Forecasting
Download
1 / 45

Forecasting - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Forecasting. Menu Indledning Kvantitative metoder Moving average Weighted moving average Exponential smoothing Lineær regression Trends og sæsonudsving Kausale metoder Mål for nøjagtighed af forecasts. Hvorfor lave forecast?. Vurdere kapacitetskrav på lang sigt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forecasting' - kipling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forecasting
Forecasting

Menu

 • Indledning

 • Kvantitative metoder

  • Moving average

  • Weighted moving average

  • Exponential smoothing

  • Lineær regression

 • Trends og sæsonudsving

 • Kausale metoder

 • Mål for nøjagtighed af forecasts


Hvorfor lave forecast
Hvorfor lave forecast?

 • Vurdere kapacitetskrav på lang sigt

 • Udvikle budgetter, mandskabsplanlægning, etc.

 • Planlæg produktion og/eller ordre på materialer

 • Opnå enighed indenfor virksomheden på tværs af supply chain partnere

 • Forecast omkring udbud-efterspørgsel-priser


Karakteristika ved forecasts
Karakteristika ved Forecasts

 • Næsten altid fejlagtig i et eller andet omfang

 • Mere nøjagtigt for grupper af produkter

 • Mere nøjagtig for kortere tidsperioder

 • Er ikke substitut for kalkuleret efterspørgsel.


Forskellige forecasting approaches

Kvantitative Metoder

Anvendes når situationen er “stabil” og historiske data er tilrådighed

Eksisterende produkter

Aktuel/Eksisterende teknologi

Brug af matematiske /statisktiske teknikker

*******************************

F.eks., forecasting salg af et velkendt produkt

Kvalitative Metoder

anvendes når situationen er uklar/uvis og kun lidt data er tilrådighed

Nyt produkt

Ny teknologi

Involverer intuition, erfaring

*****************************

F.eks., forecasting salg til et nyt marked

Forskellige Forecasting ApproachesKvalitativ forecasting
Kvalitativ Forecasting

 • Forbruger surveys (stikprøver)

 • Build-up forecasts

 • The life cycle analogy method

 • Panel consensus

 • Delphi metode


Kvantitativ forecasting overskrifter
Kvantitativ forecasting:Overskrifter

 • Basale tidsserie modeller

 • Lineær regression

  • For tidsserier eller kausal modellering

 • Måling af forecast præcision


Tidsserie modeller

PeriodeEfteresp.

1 12

2 15

3 11

4 9

5 10

6 8

7 14

8 12

Tidsserie-modeller

Hvilke antagelser

må vi lave for at

kunne bruge disse

data til forecast?


Tidsserie komponenter her kun
Tidsserie-komponenter, her kun

Efterspørgsel

.. . stokastiske udsving

Tid


Tids serie med
Tids-serie med …

Efterspørgsel

. . . stokastiske udsving og trend

Tid


Tids serie med1
Tids-serie med. . .

Efterspørgsel

. . . stokastiske udsving, trend

og sæsonvariation

May

May

May

May


Et vigtigt potentiale bag tidsserie modeller er
Et vigtigt potentiale bag tidsserie-modeller er,..

.. at de tillader os at skelne mellem stokastiske fluktuationer og ”sande” ændringer i de underliggende efterspørgsels-mønstre.


Moving average modeller ma 3 forecast af d 8

PeriodeEftersp.

1 12

2 15

3 11

4 9

5 10

6 8

7 14

8 12

Moving Average Modeller,MA(3), forecast af D8

3-periode moving average forecast for periode 8:

= (14 + 8 + 10) / 3

= 10.67


Weighted moving averages
Weighted Moving Averages

Forecast for periode 8

= [(0.5 14) + (0.3 8) + (0.2 10)] / (0.5 + 0.3 + 0.1)

= 11.4

Hvad er fordelene her

Skal vægtene summe til et eller andet?

Kan vi anvende forskellige vægte?

Sammenlign med et simpelt 3-periode moving average.Og den tilh rende graf
. . . og den tilhørende graf.

Bemærk, hvordan forecastet udglatter variationerne


Exponentiel udglatning 1
Exponentiel Udglatning (1)

 • Vejet gennemsnits model

 • Behøver kun tre “tal” for at danne Ft+1 :

  Ft = Forecast for den aktuelle periode t

  Dt = Efterspørgsel for den aktuelle period t

  a= Vægt mellem 0 og 1


Exponentiel udglatning 2
Exponentiel Udglatning (2)

Formel

Ft+1

=a ×Dt + (1 – a) × Ft

= Ft + a(Dt – Ft)

 • Hvor kommer det aktuelle forecast fra?

