płacenie dziecku pieniędzmi za dobre oceny nie jest rozwiązaniem roztropnym. Lepiej pomyśleć o innych materialnych lub niematerialnych wzmocnieniach dla naszego dziecka. Ważną nagrodą dla każdego dziecka jest czas spędzony wspólnie z rodzicami. Można też wprowadzić system ‘żetonów’, które po pewnym czasie dziecko wymienia na nagrodę rzeczową (np. zbiera żetony na grę komputerową, rower, wakacje, itp.).

PODSTAWOWE ZASADY


Podstawowe zasady9

Niektóre dzieci, pomimo najlepszych chęci własnych Płacenie dziecku pieniędzmi za dobre oceny nie jest rozwiązaniem roztropnym. Lepiej pomyśleć i rodziców, napotykają w procesie uczenia się na trudności. Wymagają one diagnozy psychologicznej oraz fachowej pomocy lub zastosowania odpowiednich metod i form kształcenia. Zwlekanie z wizytą w Poradni jest poważnym błędem narażającym wszystkich (dziecko, rodziców, nauczycieli) na niepotrzebny stres. Błędem jest także denerwowanie się na dziecko, które doświadcza trudności.

PODSTAWOWE ZASADY


Jak zorganizowa nauk dziecka w domu
Jak zorganizować naukę dziecka w domu? Płacenie dziecku pieniędzmi za dobre oceny nie jest rozwiązaniem roztropnym. Lepiej pomyśleć


Grzegorz gwis poradnia pychologiczno pedagogiczna w konstantynowie

Przedstawiony poniżej schemat postępowania ma na celu ukształtowanie u dziecka nawyku uczenia się.Początkowo wymaga dużego zaangażowania rodziców. W miarę upływu czasu, dziecko ‘nabierze rutyny’, stanie się bardziej samodzielne, a rodzice będą mogli ograniczyć się jedynie do okazjonalnej kontroli.


Grzegorz gwis poradnia pychologiczno pedagogiczna w konstantynowie

Ustal z dzieckiem stały czas odrabiania lekcji. Uczeń powinien na naukę w domu poświęcić od 1,5 do 2 godzin dziennie. Staraj się w miarę możliwości przestrzegać ustalonych godzin. Pamiętaj, że biologicznie uwarunkowana faza dobrej koncentracji przypada u większości dzieci na godziny pomiędzy 16 a 18.


Grzegorz gwis poradnia pychologiczno pedagogiczna w konstantynowie

Zorganizuj czas dziecka tak, aby godziny nauki poprzedzone były odpoczynkiem po szkole. W tym czasie dziecko powinno zajmować się ulubionymi zajęciami. Odkładanie ulubionych przez dziecko zajęć na czas po odrobieniu lekcji powoduje, że spieszy się ono aby jak najszybciej zająć się tym co lubi i może niedbale wykonywać swoje obowiązki związane z nauką. Na kilka minut przed nadejściem pory nauki przypomnij dziecku, że powinno wkrótce zakończyć zabawę.


Grzegorz gwis poradnia pychologiczno pedagogiczna w konstantynowie

Zadbaj o to, aby w czasie przypadającym na naukę domową dziecka w mieszkaniu przebywała jakaś osoba dorosła, która co 20-30 minut będzie kontrolować jak przebiega praca dziecka (zajrzy do pokoju, zapyta „jak sobie radzisz”, itp.).


Grzegorz gwis poradnia pychologiczno pedagogiczna w konstantynowie

Pomóż dziecku stworzyć odpowiednie warunki do nauki:

zapewnij ciszę (wyłącz telewizor, komputer, radio),

poleć dziecku uprzątnąć z biurka zbędne przedmioty,

przejrzyj razem z dzieckiem zeszyty, aby zorientować się ile pracy czeka je danego dnia,

zaplanuj razem z dzieckiem kolejność nauki (najlepiej zaczynać od zadań sprawiających większą trudność, a na koniec nauki zostawić zadania łatwiejsze),

poleć dziecku przygotować niezbędne do wykonania zadań materiały i przybory (np. kredki, ołówki, linijkę, cyrkiel, kalkulator, itp.),

postaw na biurku dziecka zegar, który pozwoli mu kontrolować czas przeznaczany na naukę poszczególnych przedmiotów.


