e itimde program geli tirme s reci ve e itim durumlar n n d zenlenmesi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eğitimde Program Geliştirme Süreci ve Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eğitimde Program Geliştirme Süreci ve Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Eğitimde Program Geliştirme Süreci ve Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi - PowerPoint PPT Presentation


 • 509 Views
 • Uploaded on

Eğitimde Program Geliştirme Süreci ve Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532 Beytepe ANKARA e-Posta: sadi @ hacettepe.edu.tr Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eğitimde Program Geliştirme Süreci ve Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi' - kina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e itimde program geli tirme s reci ve e itim durumlar n n d zenlenmesi

Eğitimde Program Geliştirme Sürecive Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

06532 Beytepe ANKARA

e-Posta: sadi @ hacettepe.edu.trWeb: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/

konu ba l klar
Konu Başlıkları
 • Eğitimde program geliştirme süreci
 • Program geliştirme nedir?
 • Eğitim programı nedir?
 • Eğitim programının ögeleri arasındaki ilişki
 • Bir eğitim programının ögeleri
 • Eğitim programının işleyişi
 • Program geliştirme sürecinde yer alan ögeler
 • Öğrenmeyi Etkileyen Uyarıcılar
 • Eğitim Durumlarının Seçilmesi
 • Eğitimde program geliştirme modelleri

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itimde program geli tirme s reci
Eğitimde Program Geliştirme Süreci
 • Bir eğitim sisteminde ortaya çıkan sorunların çözümü, o sistemdeki eğitim politikalarına yani okuldaki öğrencinin davranışına dönüştürmesi söz konusu olan eğitim programlarının geliştirilmesine bağlıdır.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

program geli tirme nedir
Program Geliştirme Nedir?
 • Bilimsel dayanakları olan ve teknik süreçlerden yararlanan bir araştırma çabasıdır.
 • Program geliştirme (PG) çabaları kapsamlı ve sürekli devam eden bir süreçtir.
 • PG çalışmalarında okul ve okul çevresindeki hayatın geliştirilmesi amaç edinilir.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

program geli tirme nedir 2
Program Geliştirme Nedir? (2)
 • Program geliştirme,
  • gerek okul içinde gerekse okul dışında Milli Eğitimin ve okulun amaçlarını etkin bir şekilde geliştirmek ve gerçekleştirmek üzere düzenlenen
  • içerik ve etkinliklerin
  • uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerle geliştirilmesine yönelmiş

koordine çabaların tümüdür.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itim program nedir
Eğitim Programı Nedir?
 • Eğitim programı, program ögeleri olan hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme boyutları arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür.
 • Eğitim programı,
  • öğrenciye kazandırmayı düşündüğümüz hedefleri,
  • hedeflere ulaştırıcı eğitim durumlarını,
  • eğitim durumları sonunda hedeflere ne derece ulaşıldığını anlamaya yönelik (anlama etkinliği olan) değerlendirmeye yer veren,

sürekli değişmeye açık ana plandır.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itim program nedir 2
Eğitim Programı Nedir? (2)
 • Eğitim programı, öğrencilere kazandırmayı düşündüğümüz davranışların nasıl kazandırılacağının planlanmasıdır.
 • Belli öğrencileri belli zaman süreci içinde yetiştirmeye yönelik düzenli eğitim durumlarıdır.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itim program
Eğitim Programı

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

program n geleri aras ndaki li ki
Programın Ögeleri Arasındaki İlişki
 • Programın boyutlarından birinde olan bir değişme sistemde yer alan diğer boyutları da etkiler.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itim program10
Eğitim Programı
 • Bir eğitim programı, okullarımızda öğrencilerden beklenen öğrenmeyi (eğitsel yaşantıyı) meydana getirebilmek için planlanmış etkinliklerin tümünü göstermektedir.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itim program 2
Eğitim Programı (2)
 • Bir eğitim programı:
  • Niçin eğitim?
  • Neler nasıl öğretilecek?
  • Ne kadar öğrenildiği nasıl anlaşılacak?