 • Hvad sker der hvis a nærmer sig 0 eller 1?

 • Hvor kommer det allerførste forecast fra?

Sammenvægtning af

i) sidste periodes aktuelle efterspørgsel, og

ii) sidste periodes forecastede efterspørgsel


Exponentiel udglatning forecast med a 0 3
Exponentiel Udglatning Forecast med a = 0.3

F2 = 0.3×12 + 0.7×11

= 3.6 + 7.7

= 11.3

F3 = 0.3×15 + 0.7×11.3

= 12.41
Simpel line r regression
Simpellineær regression

 • tidsserie ELLER kausal model

 • Antag en lineær sammenhæng: y = a + b(x)

y

x


Definitioner
Definitioner

Y = a + b(X)

Y = prediktionsvariabel (f.eks., eftersp.) X = predictor-variabel

“X” kan være en periodeangivelse eller en anden type af variabelEksempel brug af regression i tidsserie analyse
Eksempel:Brug af regression i tidsserie analyse

Søjle Summer


Resultat forecast 10 98 periode
Resultat:Forecast = 10 + 98×periode


S sonvariation
Sæsonvariation

Kvartal Periode Eftersp

Vinter 02 1 80

Forår 2 240

Sommer 3 300

Efterår 4 440

Vinter 03 5 400

Forår 6 720

Sommer 7 700

Efterår 8 880
En simpel 4 step procedure til s sonkorrigereing
En simpel 4 step procedure til sæsonkorrigereing

 • For hver af efterspøgselsværdierne i tidsserien, beregn det korresponderende forecast, ved at anvende en af forecast modellerne (f.eks. regression) i en ujusteret version.

 • For hver efterspørgselsværdi, beregn forholdet Eftersp./Forecast.

  • Hvis ratiet <= 1, så har modellen overforecasted

  • Hvis ratiet > 1, så har modellen underforecasted;

 • Hvis tidsserien dækker flere år, så beregn den gennemsnitlige værdi af ratierne Eftersp./Forecast for hver af året måneder eller årets kvartaler, og anvend disse 4 gennemsnit som SÆSONINDEKS (ellers brug værdierne af ratierne fra step 2)

 • Multiplicer de ikke justerede forecast fra step 1 med sæson-indeksene for at få justerede forecast værdier.


Beregn s sonindeks vinter kvartal
Beregn Sæsonindeks: Vinter-kvartal

(Faktisk Eftersp./ Forecast) for vinter-kvartal: Vinter ‘02: (80 / 90) = 0.89 Vinter ‘03: (400 / 524.3) = 0.76

Gennemsnit af disse to = 0.83

Fortolkning!


S sonkorrigeret forecast model
Sæsonkorrigeret forecast model

For Vinter-kvartal [ –18.57 + 108.57×periode ] × 0.83

Eller mere generelt: [ –18.57 + 108.57 × periode ] ×Sæson-indeksKausal modeller
Kausal Modeller

Tidsserier antager, at efterspøgsel er en funktion af tid.

Dette er ikke altid sandt.

1. Pounds of BBQ eaten at party.

2. Dollars spent on drought relief.

3. Lumber sales.

Lineær regression kan anvendes i sådanne situationer til at beskrive sådanne sammenhænge.


M ling af pr cision af forecasts
Måling af præcision af Forecasts

Hvordan ved vi:

 • om en forecast model er den “bedste”?

 • om en forecast model stadig “duer nu”?

 • hvilke typer af fejl en specifik forecast model forventes at lave?

 • Vi behøver et mål for præcision af forecasts.


M ling af pr cision af forecasts1
Måling af præcision af Forecasts

Fejl = Faktisk eftersp. – forecast

eller

Et = Dt–Ft


Mean forecast error mfe
Mean Forecast Error (MFE)

For n tidsperioder, hvor vi har faktisk efterspørgsel og forecast værdier:


Mean absolute deviation mad
Mean Absolute Deviation (MAD)

For n tidsperioder, hvor vi har faktisk efterspørgsel og forecast værdier:

Hvad er forskellen på MFE og MAD?


Example
Example

Hvad er MFE?=2/6 ?

Hvad er MAD?=14/6 ? Fortolkning.


Mfe og mad
MFE og MAD:

Lav MFE og MAD:

Forecast fejl

er små og unbiased


Mfe og mad1
MFE og MAD:

Lav MFE, men høj

MAD:

I gennemsnit rammer

pilen i centrum

(so much for averages!)


Mfe og mad2
MFE og MAD:

Høj MFE og MAD:

Forecasts

er upræcise og

biased