Grzegorz gwis poradnia pychologiczno pedagogiczna w konstantynowie

W czasie przeznaczonym na naukę możliwe jest wprowadzenie jednej lub dwu kilkuminutowych przerw. Nie powinny być one w żadnym wypadku przeznaczone na zabawę. Można podać dziecku jakąś smakowitą, kaloryczną przekąskę lub napój albo zamienić kilka słów na przyjemny, relaksujący temat.


Grzegorz gwis poradnia pychologiczno pedagogiczna w konstantynowie

Pod koniec czasu przeznaczonego na naukę sprawdź wspólnie z dzieckiem jego postępy:

przejrzyj zeszyty,

zadaj wyrywkowe pytania sprawdzające zapamiętanie wiadomości,

zachęć dziecko do poprawienia ewentualnych błędów lub ponowne przeczytanie tekstu z podręcznika, jeśli nie w pełni zapamiętało najważniejsze wiadomości,

pomóż dziecku zrozumieć problem jeśli autentycznie nie może z nim poradzić sobie samodzielnie.


Grzegorz gwis poradnia pychologiczno pedagogiczna w konstantynowie

Na koniec pracy dopilnuj, aby dziecko zapakowało do teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty i pomoce. Przejrzyj zawartość teczki dziecka pod kątem tzw. ‘rozpraszaczy’ – rzeczy zbędnych, obciążających teczkę lub odwracających uwagę.


Grzegorz gwis poradnia pychologiczno pedagogiczna w konstantynowie

WYNIKI OBSERWACJI DIAGNOZUJĄCEJ teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty


1 czy lubisz chodzi do szko y podkre l tak nie
1. Czy lubisz chodzić do szkoły? teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty Podkreśl: TAK - NIE

OGÓŁEM

TAK - 20

NIE - 6

DZIEWCZĘTA

TAK - 12

NIE - 4

CHŁOPCY

TAK - 8

NIE - 2


2 czy lubisz si uczy podkre l tak nie
2. Czy lubisz się uczyć? teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty Podkreśl: TAK - NIE

OGÓŁEM

TAK - 15

NIE - 11

DZIEWCZĘTA

TAK - 10

NIE - 6

CHŁOPCY

TAK - 5

NIE - 5


3 jak my lisz czy dzieci w twojej klasie lubi ci podkre l tak nie
3. Jak myślisz, czy dzieci w Twojej klasie lubią Cię. teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty Podkreśl: TAK - NIE

OGÓŁEM

TAK - 22

NIE - 4

DZIEWCZĘTA

TAK - 12

NIE - 4

CHŁOPCY

TAK - 10

NIE - 0


4 a ty czy lubisz dzieci w twojej klasie podkre l tak nie
4. A Ty, czy lubisz dzieci w Twojej klasie? teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty Podkreśl: TAK - NIE

OGÓŁEM

TAK - 23

NIE - 3

DZIEWCZYNKI

TAK - 13

NIE - 3

CHŁOPCY

TAK - 10

NIE - 0


5 ile czasu po wi casz codziennie na nauk w domu
5. Ile czasu poświęcasz codziennie na naukę w domu? teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty

PÓŁ GODZINY – 4 (2DZ, 2CH)

GODZINĘ – 6 (4DZ, 2CH)

OKOŁO 2 GODZIN – 10 (6DZ, 4CH)

WIĘCEJ NIŻ 2 GODZINY – 6 (4DZ, 2CH)


6 kto pomaga ci w odrabianiu lekcji
6. Kto pomaga Ci w odrabianiu lekcji? teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty

MAMA – 23 (14DZ, 9CH)

TATA – 16 (11DZ, 5CH)

BABCIA – 12

DZIADEK – 6

STARSZY BRAT/SIOSTRA – 7

INNI – 2

ODRABIAM LEKCJE SAM – 18 (11DZ, 7CH)


7 napisz teraz w trzech punktach co podoba ci si w twojej szkole

DZIEWCZYNKI teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty

przedmioty szkolne: lekcje wf, j. polski, matematyka, informatyka, przyroda

nauczyciele, koleżanki,

kolorystyka szkoły, wystrój i wyposażenie klas, przerwy.

CHŁOPCY

sala gimnastyczna, bieżnia, boisko, matematyka, muzyka,

że szkoła jest kolorowa, stołówka,

nauczyciele, koledzy,

że można porozmawiać o swoich poglądach,

że można się dużo nauczyć.