sorularının karşılığı olan üç ögeden oluşmaktadır.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

bir program n geleri
Bir Programın Ögeleri

Program

Hedefler

Sınama Durumları

Eğitim Durumları

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

bir program n geleri13
Bir Programın Ögeleri
 • Bir eğitim programının ögeleri:
  • Hedefler,
   • yani istendik davranışlar,
  • Eğitim durumları (Öğrenme-öğretme süreçleri),
   • yani eğitsel yaşantıları oluşturan etkinlikler,
  • Sınama durumları (Değerlendirme),
   • yani istendik davranışların gerçekleşme derecesini saptama etkinlikleri.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itim program n n leyi i
Eğitim Programının İşleyişi
 • Bir eğitim programının 1. ve 3. ögeleri ancak eğitim durumlarının düzenlenmesi ve öğrenciye kazandırılması ile işlevsel olabilir.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itim program n n leyi i15
Eğitim Programının İşleyişi
 • Hedefler saptanıp gözlenebilir davranışlara çevrildikten sonra hedeflere ulaşabilmek için "neler nasıl öğretilecek?" sorusunun yanıtlanması gerekir.
 • Bu sorunun yanıtı eğitim durumlarını, yani hedeflere ulaştırıcı:
   • Konu içeriği,
   • Ders araç-gereçleri,
   • Öğretim yöntemleri ve ilkelerini belirler.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

bir e itim program n n geleri hedefler
Bir Eğitim Programının Ögeleri: Hedefler

Hedef (Niçin):

 • Hedef kavramı, yetiştirilen insanda bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikte istendik özellikler olarak tanımlanabilir.
  • Yani hedef, öğrenciye (bireye) kazandırılması düşünülen özelliklerdir.
 • Hedef bir programın ilk ögesidir. Bir işe başlarken öncelikle hedef(ler) saptanır.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

bir e itim program n n geleri hedefler 2
Bir Eğitim Programının Ögeleri: Hedefler (2)

Hedef (Niçin):

 • Hedefler, büyük ölçüde ülkenin eğitim felsefesini ortaya koymaktadır.
  • Amaç: Amaç kavramı ise daha çok bu hedefe ulaşma isteği anlamında kullanılmaktadır.
 • Hedeflerin davranışa dönüştürülebilir olmaları gerekir ve hedefler belirlendikten sonra bunların davranış yönünden de dile getirilmesi önemlidir.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

bir e itim program n n geleri erik
Bir Eğitim Programının Ögeleri: İçerik

İçerik (Ne öğretelim):

 • Bu aşamada “ne öğretelim” sorusuna yanıt aranır. Hedef-içerik ilişkisi kurulur.
 • İçerik, saptanan hedefe ulaşmak için
  • ele alınması planlanan konu alanları,
  • ilkeler,
  • kavramlar,
  • kurallar ve olgulardır.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

bir e itim program n n geleri e itim durumu
Bir Eğitim Programının Ögeleri: Eğitim Durumu
 • Eğitim durumu, hedefleri bireylere aktarırken (hedef davranışları kazandırırken)
  • sınıf içinde yapılan tüm etkinlikler,
  • öğretmenin kullandığı tüm yöntem-teknikler,
  • araç-gereçler ve öğretme etkinlikleri

olarak tanımlanabilir.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

bir e itim program n n geleri e itim durumu 2
Bir Eğitim Programının Ögeleri: Eğitim Durumu (2)

Öğretme-öğrenme süreçleri (Nasıl öğretelim?):

