korkeakoulutus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Korkeakoulutus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Korkeakoulutus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Korkeakoulutus - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Korkeakoulutus. Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirret ää n kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehd ää n itsen ä isi ä oikeushenkil ö it ä . Muutosvaikutus: KH on p ää tt ä nyt, ett ä Turku valmistelee oy-mallia. T ä m ä linjaus tukee valmistelua.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Korkeakoulutus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
korkeakoulutus
Korkeakoulutus
 • Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä.
  • Muutosvaikutus:KH on päättänyt, että Turku valmistelee oy-mallia. Tämä linjaus tukee valmistelua.
  • Toimenpiteet: Jatketaan oy-mallin valmistelua seuraten kansallista tilannetta
 • Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan korostaen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.
  • Muutosvaikutus: Lisätietoja saataneen KESU:n valmistelun yhteydessä.
  • Toimenpiteet: OKM päivittää poistuneet sivutoimipisteet toimilupiin. Osallistutaan OKM:n seminaariin 6.9.2011 ja seurataan tilannetta.
 • Opiskelijavalinnan päävalinnat varataan hakijoille, joilla ei ole aiempaa vastaavan tasoista tutkintoa tai opinto-oikeutta.
  • Muutosvaikutus:Lisätietoja saataneen KESU:n valmistelun yhteydessä.
  • Toimenpiteet: Osallistutaan OKM:n seminaariin 6.9.2011 ja seurataan tilannetta.
korkeakoulutus1
Korkeakoulutus
 • Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti nykyistä laajempiin koulutusalakokonaisuuksiin, alakohtaiset erot huomioiden
  • Muutosvaikutus:Merkittävin hallitusohjelmaan sisältyvä ja vuosia valmisteltu rakenteellinen uudistus, jota oy-malliin siirtyminen helpottanee.
  • Toimenpiteet: Osallistutaan OKM:n seminaariin 6.9.2011 ja seurataan tilannetta.
 • Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuutta niiden rahoituksesta vahvistetaan nykyisestä
  • Muutosvaikutus:Mahdollisuudet ulkoiseen rahoitukseen paranevat.
  • Toimenpiteet: Varataan omavastuuosuuksia ulkoisen rahoituksen lisäämiseksi.
 • Terveyspalvelukokeilua jatketaan YTHS:s palveluiden laajentamiseksi ammattikorkeakouluopiskelijoille
  • Muutosvaikutus:Kokeilualueina ovat Seinäjoki ja Lappeenranta.
  • Toimenpiteet: YTHS-malli toteutunee Turussa vuodesta 2014 alkaen.
korkeakoulutus2
Korkeakoulutus
 • Parannetaan korkeasti koulutettujen täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Kannustetaan yliopistoja ja ammattikorkeakouluja tarjoamaan aikuiskoulutuksessa laajoja osaamiskokonaisuuksia, osia tutkinnoista ja muuta tutkintoja lyhytkestoisempaa koulutusta, myös tutkintoon johtavaa koulutusta hyödyntäen.
  • Muutosvaikutus:Onnistuessaan uudistettu toiminta lisää ulkoista rahoitusta.
  • Toimenpiteet: AMK suunnittelee uusia koulutustuotteita.
 • Alueellisesti kattava korkeakouluverkosto on suomalaisen osaamisen perusta. Sen avulla turvataan osaamis- ja lahjakkuusreservien mahdollisimman tehokas käyttö ja alueilla tarvittava osaaminen. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä alueidensa innovaatiotoiminnan keskeisiin toimijoihin vahvistetaan.
  • Muutosvaikutus:Vahvistaa työssäkäyntialueiden roolia yhteistyössä.
  • Toimenpiteet: Yliopistot ja ammattikorkeakoulut vahvistavat koulutus- sekä TKI-yhteistyötä.
korkeakoulutus3
Korkeakoulutus
 • AMK-verkon ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen –51 milj. €
  • Muutosvaikutus:Vaikutus valtion menoihin vuositasolla vuonna 2015
  • Toimenpiteet: Valtionosuusrahoitus vähenee, mutta toisaalta hallitusohjelma kannustaa ulkoisen rahoituksen lisäämiseen täydennyskoulutuksessa sekä TKI-työssä yhdessä yliopistojen ja muiden alueen innovaatiotoiminnan keskeisten toimijoiden kanssa. Ulkoisen rahoituksen lisäämiseksi tulisi kohdentaa riittävästi rahoitusta omavastuuosuuksiin.