budowa drogi ekspresowej s 3 szczecin gorz w wlkp 2004 pl 16 c pt 008
Download
Skip this Video
Download Presentation
Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp. 2004/PL/16/C/PT/008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp. 2004/PL/16/C/PT/008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp. 2004/PL/16/C/PT/008. mgr inż. Jerzy Sułot Dyrektor Biura Planowania mgr inż. Ewa Zbieć Naczelnik Wydziału Planowania Wieloletniego. Cel budowy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp. 2004/PL/16/C/PT/008' - kin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
budowa drogi ekspresowej s 3 szczecin gorz w wlkp 2004 pl 16 c pt 008
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp. 2004/PL/16/C/PT/008

mgr inż. Jerzy Sułot Dyrektor Biura Planowaniamgr inż. Ewa Zbieć Naczelnik Wydziału Planowania Wieloletniego

slide2
Cel budowy

Celem budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku od Szczecina do Gorzowa Wielkopolskiego na terenie dwóch województw zachodniopomorskiego i lubuskiego jest dostosowanie do standardów unijnych oraz stworzenie warunków dla efektywnego i bezpiecznego przepływu ruchu w planowanym środkowoeuropejskim korytarzu transportowym oraz zapewnienie gospodarczej i przestrzennej spójności kraju i poszczególnych jego regionów z krajami UE.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide3
Inwestycja ta ujęta została w Indykatywnym wykazie kluczowych i dużych projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przewidziana jest do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide4
Projekt został podzielony na trzy odcinki:

odcinek 1 węzeł ”Klucz”- węzeł „Pyrzyce”,

odcinek 2 węzeł „Pyrzyce”- węzeł ”Myślibórz”,

odcinek 3 węzeł „Myślibórz” – węzeł „Gorzów Północ”.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide8
Termin realizacji projektu

Okres realizacji: 2006 - 2009

Zakres rzeczowy projektu

81,6 km

w tym:

odc. I - 28,2 km

odc. II - 26,7 km

odc. III - 26,7 km

Wartość kosztorysowa projektu

1 697 663 700 zł

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide9
Stan przygotowania i realizacji projektu

Inwestycja pozostaje nadal w fazie przygotowania, tzn. wykupywane są grunty, opracowane zostały dokumenty przetargowe, trwają prace związane z archeologią oraz prowadzone są procedury przetargowe mające wyłonić wykonawców poszczególnych odcinków. Podpisana została Umowa na Zarządzanie i Nadzór nad całą inwestycją.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide10
Ogólne ramy czasowe przygotowania i realizacji

Przygotowanie dokumentacji technicznej:

grudzień 2003 – listopad 2005

Pozyskanie gruntów:

październik 2005 – czerwiec 2008

Pozwolenie na budowę:

wrzesień 2007

Zawarcie umowy z wykonawcą:

wrzesień 2007 – listopad 2007

Realizacja zadania:

 • wykonanie robót:

październik/listopad 2007 – sierpień/wrzesień 2009

 • zarządzanie i nadzór:

sierpień/wrzesień 2007 – listopad/grudzień 2011

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide11
Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi:

- dla woj. zachodniopomorskiego 2 czerwiec 2005 r.

- dla woj. lubuskiego 27 sierpień 2005 r.

Opracowanie projektu technicznego:

- rozpoczęcie prac projektowych grudzień 2003 r.

- zakończenie prac projektowych 30 listopad 2005 r.

Opracowanie raportu oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko 31 styczeń 2006 r.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide12
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia:

- dla woj. zachodniopomorskiego 30.05.2006 r.

- dla woj. lubuskiego 28.06.2006 r.

