legislativa vztahuj c se k ivotu pacient s ibd michal s kora n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Legislativa vztahující se k životu pacientů s IBD Michal Sýkora PowerPoint Presentation
Download Presentation
Legislativa vztahující se k životu pacientů s IBD Michal Sýkora

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Legislativa vztahující se k životu pacientů s IBD Michal Sýkora - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Legislativa vztahující se k životu pacientů s IBD Michal Sýkora. O čem bude přednáška? . Cca 27 tisíc právních předpisů v ČR. Ius est ars boni et aequi Právo je umění dobrého a spravedlivého. I. Změny pracovního poměru v souvislosti s IBD II. Aktuality v oblasti lázeňské péče

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Legislativa vztahující se k životu pacientů s IBD Michal Sýkora' - kimo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o em bude p edn ka
O čem bude přednáška? 

Cca 27 tisíc právních předpisů v ČR

Ius est ars boni et aequi

Právo je umění dobrého a spravedlivého

 • I. Změny pracovního poměru v souvislosti s IBD
 • II. Aktuality v oblasti lázeňské péče
 • III. Cesty do zahraniční a pojištění
pracovn pom r
Pracovní poměr

Před vznikem pracovního poměru se zaměstnavatel nesmí ptát mj. na

 • zdravotní stav
 • plánování rodiny, těhotenství, děti
 • náboženství a sexuální orientace
 • majetek, finanční závazky
 • národnost, rasa, etnikum
 • politické postoje, členství v odborových organizacích
 • trestněprávní bezúhonnost

Výjimky: např. služební poměr PČR, výkon určitých povolání (např. pilot, strojvedoucí), zákaz určitých prací pro těhotné

Jak pracovní poměr vzniká – pracovní smlouva nebo jmenování

Co musí obsahovat pracovní smlouva:

 • a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
 • b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána,
 • c) den nástupu do práce.
pracovn pom r1
Pracovní poměr
 • Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
 • Nový zákon o specifických zdravotních službách staví, že vstupní lékařské prohlídky musí být provedeny u všech zaměstnanců pracujících na základě pracovní smlouvy nebo obdobného právního vztahu, a dokonce u některých zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • výsledkem je posudek obsahující závěr o zdravotní způsobilosti zaměstnance k dané práci
 • proti posudku může zaměstnanec i zaměstnavatel podat ve lhůtě 10 pracovních dnů návrh na přezkoumání
pracovn pom r zm ny
Pracovní poměr – změny

Změny pracovního poměru: písemnou dohodou anebo v případech stanovených zákonem

Co když zaměstnanec není v průběhu PP schopen vykonávat dosavadní práci?

 • povinnost převedení ZC na jinou práci (i jiného druhu)
 • existence posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb, případně rozhodnutí příslušného správního orgánu, který posudek přezkoumává
 • ztráta dlouhodobé způsobilosti konat dosavadní práci
 • možnost výpovědi ze strany zaměstnance dle § 52 písm. e) zákoníku práce – bez nároku na odstupné 

Co když zaměstnanci je pouze doporučeno konat jinou práci?

Zaměstnavatel je povinen ZC umožnit konat jinou práci, jakmile mu to dovolí jeho provozní možnosti.

Do té doby však zaměstnanec nemůže odmítnout výkon práce ani z tohoto důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr.

pracovn pom r2
Pracovní poměr

okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

 • lékařský posudek se zjištěním, že dosavadní práci nemůže vykonávat bez vážného ohrožení zdraví
 • ZL nepřeřadí ZC na jinou práci v době 15 dnech ode dne předložení posudku
 • nárok na náhradu mzdy (není odstupné) v trvání délky výpovědní doby
l ze sk p e
Lázeňská péče

Lázeňské péče se v České republice rozděluje na dvě (tři) základní skupiny, a to na

 • komplexní lázeňskou péči
 • příspěvkovou lázeňskou péči
 • lázeňské pobyty pro samoplátce
komplexn p e
Komplexní péče
 • Komplexní a příspěvková léčba je možná jen pro občany ČR, pojištěné u některé ze zdravotních pojišťoven v ČR.
 • Lázeňskou péči doporučuje pacientovi jeho ošetřující lékař, který jedná na základě doporučení odborníka.
 • Revizní lékař posuzuje mj. splnění podmínek indikačního seznamu (zde jsou uvedeny typy lázeňské péče, délka léčebného pobytu a možnost lázeňských míst, kde se může pacient léčit)
 • Pojišťovna hradí z veřejného zdravotního pojištění náklady na vyšetření, ale i ubytování a strava
 • Pojišťovna nehradí z veřejného zdravotního pojištění lázeňský poplatek -15 Kč/den, regulační poplatek 100 Kč/den a případný nadstandard – např. doplatek na jednolůžkový pokoj (od cca 150 Kč/den do cca 400 Kč/den)
 • Pacient má právo na vystavení tzv. neschopenky
p sp vkov p e
Příspěvková péče
 • Pacient si hradí ubytování a stravování, pojišťovna hradí pouze procedury.
 • Pacient nemá nárok na vystavení tzv. neschopenky a na pobyt musí odjet v rámci dovolené, případně neplaceného volna.
 • Je třeba počítat s doplatkem od cca 11.000 Kč (2L pokoj bez příslušenství) po cca 40.000 Kč (1 L pokoj ve 4* resortu)