7. Napisz teraz w trzech punktach, co podoba Ci się w Twojej szkole?


8 a teraz napisz w trzech punktach co nie podoba ci si w twojej szkole

DZIEWCZYNKI teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty

że jest tylko jedna godzina dyspozycyjna,

że dzieci biją się, kłócą, używają brzydkich słów, dokuczają sobie,

że każdy chce być indywidualistą,

że trzeba chodzić w takich ciuchach, w jakich chcą nauczyciele,

że jest za dużo prac domowych.

CHŁOPCY

kolejki w sklepiku i w stołówce,

toalety,

że dzieci wariują na przerwach, że się bija, zaczepiają młodszych, używają brzydkich słów, skarżą na siebie,

historia, matematyka.

8. A teraz napisz w trzech punktach, co nie podoba Ci się w Twojej szkole?


9 teraz pomy l i napisz dlaczego twoim zdaniem dzieci powinny si uczy

DZIEWCZYNKI teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty

dla dobrej pracy, zawodu,

żeby mieć dobre stopnie i zdać do następnej klasy,

żeby w przyszłości pomóc swoim dzieciom.

CHŁOPCY

dla dobrej pracy, zawodu,

dla wiedzy, inteligencji, kultury,

dla pieniędzy,

żeby być mądrym,

żeby wyjechać z kraju.

9. Teraz pomyśl i napisz, dlaczego Twoim zdaniem dzieci powinny się uczyć?


10 co podoba ci si w zachowaniu innych dzieci w twojej klasie

DZIEWCZYNKI teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty

wymyślanie zabaw i żartów,

że są pomocni,

że jak jest mi smutno, to mnię pocieszą.

CHŁOPCY

ich żarty,

wspólne zabawy,

że mnie nie biją,

że podadzą mi lekcje, gdy jestem chory,

nic mi się nie podoba (2 osoby).

10. Co podoba Ci się w zachowaniu innych dzieci w Twojej klasie?


11 a co nie podoba ci si w zachowaniu twoich kole anek i koleg w w klasie

DZIEWCZYNKI teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty

że niektóre dzieci są odrzucone,

że dzieci się kłócą,

że używają brzydkich słów,

że dzieci są leniwe,

że przeszkadzają na lekcjach,

że nie potrafią dochować tajemnicy.

CHŁOPCY

że dzieci się kłócą,

że skarżą,

że używają brzydkich słów,

że są rozgadani,

że się biją,

że sobie dokuczają.

11. A co nie podoba Ci się w zachowaniu Twoich koleżanek i kolegów w klasie?


12 gdyby istnia a dobra wr ka i mog a spe ni trzy twoje najskrytsze marzenia to o co by j poprosi

DZIEWCZYNKI teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty

przedmioty materialne: duży dom, willę, pieniądze, komputer,

zwierzęta: pieska, kotka,

związane z potrzebą wartości: dostawać dobre oceny, być lubianą przez nauczycieli i koleżanki, zostać mistrzynią świata w pływaniu, mieć magiczną moc,

dotyczące relacji w klasie: żeby dzieci się nie kłóciły, nie dokuczały sobie.

CHŁOPCY

żeby być pływakiem, tancerzem hip-hop, piłkarzem,

wycieczka zagraniczna, motorynka, auto na pilota, mieć samochód,

żeby mama miała dla mnie więcej czasu,

aby moja klasa była dla mnie miła,

żeby klasa była zgrana,

żeby każdy był kulturalny,

spotkać kosmitów, umieć latać, mieć magiczną moc.

12. Gdyby istniała Dobra Wróżka i mogła spełnić trzy Twoje najskrytsze marzenia, to o co byś ją poprosił?


Grzegorz gwis poradnia pychologiczno pedagogiczna w konstantynowie

DZIEWCZYNKI teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty

koń, ptak (wolność),

delfin (pływanie),

pies, kot (być rozpieszczanym, nie chodzić do szkoły),

chomik (zwinność).

CHŁOPCY

orłem, ptakiem, muchą

lwem,

psem,

lampartem.

13. A gdyby Dobra Wróżka mogła zamienić Cię na chwilę w jakieś zwierzątko, to jakim zwierzątkiem chciałbyś być. Napisz dlaczego chciałbyś być tym zwierzątkiem.


Socjogram
SOCJOGRAM teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty

1D

3D/1CH

4CH

4D

2CH

1D

2CH

5D

2D

1CH


Grzegorz gwis poradnia pychologiczno pedagogiczna w konstantynowie

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ teczki wszystkie niezbędne na następny dzień podręczniki, zeszyty

ŻYCZĘ SUKCESÓW W PRACY Z DZIECKIEM