slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De ‘nieuwe vrijwilliger’ wil duidelijkheid! PowerPoint Presentation
Download Presentation
De ‘nieuwe vrijwilliger’ wil duidelijkheid!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

De ‘nieuwe vrijwilliger’ wil duidelijkheid! - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

De ‘nieuwe vrijwilliger’ wil duidelijkheid!. Ondersteuningspunt Sport en Welzijn Waalwijk in samenwerking met HV Tachos en de Nederlandse Christelijke Sport Unie. Nieuwe vrijwilligers. Steeds meer met minder of met dezelfde mensen!. Toen en nu. Toen en nu. Probleemstelling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De ‘nieuwe vrijwilliger’ wil duidelijkheid!' - kira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

De ‘nieuwe vrijwilliger’wil duidelijkheid!

Ondersteuningspunt Sport en Welzijn Waalwijk in samenwerking met HV Tachos en de Nederlandse Christelijke Sport Unie

slide2

Nieuwe vrijwilligers

Steeds meer met minder of met dezelfde mensen!

slide5

Probleemstelling

 • De vereniging beschikt over te weinig vrijwilligers om alles naar behoren te laten functioneren
 • Bovendien worden enkele huidige vrijwilligers te zwaar belast
 • Tachos
slide6

Doelstelling

 • Door middel van het nieuwe beleid de vereniging naar behoren te laten functioneren
 • De taken te verdelen over zoveel mogelijk leden
 • Tachos
slide7

Huidige situatie

 • Bestuur: geen voorzitter, geen secretaris
 • Gebrek aan scheidsrechters (leveringsplicht)
 • Jeugd is/wordt niet betrokken
 • Tachos
slide8

Vrijwilligersbeleid vraagt…

 • Ga in “schouderoverleg” en probeer boven water te krijgen wat de antwoorden zijn op deze vraag.
 • Noteer het kort en deel het straks met de rest van de aanwezigen.
slide9

Vrijwilligersbeleid vraagt…

 • In elk geval:
 • Gezamenlijke en gewenste betrokkenheid bij vereniging en vrijwilligerswerk (dia 10)
 • Inzet gekoppeld aan de eigen organisatie: brede samenstelling bestuur en commissie (dia 13)
 • Goede communicatie binnen de vereniging (dia 14)
slide10

Betrokkenheid (gezamenlijk/gewenst)

 • Gezamenlijke interesse in een tak van sport
 • Een typische leden–voor–leden organisatie
 • Organisatie met wederzijdse belangen
 • Gezamenlijkheid is basis voor 'hobby-energie'
 • Niet voor iedereen hetzelfde
 • Een bestuur dat weet wat de betrokkenheid inhoud
 • Een goede vice versa communicatie
slide11

Samenstelling bestuur/commissies

 • Brede samenstelling leidt vaak tot een sterke, zelfvoorzienende sportorganisatie
 • Geen groepen of mensen uitsluiten
 • Zoveel mogelijk groepen erbij betrekken
 • Open staan voor bijdragen door en van leden
 • Een open houding om alle leden te zien als potentiële vrijwilligers
 • Op zoek naar ongekende talenten
slide12

Communicatie & Pers. benadering

 • 'Niet klagen, maar vragen'
 • Alle leden zien als leden met on(g)(b)ekende talenten zien als potentiële vrijwilliger
 • Werken volgens een succesvolle benadering: - goede informatie verstrekken - aandacht voor diversiteit - doelgroep betrekken door persoonlijke contacten en/of uitnodiging - knelpunten aangeven en vragen om mee te denken bij de oplossing - sluit aan bij de specifieke belangen - kritisch kijken naar de club en lef hebben om los te laten/te splitsen
slide13

Toekomstig beleid. 1

 • Uitgangspunten
 • Het beleid voeren dat leden niet alleen rechten hebben, maar ook plichten
 • Elk lid is verantwoordelijk voor ‘n gezonde vereniging (nevenresultaat: betrokkenheid en gezelligheid keren terug)
 • ‘Vele handen maken licht werk’ in plaats van ‘Roeien met de riemen die je hebt’
 • Tachos

Tachos Waalwijk

slide14

Toekomstig beleid. 2

 • Concreet:
 • Alle taken geïnventariseerd en ‘plicht’ benoemd
 • Elk lid fluit één of twee wedstrijden
 • Elk leveringsplichtig team levert 2 scheidsrechters anders geen inschrijving
 • Elk lid zit één wedstrijd per jaar achter scoretafel
 • Per team nemen twee mensen zitting in een commissie
 • Tachos
slide15

Netwerken d.m.v. communicatie

 • Wat heb je zelf ondernomen?
 • Welke doelgroep betrof het hier?
 • Welke aanpak heb je gebruikt?
 • Wat was het resultaat?
 • Wat waren de succesfactoren?

Deel de ervaringen in kleine groepen, noteer in steekwoorden wat je deelt en licht dit plenair toe.

slide16

Netwerken d.m.v. communicatie

 • Deel de ervaringen met de rest van de aanwezigen.
 • Reageer als je vragen en/of opmerkingen hebt.
slide17

Aanpak

 • Trainers/coaches overtuigen en stimuleren om beleid door te voeren in het team
 • Voorleggen aan ledenvergadering
 • Jeugd vertrouwd maken met beleid, zodat vrijwilligerswerk vanzelfsprekend wordt
 • Er wordt gewerkt vanuit een schema met activiteiten dat op team/lid is gesteld en bij aanvang competitie wordt opgesteld
 • Sancties liever niet, maar toch .........
 • Tachos
slide18

Wie is nu die nieuwe vrijwilliger?

 • We hebben mooi praten, maar hoe moet ik me die persoon voorstellen?
 • Laat je gedachten eens de vrije loop en geef antwoord op de volgende vragen: - Wat voor persoon is hij/zij? - Wat beweegt een/dé nieuwe vrijwilliger? - Hoe ziet zijn/haar dagelijks leven eruit? - Waarin is hij/zij geïnteresseerd? - Hoe of waar vind ik hem/haar? - Hoe benader ik deze persoon?
 • Dus roept u maar!

Alle kreten

worden genoteerd

en na enige tijd gaan

we proberen om deze persoon ‘leven in

te blazen’.

slide19

Beperkte ervaring

 • Trainers/coaches werken mee
 • Weerstand bij spelers maar het wordt wel gedaan
 • Geef taken (op naam) tijdig door
 • Scholing aanbieden
 • Tachos
slide20

Tips & Tops

Organisatie

 • Goede communicatie met het individuele lid
 • Netwerken tussen diverse instanties (sportbond/Sportbureau/gemeente/NCSU)
 • Afbakenen van taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen = gebruiken van elkaars netwerk
slide21

Tips & Tops

Kader

 • Aanstellen van coördinator of contactpersoon
 • Steun aan het kader door het bestuur van de club (wat hebben ze nodig voor het vervolg)
 • Zoek deskundige en enthousiaste mensen die er voor een lange tijd voor willen gaan ondersteunen

Opleiding

 • Deskundigheidsbevordering (intern, bond, sportbureau, NCSU)
slide22

Tips & Tops

Tijdsplanning

 • Organiseren van kennismakingsbijeenkomsten
 • Gewenningsfase en voortgangsevaluaties instellen (leden en het kader)

Financiën

 • Regeling voor betaling van de contributie
slide24

Ondersteuning

 • Drie mogelijkheden:
 • Via de gemeente
 • Via de technische bond
 • Via ondersteuning van een sportraad of koepel
slide25

Ondersteuning op maat

Afhankelijk van aantal dagdelen ondersteuning

 • Op basis van aanwezige kennis en kwaliteiten
 • Beginsituatie in kaart brengen
 • Ideale situatie vaststellen
 • Procesbegeleiding (vrijwilligersbeleid of werven)
 • Evaluatie en bijstellen
 • Kosten afhankelijk van eventuele subsidies
 • (Gemeente Waalwijk of technische bond)
slide27

Bedankt, succes en tot ziens!

Laat dit beeld niet meer terugkomen!