 • Eğitim Durumu olarak bilinen programın süreç boyutunda "nasıl öğretelim" sorusuna yanıt aranır.
  • Sınıf içi uygulamalarda hangi yöntem ve teknikler kullanılmalı?
  • Hangi araç-gereçlerden yararlanılmalı? vb gibi.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

bir e itim program n n geleri e itim durumu 3
Bir Eğitim Programının Ögeleri: Eğitim Durumu (3)
 • Eğitim durumu,
  • saptanan hedef davranışların
  • her bir öğrenciye,
  • belirtilen süre içinde ve
  • en etkin bir biçimde nasıl kazandırılacağının belirlenmesidir.
 • Eğitim durumu,
  • bir bakıma öğretme ortamının düzenlenmesidir.
 • Bu ortamda öğrenciye, istendik davranışın en kısa zamanda, en ekonomik ve en etkili bir biçimde kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

bir e itim program n n geleri e itim durumu 4
Bir Eğitim Programının Ögeleri: Eğitim Durumu (4)

Bir "eğitim durumu", biçimsel ve niteliksel olarak sekiz aşamadan oluşabilir:

 • Giriş Bölümü:
  • Dikkati çekme
  • Güdüleme
  • Gözden geçirme
  • Geçiş
 • Geliştirme Bölümü
  • Geliştirme etkinlikleri
  • Özet
 • Sonuç Bölümü
  • Yeniden Güdüleme
  • Kapanış.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

bir e itim program n n geleri de erlendirme
Bir Eğitim Programının Ögeleri: Değerlendirme

Değerlendirme (Ne kadar? Kalite kontrolü):

 • Bu aşamada eğitimin kalite kontrolü yapılır.
  • Sonuçlar, eğitim programının hedeflerine ne kadar ulaşıp ulaşamadığını ortaya koyar.
  • Başka bir ifadeyle sisteme geri-bildirim sağlanmış olunur.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

bir e itim program n n geleri de erlendirme 2
Bir Eğitim Programının Ögeleri: Değerlendirme (2)

Değerlendirme (Ne kadar? Kalite kontrolü):

 • Değerlendirme, bir programın sürekli değiştirilip-geliştirildiği aşamadır.
 • Değerlendirme,
  • hedeflerin gerçekleşme düzeylerinin saptanması,
  • verilen bilgilerin öğrenciler tarafından kazanılıp kazanılmadığının,
  • kazanıldıysa ne düzeyde olduğunun saptanması işidir.
 • Eğer hedeflerde, içerikte veya eğitim durumunda bir hata veya eksiklik varsa bunlar saptanır ve (başa dönülerek) programda gerekli değişiklikler yapılır.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

renmeyi etkileyen uyar c lar
Öğrenmeyi Etkileyen Uyarıcılar
 • Öğrenmenin olabilmesi için bazı uyarıcılar gereklidir. Öğrenmeyi olumlu ve olumsuz etkileyen uyarıcılar:
  • Öğretme durumu,
  • Öğretme ortamı,
  • Bireyin özellikleri,
  • Programlar,
  • Süre,
  • Öğretmenin nitelikleri, vb. gibi.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itim durumlar n n se ilmesi
Eğitim Durumlarının Seçilmesi
 • Hedef davranışları kazandırmak üzere istenilen öğrenme yaşantılarının seçilip düzenlenmesinde bazı ilkelere uymak gerekmektedir. Bunlara ölçütler de denebilir.
  • Hedefe Görelik
  • Ekonomiklik
  • Diğer Yaşantılara Görelik (Kaynaşıklık)
  • Öğrenciye Görelik

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

hedefe g relik
Hedefe Görelik
 • Eğitim durumları hedefle ilgili olmalıdır. Bir eğitsel yaşantının geçerli olabilmesi için öncelikle ilgili olduğu hedefe hizmet edici, yani belli istendik davranışları oluşturucu nitelikte olması gerekir.
 • Bir yaşantının belli bir hedefin davranışını oluşturması demek, öğrenciye o davranışla ilgili konu içeriği ile ilgilenerek bizzat yapma olanağı verilmesi demektir.
 • Hedefe göreliğin sağlanması için önce hedefin davranışının belirlenmesi, sonra da öğrencinin bu davranışları yapması için gerekli koşulların belirlenmesine ihtiyaç vardır. Hedefe ulaşılabilmesi için öğrenciye hedefin gerektirdiği davranışları yapma olanağı verilmelidir.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