Na etapie oceny oddziaływania na środowisko wpłynęły 2 protesty organizacji ekologicznych, wnioski zostały uwzględnione i wydano prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide13
Występujące kolizje z Obszarami Natura 2000

- Obszary oficjalnie wyznaczone

Wzgórza Bukowe PLH 320020

Jeziora Wełtyńskie PLB320004

Pojezierze Myśliborskie PLH 320014

Torfowisko Chłopiny PLH 080004

Dolina Dolnej Odry PLB 320003

Jezioro Kozie PLH 320010

- Potencjalne obszary ptasie

Puszcza Barlinecka PLB 080001

Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB 320015

- Obszary zgłoszone przez organizacje pozarządowe (tzw. Shadow List)

Dziczy Las i Dolina Tywy pltmp 215

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide14
Zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 30.05.2006r. wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 28.06.2006 r. wydaną przez Wojewodę Lubuskiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykona kompensacje przyrodnicze niezbędne do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide15
Na przykład:

dla odcinka w w województwie zachodniopomorskim

-odtworzenie siedlisk czyżni i zakrzaczeń o powierzchni nie mniejszej niż utracona nad jeziorem Chlebowskim,

-wzmocnienie istniejących siedlisk czyżni i zakrzaczeń poprzez dogęszczenie zieleni, aby zniwelować oddziaływanie nad jeziorem Chlebowskim oraz w sąsiedztwie Wełtyńskiego Strumienia.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide16
dla odcinka w województwie lubuskim

-w związku z utratą ok. 0,15 ha siedliska przyrodniczego kwaśnej buczyny obszaru Natura 2000 „Torfowisko Chłopiny”, powiększenie obszaru Natura 2000 o płaty kwaśnej buczyny przylegające do ostoi od strony wschodniej o łącznej powierzchni ok. 14 ha.

-prace z zakresu hodowli lasu: weryfikacja zgodności składu gatunkowego drzewostanów występujących na siedlisku kwaśnej buczyny celem ewentualna przebudowy, pozostawienie płatów istniejącej buczyny do osiągnięcia naturalnej śmierci

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide17
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi także na całym odcinku działania minimalizujace:

na etapie budowy:

 • umożliwić migracje podczas prac budowlanych dla wszystkich grup zwierząt;
 • realizacja prac na obszarach Natura 2000 poza okresem lęgowym (01.03-31.08)
 • równolegle z nadzorem inwestorskim niezbędny nadzór specjalistycznych służb ochrony przyrody;
 • budowa przejść dla wszystkich grup zwierząt wraz z zielenią naprowadzającą;
 • budowa przepustów dla małych zwierząt wraz z płotkami naprowadzającymi;
 • zapewnienie szczelnej kanalizacji z odprowadzeniem do zbiorników ekologicznych, rowy uszczelnione geomembraną z systemem zastawek awaryjnych odcinających spływ ewentualnych zanieczyszczeń do odbiorników;

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide18
na etapie eksploatacji:
 • regularny monitoring stanu zachowania obszaru;
 • badanie śmiertelności zwierząt na drodze;
 • zapewnienie strefy spokoju w okolicy przejść dla zwierząt;
 • zapewnienie drożności przepustów przed okresem sezonowej migracji;

W celu weryfikacji założeń projektowych i zaleceń Raportu Oddziaływania na Środowisko względem rzeczywistego oddziaływania drogi S3 należy przeprowadzić analizę porealizacyjną. W jej ramach proponuje się wykonać badania monitoringowe hałasu drogowego (weryfikacja danych projektowych i określenie rzeczywistej efektywności zabezpieczeń akustycznych) i monitoring środowiska przyrodniczego, zwłaszcza na terenach obszarów Natura 2000.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide19
Proces wykupu gruntów:

Nabywanie nieruchomości rozpoczęto w październiku 2005 r. i zakończenie planowane jest do czerwca 2008 r.

Stan pozyskiwania gruntów na terenie:

 • woj. zachodniopomorskiego wynosi 98%,
 • woj. lubuskiego wynosi 75 %.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide20
- woj. zachodniopomorskie

W decyzji lokalizacyjnej na terenie woj. zachodniopomorskiego pod inwestycje zostało przeznaczonych – 748 działek; w tym wskutek braku zgody na wykup nieruchomości bądź nie zakończonych postępowań spadkowych pozostaje do pozyskania na:

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide21
I odcinku węzeł ”Klucz”- węzeł „Pyrzyce”: 7 działek, tj.:

3 działki PKP (gm. Gryfino);

3 działki wywłaszczenia (gm.Banie);

1 działka postępowanie spadkowe (gm. Bielice);

II odcinku węzeł „Pyrzyce”- węzeł ”Myślibórz”: 6 działek, tj.:

3 działki PKP (powiat Gryfino, Myślibórz);

1 działka wywłaszczenie (gm. Myślibórz);

2 działki – oczekujemy na decyzje wojewody (gm. Myślibórz);

III odcinku węzeł „Myślibórz”– węzeł „Gorzów Północ”: 3 działki tj.:

3 działki – postępowanie wywłaszczeniowe.

