Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het elektrisch veld PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het elektrisch veld

Het elektrisch veld

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Het elektrisch veld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Het elektrisch veld

  2. Elektrisch veld Definitie: Het elektrisch veld E in een punt P isde verhouding van de kracht op een testlading Q’tot die testlading: F E = Q’

  3. Elektrische veldvectoren Blauwe pijl = Coulombkracht Witte pijl = veldvector + - + + - - + -

  4. Elektrische veldvectoren • Bij een positieve bronlading wijst de veldvector • weg van het positieve centrum • Bij een negatieve bronlading wijst de veldvector naar het negatieve centrum toe Hoe dichter bij de bronlading hoe groter de veldvector

  5. Veldsterkte = grootte van het elektrisch veld F k0 Q E = = Q’ r² Eenheid: E wordt uitgedrukt in N/C

  6. Elektrische veldlijnen De raaklijn aan de veldlijn in elk van haar punten,geeft de richting van de veldvector weer • Eigenschappen • Veldlijnen gaan van een positieve naar een negatieve lading • Veldlijnen snijden elkaar niet • Veldlijnen staan loodrecht op een geladen oppervlak

  7. Elektrische velden Radiaal veld • Eigenschappen • Veldlijnen staan verder uit elkaar als het veld zwakker is • Veldlijnen staan dichter bij elkaar als het veld sterker is