ekonomiklik
Ekonomiklik
 • Eğitim durumları hem birden çok hedefe hizmet etmeli hem de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarılmamalıdır. Ayrıca her yaşantı başka yaşantılarla bağlantılı olmalıdır.
 • Birbirine ters düşen yaşantılar ekonomikliğe aykırıdır. Bu nedenle bir yaşantının etkileşimde bulunacağı diğer yaşantılarla tutarlı olacak biçimde düşünülmesi gerekir.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

di er ya ant lara g relik kayna kl k
Diğer Yaşantılara Görelik (Kaynaşıklık)
 • Seçilen eğitim durumları istenilen davranış değişikliklerini oluşturabilmeleri için tutarlı ve kaynaşık bir bütün haline getirilmelidir. Çünkü, öğrenci davranışında istenilen değişiklikler kısa sürede ve tek bir öğrenme yaşantısıyla sağlanamaz.
 • Her öğrenme yaşantısı kendisinde önce gelene dayalı ve daha sonra gelene hazırlayıcı olmalıdır ki öğrencinin istendik yönde gelişmelerine yardım edebilsin.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

renciye g relik
Öğrenciye Görelik
 • Eğitim durumları öğrenci düzeyine uygun olmalıdır.
 • Öğrenciler yeni yaşantıları geçirmek için ilgili önkoşul davranışları kazanmış olmalıdır.
 • Öğrenciler öğretilmek istenen konuya karşı güdülenmelidir.
 • Öğrenciye öğrenme sürecindeki durumuyla ilgili sık sık bilgi verilmelidir.
 • Eğitim durumları öğrencilere zengin yaşantılar geçirmelerini sağlayıcı nitelikte olmalıdır.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itimde program geli tirme modelleri
Eğitimde Program Geliştirme Modelleri

Program Geliştirmede Taba Modeli:

 • İhtiyaçların saptanması
 • Amaçların belirlenmesi
 • İçeriğin seçimi
 • İçeriğin düzenlenmesi
 • Öğrenme yaşantılarının seçimi
 • Öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesi
 • Neyin nasıl değerlendirileceğinin saptanması
 • Program ögelerinin sırası ve ilişkilerinin kontrolü

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itimde program geli tirme modelleri33
Eğitimde Program Geliştirme Modelleri

Program Geliştirmede Tyler Modeli:

 • Kaynak
  • Birey
  • Toplum
  • Konu Alanı

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itimde program geli tirme modelleri34
Eğitimde Program Geliştirme Modelleri

Program Geliştirmede Tyler Modeli:

 • Olası genel amaçlar
 • Süzgeçler
  • Eğitim felsefesi
  • Öğrenme psikolojisi
 • Kesinleşmiş öğretim amaçları
 • Öğrenme yaşantılarının seçimi
 • Öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi
 • Öğrenme yaşantılarının yönlendirilmesi
 • Öğrenme yaşantılarının değerlendirilmesi

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itimde program geli tirme modelleri35
Eğitimde Program Geliştirme Modelleri

Program Geliştirme Süreci:

 • İncelenecek alanlar
  • Toplum
  • Birey
  • Konu Alanı
 • Aday Hedefler

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

e itimde program geli tirme modelleri36
Eğitimde Program Geliştirme Modelleri

Program Geliştirme Süreci:

 • Aday Hedefler
  • Süzgeçler (Eğitim Felsefesi, Eğitim Psikolojisi Eğitim Ekonomisi, Eğitim Sosyolojisi)
 • Hedefler
 • Hedef Davranışlar (İşe vuruklaştırma)
 • Eğitim Durumlarının Saptanması
 • Öğrenme Yaşantılarının Kazandırılması
 • Değerlendirme

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

kaynak a
Kaynakça
 • Demirel, Ö. (2009). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (12. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri: Öğretme sanatı (14. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş.
 • Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2007). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

slide38
Teşekkürler!!!

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi