Elif yeti en keriman kerimo lu a la do ru
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on

Elif Yetişen Keriman Kerimoğlu Çağla Doğru. İLKÖĞRETİMDE ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRMEDEKİ BAKIŞ AÇILARI. Özel Bursa Kültür Okulları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Elif yeti en keriman kerimo lu a la do ru

Elif Yetişen

KerimanKerimoğlu

Çağla Doğru

İLKÖĞRETİMDE ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRMEDEKİ BAKIŞ AÇILARI

Özel Bursa Kültür Okulları


Lk ret mde retmenler n teknoloj ye y nlend rmedek baki a ilari

Öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumlarının branş, kıdem, mezun oldukları yükseköğretim kurumu ve kişisel bilgisayara sahip olup olmama durumuna göre öğrencilerini yönlendirme durumlarının ve öğrencilerin bakış açılarının değişip değişmediğini tespit etmektir.

Özet:


Lk ret mde retmenler n teknoloj ye y nlend rmedek baki a ilari

Öğretmenlerin kendi kendilerine öğrenmeyi nasıl ve hangi teknolojilerin ışığında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilecekleri, bilişim teknolojilerinin kullanımıyla zamandan sağlanacak tasarruf ve verilen eğitimin kalitesinin boyutlarının ne olabileceği, teknolojiye dayalı bu süreç içerisinde eğitimcilerin rolleri, görevleri, öğrencileri teknolojiye yönlendirme şekilleri incelenmiştir.


Lk ret mde retmenler n teknoloj ye y nlend rmedek baki a ilari

  • Öğrenci üzerinde bu kadar etkileme gücüne sahip bir mesleğin, bilgi ve beceri gibi bilişsel alan yeterlilikleri gerektirmesinin yanı sıra tutum ve değer gibi duyuşsal alan yeterlikleri gerektirdiğinden dolayı öğretmenlerin meslekle ilgili tutum kazanmalarının en az bilgi kadar önemliolduğu söylenebilir. Öğretmenin tutumu, duygusal tepkileri, alışkanlıkları ve bunları kapsayan

  • kişiliği öğrenciyi etkilemekte, çoğu zaman öğrenci, öğretmenin anlattığı konudan çok, konuyayaklaşımına dikkat etmekte ve olayları yorumlama biçiminden etkilenmektedir.


Lk ret mde retmenler n teknoloj ye y nlend rmedek baki a ilari

Eğitim kurumlarına; bilgisayar kullanımı, bilgisayar destekli eğitim, Web tabanlı eğitim, bilgisayar okur - yazarlık kavramları girmiş ve ortam olarak da kullanılması istenmiştir. Eğitim sürecinde hem nesne hem özne olan öğretmen ve öğrencilerden üretkenlik ile birlikte etkinliğin de artması beklemektedir.


Lk ret mde retmenler n teknoloj ye y nlend rmedek baki a ilari

Bilişim teknolojileri alanında öğrencilerin doğru yönlendirilmesi gerektiği Sınıf öğretmeninin bakış açısıyla, öğrencilerin birçoğunun aynı olduğu gözlemlenmiştir. Öğretmenler öğrencilerini bilişim teknolojilerini nasıl ve ne amaçla kullanması gerektiği ile ilgili doğru yönlendirilmelidir.


Lk ret mde retmenler n teknoloj ye y nlend rmedek baki a ilari

Öğretmenlerin öncelikli olarak teknoloji kullanabilmelerinde ve daha sonra da üretim alanlarında yetiştirilmelerinde yarar vardır. Yapılacak çalışmalar sonucunda başarılı sonuca ulaşmak için, öğretmenlerde olması arzu edilen bazı özelliklerin bulunması verimliliği artırabilir.

Şöyle ki;

- Öğretmenin özverili çalışarak kendini eğitime adaması ve mesleğini sevmesi

- Mesleğinde, alanında uzman olması

- Teknolojik gelişimleri yakından takip etmesi

- Sahip olduğu teknolojiyi doğru kullanabilmesi

Ayrıca Öğretmenlerin deneyimleri,yaklaşımları, inançları ve tutumları öğretimde teknoloji kullanmalarını etkilemektedir.


Lk ret mde retmenler n teknoloj ye y nlend rmedek baki a ilari

Teknolojinin kendi işlerini kolaylaştırıcı bir yapıya sahip olduğuna inanan ve etrafındaki tüm bireylere inandıran öğretmenler başarıya ulaşmış sayılırlar. Genç öğretmenler deneyimli öğretmenlere göre daha olumlu tutumlara sahiptir ve öğrencilerini bilirlik düzeylerine göre yönlendirmektedirler. Bilgisayar deneyimine sahip öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumları, bilgisayar deneyimine sahip olmayanların tutumlarından daha olumludur.

Sonuç:


Kaynak a

Küçükahmet sahip olduğuna inanan ve etrafındaki tüm bireylere inandıran öğretmenler başarıya ulaşmış sayılırlar. Genç öğretmenler , L.(1976). “Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğretmenlerinin Tutumları”. AnkaraÜniversitesiEğitim Fakültesi Yayınları, Ankara.

Öksüz, C., Ak, Ş. ve Uça, S. (2009). İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.Haziran 2009. Cilt:V1, Sayı: I, 270-287.

Yetişir, M.İ, Kaptan, F. (2007). Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Fen veTeknolojiOkuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması, 1. Ulusal İlköğretim Kongresi.Hacettepe Üniversitesi.

kaynakça


Lk ret mde retmenler n teknoloj ye y nlend rmedek baki a ilari

Dinlediğiniz için Teşekkürler. sahip olduğuna inanan ve etrafındaki tüm bireylere inandıran öğretmenler başarıya ulaşmış sayılırlar. Genç öğretmenler