Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Y Lindysyn Llwglyd Iawn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Y Lindysyn Llwglyd Iawn

Y Lindysyn Llwglyd Iawn

999 Views Download Presentation
Download Presentation

Y Lindysyn Llwglyd Iawn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Y Lindysyn Llwglyd Iawn gan Eric Carle

 2. Yng ngolau’r lleuad gorweddai wy bach ar ddeilen

 3. Un bore Sul cododd yr haul cynnes ac allan o’r – pop! – daeth lindysyn bychan llwglyd iawn.

 4. Dechreuodd chwilio am dipyn o fwyd.

 5. Dydd Llun bwytaodd drwy un afal. Ond roedd e’n dal i fod yn llwglyd.

 6. Dydd Mawrth bwytaodd drwy ddwy ellygen, ond roedd e’n dal i fod yn llwglyd.

 7. Dydd Mercher bwytaodd drwy dair eirinen, ond roedd e’n dal i fod yn llwglyd.

 8. Dydd Iau bwytaodd drwy bedair mefusen, ond roedd e’n dal i fod yn llwglyd.

 9. Dydd Gwener bwytaodd drwy bum oren, ond roedd e’n dal i fod yn llwglyd.

 10. Dydd Sadwrn bwytaodd drwy un dafell o salami, Un dafell o felon dŵr. un lolipop, un darn o gacen siocled, un dafell o gaws, un darn o bastai geirios, un gacen fach ac Un hufen iâ, Y noson honno roedd ganddo stumog dost! un selsigen, un picl,

 11. Drannoeth roedd hi’n ddydd Sul eto. Bwytaodd y lindysyn drwy un ddeilen werdd hyfryd ac ar ôl gwneud hynny teimlai’n well o lawer.

 12. Doedd e ddim yn llwglyd bellach – a doedd e ddim yn lindysyn bach chwaith. Roedd e’n lindysyn mawr, tew

 13. Adeiladodd dŷ bychan, o’r enw cocŵn, o’i gwmpas. Arhosodd ynddo am bythefnos neu ragor. Yna aeth ati i gnoi twll yn y cocŵn, gwthiodd ei hun allan ahono ac…………

 14. ………roedd e’n löyn byw lliwgar!

 15. © Eric Carle, 1969 Published by Puffin Books, 1974 Many thanks to Eric Carle for giving his permission to reproduce artwork PowerPoint by Bev Evans, 2008 www.communication4all.co.uk