Na terenie woj. zachodniopomorskiego toczą się postępowania wywłaszczeniowe w stosunku do 4 podmiotów.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide22
Opóźnienia w wykupie gruntów na terenie gminy Banie województwo zachodniopomorskie, związane są ze sprzedażą przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa 3 działek prywatnym nabywcom nie zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide23
- woj. lubuskie

Ogólnie do stałego pozyskania zostało przeznaczonych 137działek; w tym wskutek braku zgody na wykup nieruchomości bądź nie zakończonych postępowań spadkowych pozostaje do pozyskania na:

III odcinku węzeł „Myślibórz”– węzeł „Gorzów Północ”: 5 działek tj.:

5 działek – postępowanie wywłaszczeniowe.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide24
Pozwolenia na budowę będą wydawane odpowiednio dla odcinka w woj. Zachodniopomorskim przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, a dla odcinka w woj. Lubuskim przez Wojewodę Lubuskiego.

Terminy:

- złożenie wniosków o pozwolenie na budowę 08.2007 r.

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 09.2007 r.

Prace archeologiczne:

- zakończenie archeologicznych badań

powierzchniowo – sondażowych 07.2006 r.

- zakończenie prac wykopaliskowych I półrocze 2008 r.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide25
W wyniku przeprowadzonych archeologicznych badań powierzchniowo – sondażowych stwierdzono konieczność wykonania prac wykopaliskowych na obszarze ok. 7,5 tys. arów. W chwili obecnej powierzchnia objęta koniecznością przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych wzrosła do 10,4 tys. arów. Badania terenowe prowadzone są na trzech odcinkach równolegle i zgodnie z zawartymi umowami przewiduje się ich zakończenie na grudzień 2007 r; natomiast opracowanie wyników badań planowane jest do maja 2008 r.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide26
Procedura przetargowana udzielenie zamówień publicznych została wszczęta:

- na Zarządzanie i Nadzór

13 grudnia 2006 r.

- na realizację robót na I odcinku Szczecin – Pyrzyce

01 lutego 2007 r.

- na realizację robót na II odcinku Pyrzyce – Myślibórz

27 marca 2007 r.

- na realizację robót na III odcinku Myślibórz – Gorzów

13 kwietnia 2007 r.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide27
Do chwili obecnej:

- podpisano umowę na Zarządzanie i Nadzór z DHV Sp. z.o.o

- wybrano wykonawcę robót na I odcinku Szczecin – Pyrzyce

/Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH/

- wybrano wykonawcę robót na II odcinku Pyrzyce – Myślibórz

/Budimex-Dromex S.A./

- wybrano wykonawcę robót na III odcinku Myślibórz – Gorzów

/Berger Bau GmbH/

Wybór wykonawców na realizację I i III odcinka został oprotestowany. Postępowanie przetargowe podlega obowiązkowi kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide28
Wartość projektu:
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego wartość inwestycji wynosi: 1 697 663 700 zł

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide29
Na podstawie rozstrzygniętych postępowań przetargowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwróciła się do Ministerstwa Transportu o rozważenie wystąpienia do Komisji Europejskiej o zwiększenie wartości zadania. Koszty robót budowlano -montażowych oraz zarządzania i nadzoru po rozstrzygnięciu przetargów wzrosły o ok. 21%.

Ogółem wartość zadania szacuje się na2 000 000 000 zł

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

slide30
Przyjęto jako koszty kwalifikowane: roboty budowlano-montażowe oraz zarządzanie i nadzór. Poziom współfinansowania określono wstępnie /do czasu podpisania Umowy o Dofinansowanie/ na poziomie 85% środków Funduszu Spójności oraz 15% środków publicznych.

Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin - Gorzów WLKP

ad