slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mé F éin Sa Gheimhreadh PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mé F éin Sa Gheimhreadh

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Mé F éin Sa Gheimhreadh - PowerPoint PPT Presentation

kioko
122 Views
Download Presentation

Mé F éin Sa Gheimhreadh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mé Féin Sa Gheimhreadh Beo go Deo: Téarma 2, Ceacht 2 Téacs an Mhúinteoralgh. 120-127 Bunaithear Am Urnaithe, An TríúLá

 2. Múinteoir Gabhaimis buíochas le Dia as ucht na rudaí maithe a tharlaíonn sa gheimhreadh. Bíonn spórt againn sa sneachta.

 3. Múinteoir: Bíonn spórt againn sa sneachta. Gach Duine: Go raibh maith agat, a Dhia.

 4. Imrímid cluichí taobh istigh. Go raibh maith agat, a Dhia.

 5. Bíonn bréagáin againn chun bheith ag imirt leo. Go raibh maith agat, a Dhia.

 6. Bíonn éadaí troma orainn. Go raibh maith agat, a Dhia.

 7. Bíonn an leaba te teolaí. Go raibh maith agat, a Dhia.

 8. Tugann daoine aire dúinn. Go raibh maith agat, a Dhia.

 9. Nuair a bhíonn brón orainn sa gheimhreadh, bíonn Dia linn ansin freisin. Go raibh maith agat, a Dhia.

 10. Go raibh maith agat, a Dhia, Áiméan. Go raibh maith agat, a Dhia, Áiméan.

 11. Is aoibhinn liom an sneachta A fhanann ina luí, A chuireann áilleacht ar an tír. Go raith maith agat, a Dhia.

 12. Bíonn cairde agus cluichí Le himirt leo taobh istigh Sa teach atá te is teolaí. Go raibh maith agat, a Dhia.