Samoplátce

 • Klient si hradí dopravu, ubytování, stravu, procedury
 • V rámci dovolené či jiného volna
l ze sk p e1
Lázeňská péče
 • Nová úprava od 1.10.2012- Vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
 • Vyhláška stanoví nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, délka léčebného pobytu a indikační zaměření pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňských místech
 • CN a UC je zařazena ve skupině III/3 pro dospělé pacienty
l ze sk p e2
Lázeňská péče

základní pobyt opakovaný pobyt

l ze sk p e3
Lázeňská péče
 • Základní léčebný pobyt: 1x za život. Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout tehdy, pokud se jedná o těžkou formu onemocnění (hodnota CDAI nad 450). Pouze pro Crohnovu nemoc.
 • Opakovaný léčebný pobyt: Opakovaná komplexní lázeňská péče: Opakované exacerbace Crohnovy choroby maximálně 1x ročně do stabilizace stavu
 • Opakované exacerbace – alespoň dvakrát ročně
 • Kde? Karlovy Vary, Luhačovice, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně
co s l zn mi
Co s lázněmi?

A) Nově diagnostikovaní anebo ti, co neabsolvovali lázeňský pobyt v době od 1.10.2009 do 30.9.2012 a mají Crohnovu nemoc

Formálně komplexní lázeňská péče existuje, ale jen těžko lze na ni dosáhnout (musí se jednat o těžkou formu onemocnění - hodnota CDAI nad 450).

Doporučení:Vzhledem k aktivní těžké formě onemocnění CN (případně konkrétní příznaky) doporučuji komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, indikace III/3.

B) Ti, co absolvovali lázeňský pobyt v době od 1.10.2009 do 30.9.2012 a mají Crohnovou nemoc

Opakované výkyvy Crohnovy choroby, KLP maximálně 1x ročně do stabilizace stavu

Jakékoliv změny, výkyvy a problémy hlaste lékaři

Doporučení:Vzhledem k opakovaným exacerbacím (zde popsat výkyvy) CN a aktivní těžké formě CN, kdy stav pacienta není možné považovat za stabilizovaný, doporučuji komplexní (opakovanou) lázeňskou léčebně rehabilitační péči, indikace III/3.

co s l zn mi1
Co s lázněmi?

C) Nově diagnostikovaní anebo ti, co neabsolvovali lázeňský pobyt v době od 1.10.2009 do 30.9.2012 a mají UC

Vyhláška se o této diagnóze v souvislosti s KLP nezmiňuje; podle výkladu (tj. co řekl zákonodárce, resp. výkonný orgán – MZČR) je přípustná pouze příspěvková péče 

Příspěková péče: 21 dní

Doporučení:Vzhledem k aktivní těžké formě onemocnění UC (případně konkrétní příznaky) doporučuji komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, indikace III/3.

D) Ti, co absolvovali lázeňský pobyt v době od 1.10.2009 do 30.9.2012 a mají Ulcerózní kolitidu

Vyhláška se o této diagnóze nezmiňuje; podle výkladu (tj. co řekl zákonodárce, resp. výkonný orgán – MZČR) je přípustná pouze příspěvková péče 

Příspěková péče: 14 anebo 21 dní

aktu ln z l zn
Aktuálně z lázní
 • komunikace s MZČR pod vedením tehdejšího ministra doc. Hegera
  • žádost o setkání s náměstkem MUDr. F. Polákem, Ph.D.
  • odmítnutí ze strany MZČR
 • změna s novým ministrem?
 • setkání 17.9.2013
 • doporučení pro pacienty:
  • zkoušet, zkoušet a opět zkoušet 
cesty to zahrani
Cesty to zahraničí
 • Na základě předložení průkazu zdravotní pojišťovny má pojištěnec nárok v zemích EU na:
  • jedná se o pojištění od zdravotní pojišťovny – VZP, MVČR
  • lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu
  • jde pouze o akutní stavy a nezbytnou péči
  • nutnost péče ve veřejných zdravotnických střediscích
  • stejné podmínky pro čerpání péče jako místní občané (např. poplatky, spoluúčast)
  • soukromé zařízení – pouze do výše českých cen
komer n poji t n
Komerční pojištění?
 • Je jistota v komerčním zdravotním pojištění? – např. Kooperativa, Allianz, Generali, Česká pojišťovna, VZP, atd.
  • Pojišťovna hradí náklady na zdravotní péči, případně asistenční služby, převoz, atd.
  • Pozor na: stabilizované chronické onemocnění v VPP
   • jde o nemoc, která existovala v době uzavření smlouvy
   • v posledních 12ti měsících klient byl v souvislosti s touto nemocí hospitalizován, resp. nastalo u něj zhoršení anebo změna léčebného postupu nebo léků
   • Evropská cestovní pojišťovna – 6 měsíců klidu (nepočítá sem lázeňskou péči)
   • ostatní nemoci a úrazy budou pojišťovnou hrazeny
   • v případě CN nebo UC není pojišťovna povinna hradit náklady na péči
poji ovny
Pojišťovny…
 • Má na to pojišťovna právo? Nejedná se o diskriminaci?
  • Pojišťovna je soukromý subjekt založená za účelem podnikání
  • Má právo rozhodovat o tom, koho a za kolik pojistí (shodně jako záplavová území)
  • Pro pojišťovnu jde o relativně velké riziko
  • Pokud by pojistila, potom by denní pojistné oproti normální sazbě (cca 30 Kč/den), bylo v řádech tisíců až desetitisíců (pokud by pojišťovna měla krýt riziko v době 12ti měsíců od hospitalizace a v zahraničí by nastala událost spojená s MC nebo UC
poradna
Poradna
 • www.crohn.cz
 • přednáška ke stažení na webu
 • právní poradna – odpovědi do 2 týdnů
 • odpověď do 2 týdnů