Kompuuterf üüsika - PowerPoint PPT Presentation

kiona-cantrell
kompuuterf sika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompuuterf üüsika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompuuterf üüsika

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Kompuuterf üüsika
94 Views
Download Presentation

Kompuuterf üüsika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kompuuterfüüsika Alvo Aabloo alvo@ut.ee Computational Physics

 2. Sissejuhatuseks • Arvutusfüüsika tegeleb füüsikaliste probleemide lahendamisega kasutades arvutusi ning arvutisimulatsioone. • arvutusfüüsika

 3. Erisused • Eksperimendi võimalused • Eksperimendi hind • Ekstrapolatsioon • Multiplikatiivsus

 4. Skaalad

 5. Kursuse eesmärk • Õpetada kasutama tarkvara ja tarkvaralisi meetodeid mõnede füüsikaliste probleemide lahendamiseks • Tarkvaralised meetodid ja algoritmid • Füüsikalised jt. probleemid • Kasutusoskus

 6. Eesmärgiks ei ole • Õpetada programmeerima • Õpetada tarkvara kasutama • Õpetada alusteadmisi füüsikast

 7. Korraldus • Loengud • Harjutusülesanded • C, Java, Fortran77/95, jne... • COMSOL Multiphysics, Mathcad, Mathlab, • WWW: http://digi.physic.ut.ee -> õppetöö->kompuuterfüüsika • 2 kontrolltööd: 1 teooria küsimus ja 1 harjutusülesanne • Kodune ülesanne, selle esitamine ja refereerimine • Eksam = 3. kontrolltöö • NB! Järeletegemine toimub vaid eelneva info (>24h) või arstitõendi alusel

 8. Viited • www.netlib.org • Winter Simulation Conference: http://www.wintersim.org/ • Artificial intelligence / simulation group in Arizona (good links): http://www.acims.arizona.edu/ • EUROSIM/UK Simulation Society: http://ws3.atv.tuwien.ac.at/eurosim/ • U.S. Society for Computer Simulation: http://www.scs.org/ • Brooks R.J. and Robinson S. (2001), Simulation, Texts in Operational Research (published with Stock Control), Palgrave. • Pidd M. (1998), Computer Simulation in Management Science (4th edition), John Wiley & Sons. • Law A.M. & Kelton W. D. (1991), Simulation Modelling & Analysis (2nd edition). McGraw-Hill International Edition • Paul Harrison (2001) Computational Methods in Physics, Chemistry and Biology • J. Thijssen (1999) Computational Physics • WF van Gunsteren (1989) Computer simulation of Biomolecular Systems • Dierk Raabe, (1998) Computational Materials Science

 9. Mõisted • Tuletamine • Algoritm • Programm

 10. Test • Teie nimi • Pange kirja Schrödingeri võrrand, ka tema erinevad kujud ja erandjuhud • Kirjeldage detailselt mõnd funktsiooni nullkohtade leidmise algoritmi/meetodit • Kui suur on positroni laeng? • Kirjutage lihtne polünoomi miiniumumkohtade leidmise algoritm. • Milline DNA molekuli raadius? • Kirjeldage algoritm NxN mõtmelise maatriksi pöördmaatriksi leidmiseks • Mida mõõdetakse Ångströmides ja kui suur ta on? • Milleks kasutatakse ray trace tehnoloogiat? • Mis on Fourier teisendus, milleks seda kasutatakse ja kuidas kiire fourier teisendus (FFT) töötab? • Mille avastasid/pakkusid/leidsid Watson ja Crick? • Kirjutage Maxwelli võrrandid. Mida nad kirjeldavad? • Milline on Lennart Jones vastasmõju algebraline kuju? Milline on funktsiooni kuju? • Formuleerige termodünaamika teine seadus? • Kirjuta lihtne programm mis kirjeldab 2.5 kg punktmassi liikumist kui talle antakse algkiirus 4m/s 7.4 kraadise nurga all horisondi suhtes 0 kõrguselt. Programm peab väljastrama punktmassi koordinaadid, kiiiruse ja kiirenduse komponendid 0.01 sekundi intervalli tagant, kuni maapinnani jõudmiseni

 11. Kursuse materjalide ettevalmistamist on toetanud EITSA http://www.eitsa.ee