az oracle sql 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az Oracle SQL 3. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az Oracle SQL 3.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Az Oracle SQL 3. - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Az Oracle SQL 3. Kifejezések. A legfontosabb függvények. A rádiótelefonokat kérem KIKAPCSOLNI!. Kifejezések. Aritmetikai operátorok. Szöveges operátorok. Hasonlító operátorok. Szöveges és dátum típusú adatokra is!. LIKE. Karakterlánc hasonlítása egy mintához

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az Oracle SQL 3.' - kin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az oracle sql 3

Az Oracle SQL 3.

Kifejezések.

A legfontosabb függvények.

Markó Tamás, PTE TTK

kifejez sek

Kifejezések

Markó Tamás, PTE TTK

aritmetikai oper torok
Aritmetikai operátorok

Markó Tamás, PTE TTK

sz veges oper torok
Szöveges operátorok

Markó Tamás, PTE TTK

hasonl t oper torok
Hasonlító operátorok
 • Szöveges és dátum típusú adatokra is!

Markó Tamás, PTE TTK

slide7
LIKE
 • Karakterlánc hasonlítása egy mintához
 • Helyettesítő karakterek a mintában:
  • %: tetszőleges számú tetszőleges karakter
  • _: pontosan egy tetszőleges karakter
 • Példa:
  • ‘egyetem’ LIKE ‘_gy%m’ értéke TRUE
  • ‘gyermek’ LIKE ‘_gy%m’ értéke FALSE
  • ‘gyermek’ LIKE ‘%gy%m%’ értéke TRUE
 • Tagadása: NOT LIKE

Markó Tamás, PTE TTK

between
BETWEEN
 • Alsó és felső határ közé esés vizsgálata
 • x BETWEEN a AND b jelentése:x >= a AND x <= b
 • Szöveges és dátum típusú adatokra is
 • Tagadása: x NOT BETWEEN a AND b

Markó Tamás, PTE TTK

slide9
IN
 • Egy halmazban való előfordulás vizsgálata
 • x IN (3, 5, 7, 11, 13) jelentése:x=3 OR x=5 OR x=7 OR x=11 OR x=13
 • Szöveges és dátum típusú adatokra is
 • Tagadása: x NOT IN (3, 5, 7, 11, 13)
 • A vizsgált halmaz elemeinek tételes felsorolása helyett egy SELECT utasítás is állhat, pl.nev IN (SELECT nev1 FROM vevok)

Markó Tamás, PTE TTK

logikai oper torok
Logikai operátorok

Markó Tamás, PTE TTK

a legfontosabb f ggv nyek

A legfontosabb függvények

Markó Tamás, PTE TTK

a nvl null value f ggv ny
A NVL (null value) függvény
 • Ha az első argumentum nem NULL, őt magát adja vissza
 • Ha az első argumentum NULL, a második argumentum értékét adja vissza
 • Példa: SELECT ename, NVL(mgr, -1) FROM scott.emp;

Markó Tamás, PTE TTK

t puskonverzi
Típuskonverzió
 • Van automatikus is, de nem ajánlott
  • az adatbázis egyes beállításai befolyásolják az eredményt
 • Explicit konverziós függvények:
  • TO_DATE: szövegből dátum
  • TO_NUMBER: szövegből szám
  • TO_CHAR: dátumból szöveg, számból szöveg

overloading

Markó Tamás, PTE TTK

to date
TO_DATE
 • Leggyakrabban használt alakja:TO_DATE(szöveg[, formátum])
  • szöveg: a dátummá alakítandó szöveg
  • formátum: a szövegben szereplő dátum formátuma
 • Példák:
  • TO_DATE(‘2004.02.25.’, ‘yyyy.mm.dd.’)
  • TO_DATE(‘2004.02.25. 13:45’, ‘yyyy.mm.dd. hh24:mi’)

négyjegyű évszám, hónap, nap

24 órás óra-formátum, perc

Markó Tamás, PTE TTK

to number
TO_NUMBER
 • Leggyakrabban használt alakja:TO_NUMBER(szöveg[, formátum])
  • szöveg: a számmá alakítandó szöveg
  • formátum: a szövegben szereplő szám formátuma
 • Példák:
  • TO_NUMBER(‘-3.14’)
  • TO_NUMBER(‘15 325.62’, ‘99G999D99’)

ezresenkénti

elválasztójel

tizedesjel

Markó Tamás, PTE TTK

to char
TO_CHAR
 • Leggyakrabban használt alakja:TO_CHAR(dátum[, formátum])TO_CHAR(szám[, formátum])
  • dátum: a szöveggé alakítandó dátum
  • szám: a szöveggé alakítandó szám
  • formátum: a dátum vagy szám formátuma
 • Példák:
  • TO_CHAR(SYSDATE, ‘yy.mm.dd. hh24:mi:ss’)
  • TO_CHAR(15)

a pillanatnyi idő másodperc pontossággal (kétjegyű évszám)

Markó Tamás, PTE TTK

numerikus f ggv nyek
Numerikus függvények
 • ABS(szám): a szám abszolút értéke
 • MOD(a, b): az a:b egész osztás maradéka
 • ROUND(a [, b]): a-t kerekíti b db tizedesre (default: b=0). b negatív is lehet!
 • SIGN(a): az a szám előjele (-1, 0 vagy 1)
 • TRUNC (a [, b]): a-t csonkolja b db tizedesre (default: b=0). b negatív is lehet!

Markó Tamás, PTE TTK

d tumf ggv nyek 1
Dátumfüggvények 1.
 • ADD_MONTHS(dátum, n): a dátumnál n hónappal későbbi dátum
 • MONTHS_BETWEEN(dátum1, dátum2): a két dátum különbsége hónapokban (törtszám is lehet)
 • NEXT_DAY(dátum, hét napja): a dátum utáni legközelebbi nap, ami a hét adott napja. Pl. NEXT_DAY(SYSDATE, ‘Péntek’) az aktuális nap utáni péntek dátumát adja

Markó Tamás, PTE TTK

d tumf ggv nyek 2
Dátumfüggvények 2.
 • ROUND(dátum [, formátum]): a dátumot (és időt) adott pontosságúra kerekíti (default: egész napra)
  • ROUND(dátum, ‘CC’): az évszázad első évének eleje
  • ROUND(dátum, ‘YEAR’): az év kezdete
  • ROUND(dátum, ‘Q’): a negyedév kezdete
  • ROUND(dátum, ‘MONTH’): a hónap kezdete
  • ROUND(dátum, ‘HH24’): egész óra
  • ROUND(dátum, ‘MI’): egész perc
 • SYSDATE: a szerver által ismert dátum és idő másodperc pontossággal
 • TRUNC(dátum [, formátum]): a dátum (és idő) végét adott pontosságúra levágja (a formátumok ugyanazok, mint a ROUND-nál)
karakteres f ggv nyek 1
Karakteres függvények 1.
 • ASCII(szöveg): a szöveg első karakterének kódja
 • CHR(kód): az adott kódú karakter
 • INITCAP(szöveg): a szöveg minden szavának első betűjét nagybetűre váltja
 • INSTR(szöveg, keresendő [, kezdőhely [, hányadik]]): a keresendő szövegnek a szövegben való kezdőhely utáni hányadik előfordulásának kezdőpozícióját adja

Markó Tamás, PTE TTK

karakteres f ggv nyek 2
Karakteres függvények 2.
 • LENGTH(szöveg): a szöveg hossza
 • LOWER(szöveg): a szöveget teljesen kisbetűsség alakítja
 • LPAD(szöveg, hossz [, kitöltő]): a szöveget hossz hosszúságúra alakítja úgy, hogy a bal végére a kitöltő szöveget fűzi a kellő számban (default: a kitöltő egy szóköz)
 • LTRIM(szöveg [, karakterek]): a szöveg bal végéről eltávolítja a felsorolt karakterek mindegyikét (default: a karakterek egy szóköz)
karakteres f ggv nyek 3
Karakteres függvények 3.
 • REPLACE(szöveg, ezt [, erre]): a szövegben ezt minden előfordulását erre cseréli
 • RPAD(szöveg, hossz [, kitöltő]): a szöveget hossz hosszúságúra alakítja úgy, hogy a jobb végére a kitöltő szöveget fűzi a kellő számban (default: a kitöltő egy szóköz)
 • RTRIM (szöveg [, karakterek]): a szöveg bal végéről eltávolítja a felsorolt karakterek mindegyikét (default: a karakterek egy szóköz)
karakteres f ggv nyek 4
Karakteres függvények 4.
 • SUBSTR(szöveg, kezdőhely [, hossz]): a szövegből a kezdőhely pozíciótól kezdve hossz darab karakter
 • SYS_CONTEXT: környezeti beállítások (kb. 35 féle) lekérdezése, pl.
  • SYS_CONTEXT(‘USERENV’, ‘DB_NAME’): a használt adatbázis neve
  • SYS_CONTEXT(‘USERENV’, ‘OS_USER’): a felhasználó login neve az operációs rendszerben
  • SYS_CONTEXT(‘USERENV’, ‘TERMINAL’): a használt munkaállomás neve
karakteres f ggv nyek 5
Karakteres függvények 5.
 • TRIM([karakter FROM ] szöveg): a szöveg mindkét végéről eltávolítja a megadott karakter akárhány előfordulását (default: a karakter egy szóköz)
 • UPPER (szöveg): a szöveget teljesen nagybetűsség alakítja
 • USER: az aktuális felhasználó login-neve (csupa nagybetű!)
 • USERENV: régi megoldás a SYS_CONTEXT helyett

Markó Tamás, PTE TTK

decode
DECODE
 • DECODE(kifejezés, keres1, érték1 [keres2, érték2, …] [, érték_egyébként]): ha a kifejezés értéke keres1, akkor érték1-et adja, ha keres2, akkor érték2-t, stb. Ha egyikkel sem egyezik, akkor az érték_egyébként lesz az értéke, pl.DECODE(elojel, ‘+’, ‘plusz’, ‘-’, ‘mínusz’, ‘nincs ilyen előjel’)

Markó Tamás, PTE TTK